Škandalózna dohra mosteckého škandálu

31. augusta sa na mosteckom závodisku stali dve nepríjemné udalosti, pád Petra Foreta krátko po štarte úvodného dostihu dňa a pád Marcela Nováka vo Velkej mosteckej steeplechase, pričom najmä druhý prípad, keď Marcel Novák v priamom televíznom prenose ležal bez povšimnutia za prekážkou, bol veľmi negatívnou reklamou pre dostihový šport a mostecké závodisko.
Po dostihu sa na Dostihovú komisiu zniesla kritika, že nezastavila zmienené dostihy a v podobnom duchu znelo aj vyhlásenie riaditeľa Hipodromu Most. Prípad bol postúpený Poriadkovej komisii, ktorá prijala škandalózne rozhodnutie, členom Dostihovej komisie zakázala výkon funkcie do konca roka a spoločnosti společnosti Hipodrom Most dala výstrahu.

V odôvodnení Poriadková komisia uvádza, že Dostihová komisia porušila ustanovenia paragrafu § 26 a § 29, treba však jasne povedať, že Dostihová komisia nič neporušila.

Ak by sa podobné udalosti stali na Slovensku, Dostihová komisia by dostihy prerušila podľa ustanovenia Čl. 277a slovenského Dostihového poriadku, ktorý hovorí:
Ak v priebehu dostihov nastane nepredvídaná okolnosť a v dostihoch nie je možné pokračovať pre pád jazdca, pretože dráha nie je voľná, alebo z dôvodu inej prekážky, Dostihová komisia dostihy preruší.

Český Dostihový poriadok žiadne podobné ustanovenie nepozná, čo v rozhodnutí uviedla aj samotná Poriadková komisia.

§ 29, ktorý podľa Poriadkovej komisie Dostihová komisia porušila, hovorí:
Dostihová komise je oprávněna v rámci Dostihového řádu a doplňujících a organizačních ustanovení, schválených pro jí řízené dostihy, vydávat taková nařízení, která považuje za nutná pro správný chod dostihů. K tomu má právo činit všechna rozhodnutí v rámci vymezeném Dostihovým řádem. Dohlíží na jednání všech, kteří mají co činit s dostihovým provozem v průběhu dostihového dne.

V § 29 je duplicitne zdôraznené, že Dostihová komisia musí rozhodovať v rámci Dostihového poriadku, čo je logické, pretože Dostihový poriadok nevydáva Dostihová komisia, ale vyššia inštancia, dostihová autorita, teda Jockey Club.
Dostihový poriadok sú športové pravidlá a ak Poriadková komisia tvrdí, že Dostihová komisia mala dostihy zastaviť napriek chýbajúcemu paragrafu, je to rovnaká hlúposť ako tvrdiť, že si futbalový, hokejový, tenisový, či iný rozhodca, môže v priebehu zápasu vymýšľať nové pravidlá a okamžite ich uplatňovať...

A ak by to aj Dostihová komisia urobila, ako by sa o novom pravidle dozvedeli džokeji na trati? Džokeji sa Dostihový poriadok učia, sú z neho preskúšavaní a vedia, že jedinou osobou, ktorá môže v Česku dostih zastaviť, je pomocný štartér v prípade neplatného štartu.

Ak bolo nevyhnutné dostihy zastaviť, mali to urobiť záchranári. Záchranné zložky majú svoje vlastné právomoci a v prípade ohrozenia zdravia alebo života môžu prerušiť akékoľvek podujatie, takže nebolo nič jednoduchšie, ako v oboch prípadoch zapnúť maják a sirénu.

Ďalej treba pripomenúť, že Dostihová komisia nemôže sledovať, či spadnutý jazdec alebo kôň zostane ležať. Členovia Dostihovej komisie musía sledovať priebeh dostihu, to znamená, že síce zaznamenajú pád, ale očami musia ďalej sledovať pokračujúce pole koní, aby mohli v prípade potreby korektne rozhodovať o priebehu v ďalšej časti dostihu. V dostihovo civilizovaných krajinách majú spadnutých na starosti pomocné orgány, napriklad na Slovensku to má za povinnosť správca dráhy. Článok 42 slovenského Dostihovéhu poriadku hovorí:
Správca dostihovej dráhy je povinný zabezpečiť, aby bola dostihová dráha najneskôr tri hodiny pred plánovaným štartom prvých dostihov pripravená na prehliadku. Zároveň zodpovedá počas dostihového dňa za vyznačenie dráhy a opravu prekážok. O neodstrániteľných nedostatkoch operatívne informuje Dostihovú komisiu. Počas samotných dostihov sleduje pády koní a jazdcov a udržiava nepretržité spojenie s veterinárnou a zdravotníckou službou.

