Kincsem v názvoch
Bratislavské závodiská v minulosti
Windstoss a Weltstar z napajedlianskej rodiny? Nie, z widzowskej.
Marián Šurda - spasitež, alebo hrobár?