Jarná cena kobýl pred súd
  Branislav Ondera

  Po Trial-Stakes, ktoré rakúsky súd vrátil Monolitovi, môže ďaľšia česká stajňa získať späť klasické víťazstvo, pretože na bratislavskom súde sa v týchto dňoch ocitla žaloba Petra Križana, Františka Holčáka a Františka Vávru, ktorí žiadajú o zrušenie rozhodnutia Hlavnej dostihovej komisie, ktorým HDK zmenila poradie v Jarnej cene kobýl. Podľa žaloby HDK nepredvolala majiteľa, trénera a džokeja na rokovanie, čím porušila Dostihový poriadok, ktorý HDK výslovne ukladá povinnosť dať účastníkom konania možnosť vyjadriť sa. Neúčasťou majiteľa, trénera a džokeja Lady Jagmin na rokovaní HDK naviac vznikli pochybnosti o transparentnosti konania.

  Protest voči výsledku Jarnej ceny kobýl podal džokej Petr Kubík, Dostihová komisia ho ale celkom logicky zamietla ako neopodstatnený a Petr Kubík sa ďalej neodvolával. Odvolanie k HDK podal majiteľ údajne poškodenej Tanity.