Ďaľší podvod Závodiska voči stávkarom
  V aktuálnom vydaní Vestníka Závodiska Bratislava bolo uverejnené opatrenie Závodiska Bratislava, ako dostihovej autority SR, v ktorom sa uvádza, že v rokoch 2006 a 2007 prišlo k zámene poľských kobýl Hungaria a Kaoma, pričom Kaoma absolvovala pod menom Hungaria päť dostihov. K odhaleniu prišlo 8. apríla 2007, keď bolo pri identifikáci štartujúcich zistené, že exteriérové znaky štartujúcej kobyly nesúhlasia so znakmi uvedenými v pase vystavenom na meno Hungaria. Úrad plemennej knihy následne nechal vykonať test DNA, ktorý zámenu potvrdil. Závodisko Bratislava diskvalifikovalo Hungariu zo všetkých piatich dostihov a Kaomu z jedného vlaňajšieho a dvoch tohtoročných dostihov. Ich majitelia musia vrátiť získané dotácie a prémie, a tréner Pavel Kalaš bol potrestaný pokutou 10 000 Sk. V odôvodnení tréner Kalaš uviedol, že k zámene kobýl zrejme prišlo pri ich importe z Poľska, keď nemal k dispozícii pasy a neskôr ich neskontroloval, takže na zámenu neprišiel.
 Kuriozitou je, že tréner Kalaš dostal pri vyšetrovaní otázku, prečo Kaomu nechal štartovať po 8.7. 2007, keď vedel, že prebieha vyšetrovanie zámeny koní a že Kaoma odbehla päť dostihov pod menom Hungaria. Vyšetrovanie však neviedla nejaká tajná organizácia, o ktorej činnosti by Závodisko nevedelo, vyšetrovanie viedlo samotné Závodisko a Závodisko mohlo a malo štartom zamedziť. To, že Závodisko nechalo Kaomu štartovať po tom, keď už o zámene vedelo, nie je ničím iným ako podvodom voči stávkarom, takže sezóna 2007 vojde do slovenskej dostihovej histórie ako rok podvodov.
 Závodisko Bratislava okrem tohto prípadu pripravilo stávkarov o peniaze v Cene zimnej kráľovnej, kde boli prijímané stávky na favorizovanú Amarnu, pričom bolo jasné, že kobyla kvôli teplote nemôže podať očakávaný výkon, a podvodom silne zaváňa aj prijímanie stávok na Veľkú pardubickú, ktorú Závodisko premietalo na svojom televíznom okruhu zo záznamu, pričom v momente, keď už bola VP odbehnutá, hlásateľ divákov primitívne klamal tvrdením, že kone chodia na štarte a že o chvíľu uvidia priamy prenos...