Český Jockey Club bude zvyšovať platy?
 Ako uviedla stránka www.paddock-revue.cz, Jockey Club Českej republiky opäť zaviedol už raz zrušený importný poplatok vo výške 22 000 Kč. Paddock-revue cituje prezidenta Jockey Club Václava Luku, ktorý o poplatku uviedol: „Zámerom jeho zavedenia je obmedzenie rastúcich dovozov lacných nekvalitných koní z Poľska. V dobe, keď sú poľské dostihy v kríze, sa k nám dostávajú poľskí odchovanci vyložene za dumpingové ceny, a týmto opatrením by sme sa tomuto trendu chceli efektívne brániť”. Slová prezidenta JC silne zaváňajú pokrytectvom - pri každej možnej príležitosti predsa pripomína výkony, ktorými český turf v zahraničí reprezentujú lacní a nekvalitní Kolorado, Masini (na obrázku), Bejrut, Trewir, Dellan, Nikodem a ďaľší, a tomuto trendu chce Jockey Club efektívne brániť?
 O názore dostihovej verejnosti jednoznačne svedčí hlasovanie na stránke www.paddock-revue.cz, kde 62% respondentov hlasovalo za väčšiu otvorenosť medzinárodnému dianiu, čo sa týka importov a štartov cudzincov v Česku, a len 3% hlasovali za variant schválený Jockey Clubom, teda ešte viac znevýhodňovať štarty koní zahraničného chovu v dostihoch všetkých kategórií. Podľa výsledkov ankety sa zdá, že pravou príčinou zavedenia poplatku je len snaha o zlepšenie finančnej situácie Jockey Clubu Českej republiky.