Prix de l'Arc de Triomphe: Nesprávny čas víťaza
 Ako oznámila spoločnosť France Galop, čas víťazného Rail Linka v Prix de l'Arc de Triomphe, kvôli technickým problémom s časomierou nezodpovedal skutočnosti. Pôvodne oznámený čas 2:31.7 bol zmenený na 2:26.3, takže sa nejednalo o jedno z najpomalších vydaní Arc, ale o štvrté najrýchlejšie.
 Ako vidieť, ani organizátorom najdôležitejších turfových podujatí sveta sa nevyhýbajú faux-pas, príznačné skôr pre turfovo rozvojové krajiny, ako je napríklad Česko, kde sa dodnes používa ručne spúšťaná časomiera, čo v minulosti rezultovalo do viacerých pochybných časov. Príkladom sú Yokom, ktorému v roku 1999 namerali v Moste na 1200 metrov čas 1:08.96, pričom v skutočnosti bol o 3.5 sekundy pomalší, alebo Silnar, ktorému v roku 2002 namerali v Chuchli na 1200 metrov čas 1:09.61, ktorý bol neskôr opravený na 1:11.8. Najčerstvejším prípadom je Scyris, ktorého čas zo Svatováclavskej ceny 1:09.11 nesúhlasí so súčtom medzičasov, ktorý je 1:07.78.
 Samostatnou kapitolou je bratislavské závodisko, kde sa po zrušení časti prekážkovej dráhy začali behať zázračne rýchle dostihy, čím vzniklo podozrenie, že sa tam nedodržiavajú vzdialenosti dostihov, čo umožňuje práve prestavba dráhy, vďaka ktorej možno posunúť bariéru ďalej do stredu dráhy a zmenšiť tým jej obvod.
 Nedodržať dĺžku dostihov sa podarilo aj viedenským a pardubickým organizátorom. V rakúskom Derby 1995 víťaznému Born Wildovi namerali čas 2:23.8, ale po premeraní dráhy bolo vo výsledkoch uvedené „čas nemeraný”. V Pardubiciach bol z nesprávneho miesta odštartovaný Memoriál R. Davisa 1998, takže sa namiesto 4400 metrov beželo asi o pol kilometra menej.