Kauza Bargiel: Holčák s podmienkou, Jockey Club bez viny
 Poriadková komisia Jockey Clubu 3. januára prerokovala tri body, medzi nimi aj prípad nálezu nedovolenej látky u Bargiela, ktorý 8. októbra po Cene Labe skolaboval a v snahe o záchranu jeho života mu veterinár podal stimulujúcu látku. Poriadková komisia na základe vyjadrení svedkov a predložených podkladov skonštatovala, že kôň nebol v dobe dostihu pod vplyvom zakázanej látky a teda nedošlo k porušeniu Dostihového poriadku.
 Poriadková komisia následne zistila priestupok proti Dostihovému poriadku, ktorého sa dopustil tréner Radek Holčák tým, že nezaistil bezodkladný zápis liečby do medikačného denníka Bargiela a neoznámil túto skutočnost JC. Vzhľadom na to, že sa išlo o medikačný denník už mŕtveho koňa a Holčák sedlal kone do ďaľších dostihov dňa, sa jednalo o banálne nedopatrenie, napriek tomu bol ale potrestaný mimoriadne tvrdým trestom - odňatím licencie na 6 mesiacov s podmienečným odkladom do 31. decembra 2007.
 Poriadková komisia ďalej prerokovala podnet Radka Holčáka a predsedu PK ohľadne nevhodnej medializácie nálezu zakázanej látky v bulvári a napriek tomu, že denník Blesk odmietol uviesť informačný zdroj, bez ďaľšieho vysvetlenia skonštatovala, že k porušeniu DP nedošlo. Dostihový poriadok v tomto prípade možno skutočne nebol porušený, i tak sa ale Jockey Club ČR má čo učiť u dostihových autorít susedných krajín - o iných športových odvetviach ani nehovoriac - kde bulvár nemá prednosť pred ľudskou slušnosťou a podobné kauzy sa medializujú až po ich náležitom prejednaní a prípadnom sankcionovaní.
 PK ďalej potrestala Václava Janáčka odňatím licencie na dva dni s pomienečným odkladom do 31.7. 2007 za nebezpečnú jazdu v jednom z októbrových mosteckých dostihov, a v poslednom bode programu jednania PK bol z dôvodu nedodržania päťdňovej lehoty zamietnutý protest Františka Hrubého proti víťazovi Veľkej jarnej ceny De Robertovi, ktorý bol zaregistrovaný v rozpore s Dostihovým poriadkom.