Hlavná dostihová komisia sa opäť „vyznamenala”
 4.6. Bratislava Slovenská Hlavná dostihová komisia vyniesla po vlaňajšej zmene výsledku Jarnej ceny kobýl ďaľší nemenej kuriózny výrok, keď odvolanie stajne Yoko proti križovaniu Wonder Horsea Proud Borisom vo Veľkej jarnej cene vyriešila tak, že diskvalifikovala Stormy Jaila...
 Z čelného pohľadu na dobeh je zrejmé, že Stormy Jail v cieľovej rovine bežal pozdĺž bariéry a asi sto metrov pred cieľom skutočne mierne vybočil vľavo, v tom momente bol ale s Wonder Horeseom hlava-hlava a nič by sa nebolo stalo, keby Wonder Horeseovi priestor nezúžil Proud Boris, ktorý bočil viac, ako Stormy Jail. Z tohto pohľadu je jasné, že i keď sa Wonder Horse dostal do kontaktu so Stormy Jailom, na incidente sa minimálne rovnakou mierou podieľal aj Proud Boris, ale HDK za jediného vinníka určila Stormy Jaila a presunula ho za Wonder Horsea. HDK svojim výrokom úplne otočila rozhodnutie DK, ktorá viac viny pripísala Proud Borisovmu jazdcovi Piotrovi Krowickému, ktorého potrestala zákazom štartu, zatiaľ čo Paula Edderyho len pokutou. Kuriozitou, viažúcou sa k rozhodnutiu, je i to, že Ingrid Koplíková bezprostredne po dobehu tvrdila, že ju nepoškodil Stormy Jail, ale Proud Boris...
 Zmena poradia vo VJC potvrdila nekonzistentnosť rozhodovania Dostihovej komisie a Hlavnej dostihovej komisie. Dostihová komisia posudzuje dobehy pomerne benevolentne, podľa vzoru z kolísky turfu, kde sú dostihy považované nielen za test rýchlosti a vytrvalosti, ale aj za skúšku taktiky, sily a psychickej odolnosti, do ktorej spadajú aj situácie, v akej Wonder Horse vo VJC neobstál. Pre príklady netreba chodiť ďaleko, stačí si všimnúť, ako si Kieren Fallon vynucuje priestor v írskych dostihoch, napríklad vo vlaňajšom Irish Derby, alebo vo výsledkovej databáze Racing Postu spočítať, koľkokrát denne sa v komentároch k britským a írskym dostihom vyskytuje slovíčko „hampered” (tiesnený). Na druhej strane, Hlavná dostihová komisia používa príliš úzkostlivý meter, známy z USA, alebo z Francúzska, kde je rozhodovanie prispôsobené tomu, že dostihy sú v prvom rade považované za stávkovú príležitosť a až potom nasleduje všetko ostatné. Na správnosť spôsobu posudzovania má zrejme každý turfman vlastný názor, hlavne aby prílišná úzkostlivosť časom neviedla k tomu, že sa dostihy budú behať tak, ako v Mexiku.
 Rozhodnutie HDK opäť potvrdilo nevyhnutnosť toho, aby Závodisko Bratislava ako dostihová autorita čo najskôr zabezpečilo zjednotenie spôsobu posudzovania kolíznych situácií, pretože v súčastnosti DK a HDK oba spôsoby miešajú, čím produkujú nezmyselné výroky, vytvárajú priestor pre špekulácie o motívoch ich rozhodovania a výrazne škodia povesti slovenského turfu, najmä v očiach českej dostihovej verejnosti, keďže na nejednotnosť rozhodovania sústavne doplácajú práve české kone.