Český Dostihový poriadok aj v tomto ohľade zaostáva, pretože povinnosť sledovať spadnutých nepozná, podľa DP teda neexistuje vinník oneskoreného zásahu po páde Marcela Nováka.

Akokoľvek sa môže zdať konanie Dostihovej komisie neadekvátne danej situácii, podľa platných pravidiel toho viac urobiť nemohli, kto však mohol urobiť oveľa viac, sú usporiadatelia a záchranári.

Na internete sú k dispozícii videozáznamy Českej televízie aj Hipodromu Most, na ktorých sú jasne zreteľné obrovské chyby usporiadateľov

Prvou chybou usporiadateľa je nedostatok personálu. Na celej vzdialenejšej časti závodiska za diagonálami, teda na ploche cca 100 000 štvorcových metrov, teda 10 hektárov, sú na videu viditeľné len dve osoby so štvorkolkou, ktoré mali pád Marcela Nováka ako na dlani a boli od neho len 150 metrov, o dostih však nejavili žiaden záujem.

Aj o dve minúty neskôr, pri ďalšom prekonávaní miesta pádu Marcela Nováka, tieto osoby situáciu ignorovali.

Mostecké závodisko má pomerne veľkú rozlohu a v priebehu steeplechase môže nastať rad nebezpečných situácií, nielen pádov, ale napríklad sa môže na prekážke zlomiť brvno a zostať v nebezpečnej polohe. Ako mal usporiadateľ zabezpečenú dráhu pre prípad podobných udalostí? Nijako.
Nikto nečaká, že bude pri každej prekážke čata údržbárov prekážok a záchranárov, ako v Cheltenhame alebo v Aintree, ale na závodisku kategórie A by predsa len mal byť trochu vyšší štandard.

Zásadnou chybou usporiadateľa bolo nezmyselné umiestnenie sanitiek a zlá koordinácia zásahu. Na videu je vidieť postavenie sanitiek krátko po štarte dostihu a hneď sa ponúka niekoľko otázok.
Načo sú dve sanitky v cieli? No predsa na .....! Vhodné slovíčko nech si každý doplní sám...
Prečo jedna zo sanitiek nestála na opačnom konci závodiska? Tak by mali záchranári všetky prekážky v okruhu 200 metrov a v dojazde 10-15 sekúnd, bez nutnosti premýšľať nad tým, kade ísť.
Prečo záchranári postávajú pri vozidlách a nie sú pripravení na výjazd? Prečo sanitky stoja opačne, zadkom k smeru predpokladaného výjazdu? Nasadaním, štartovaním, cúvaním a otáčaním sa hneď v úvode zásahu stratili cenné sekundy.

Ďalší obrázok zachytáva moment, keď bola sanitka otočená správnym smerom a vyrážala na zásah. Podľa času na videu to bolo až minútu po páde.

Kvôli zlej pozícii sanitky a veľmi neskorému výjazdu záchranári zastavili pred diagonálou a nechali prebehnúť pole. V tomto momente uplynulo od pádu 1:40 min a záchranari zo svojho stavoviska prešli len sto metrov. Sto metrov za minútu štyridsať!!!

Na miesto zásahu dorazili záchranári o dve a pol minúty od pádu, čo je neuveriteľné a absolútne neakceptovateľné, a každému súdnemu človeku musí byť jasné, že ak by prišlo k fatálnym následkom a k prípadnej súdnej dohre, usporiadateľ by sa viny určite nezbavil.

Napriek tomu ale Poriadková komisia rozhodla tak, ako rozhodla - Dostihová komisia neurobila to, čo nemohla urobiť a zato majú jej členovia zakázaný výkon funkcie, avšak usporiadateľ dostihov, Hipodrom Most, ktorý neurobil to, čo mal urobiť a čo mohol urobiť dostal len výstrahu...