Prišlo e-mailom... - Tankred

Na Vaší stránce jsem se dočetl, že se na mítinku Grosse Woche tři čeští koně pokusí stát se "black-type". Podle mne se o to pokusí pouze dva, protože Tankred již Listed a Graded vyhrál a jako black-type je vyznačen i v databázi Direktoria.

Táto poznámka by mala smerovať skôr na nemecké Direktorium, pretože podľa platných pravidiel Tankred nárok na označenie black-type nemá.

Na to, aby mu patrilo black-type, teda vyznačenie hrubým písmom v katalógoch členov SITA, by sa musel umiestniť na prvom, druhom, alebo treťom mieste v dostihoch, ktorých štatút Group/Grade, alebo Listed, je medzinárodne uznávaný. Zoznam medzinárodne uznávaných Group/Grade a Listed dostihov, ktoré sa v Európe konajú vo Francúzsku, Írsku, Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii a Škandinávii, je každoročne zverejňovaný v publikácii International Cataloguing Standards Book.

V spomenutej publikácii je uverejnený aj prehľad dostihov z ostatných krajín, tie sú ale uvedené v treťej časti, ktorú tvoria:
Česko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko, Švajčiarsko, Turecko
Dominikánska republika, Ekvádor, Jamajka, Kolumbia, Trinidad a Tobago
Macao, Mauritius, Saudská Arábia
Štatút dostihov v týchto krajinách schvaľujú ich dostihové autority a je platný len pre príslušné krajiny. Grade a Listed dostihy týchto krajín, s výnimkou piatich dostihov na Macau a dvoch v Turecku, nie sú medzinárodne uznávané a black-type nezískavajú.

Inak povedané - to, že sa v štatúte dostihov v Česku, Rakúsku, Poľsku, na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Rusku, či Srbsku, ktoré prehľad svojich Graded-dostihov v ICSB nezverejňujú, vyskytujú písmenká Gr, Gd, L, NL, alebo v Česku vynájdené CH, z medzinárodného hľadiska neznamená vôbec nič a víťazi takto označených dostihov sú v katalógoch členov SITA vyznačení ako víťazi bežného dostihu, tak ako napríklad českí derby-víťazi Nora Jeane a Progression:

International Cataloguing Standards Book, s plným znením vysvetliviek a definícií, prehľadnou tabuľkou black-type dostihov a ďaľšími informáciami, si môžete stiahnuť na adrese www.tjcis.com.

B.O.