Kauza JCK: Šurda sa znížil k zastrašovaniu
  Branislav Ondera

  Internetová stránka denníka Sme zverejnila článok o súdnom spore, ktorý s Hlavnou dostihovou komisiou vedie majiteľ stajne Ironic Zlín Petr Križan, džokej František Vávra a tréner František Holčák. V článku je citované vyjadrenie riaditeľa Závodiska Bratislava Mariána Šurdu, podľa ktorého sa žalobcovia až do skončenia súdneho konania pravdepodobne nebudú môcť zúčastňovať slovenských dostihov. Šurda, ktorého pisateľ článku - ktovie prečo - tituluje „šéf slovenského turfu” (najvyšším turfovým orgánom je HDK, ktorej „šéfom” nie je Šurda), avizuje zákaz štartu všetkých koní trénovaných Františkom Holčákom, inak povedané, vyhráža sa perzekvovaním tuctu majiteľských subjektov, ktoré s prípadom nemajú nič spoločného. Vzhľadom na to, že väčšina majiteľov má prevádzku dostihových stajní uvedenú v živnostenských listoch, rovnako ako František Holčák trénovanie dostihových koní, jednalo by sa zrejme o bránenie v podnikaní, čo by s najväčou pravdepodobnosťou skončilo pred súdom. Otázkou je, prečo na žalobu reaguje práve Šurda, žaloba totiž nie je namierená voči Závodisku, ale voči Hlavnej dostihovej komisii, ktorá je nezávislým orgánom, menovaným Ministerstvom pôdohospodárstva. Treba tiež dodať, že v minulosti už Závodisko podobný postup aplikovalo voči istému zamestnancovi dostihovej stajne a v následnom súdnom spore prehralo.

  V závere článku sa pisateľ odvoláva na prípad z Rakúska, avšak na Slovensku sa nerozhoduje podľa rakúskeho Rennordnungu, ale podľa Dostihového poriadku Slovenskej republiky, v ktorom podobné prípady nie sú podchytené, a preto sa v Šurdovom výroku objavilo slovíčko „pravdepodobne”. Nie je totiž jasné kto a na najmä na základe čoho by prípadný zákaz štartu mohol uložiť, i tak ale zastrašovanie zo strany riaditeľa Závodiska o čomsi svedčí...