Závodisko, štátny podnik = zlatá baňa

 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zverejnil minulý týždeň na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky (www.nrsr.sk) oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2004. Medzi verejných funkcionárov patria aj riaditelia štátnych podnikov, teda aj bratislavského Závodiska, š.p., ktorého riaditeľ JUDr. Marián Šurda oznámil za uplynulý rok príjem 993 000 Sk, čo je 82 750 Sk mesačne. Pre porovnanie, predseda vlády Mikuláš Dzurinda uviedol príjem 1 045 000 Sk, a Šurdov „nadriadený”, minister pôdohospodárstva Zsolt Simon, len 716 000 Sk.
 Slovenský turf je na tom zrejme oveľa lepšie, než sa na prvý pohľad zdá...