Šurda o sto tisíc chudobnejší
 Internetová stránka Národnej rady Slovenskej republiky zverejnila majetkové priznania verejných funkcionárov, vrátane riaditeľa Závodiska š.p. Bratislava JUDr. Mariána Šurdu, ktorý za rok 2005 oznámil príjem vo výške 885 159 Sk, čo je o 107 841 Sk menej ako v roku 2004. Mesačne teda Šurda zarobil 73 763 Sk, čo je i tak veľmi slušný príjem na to, že riadi cca 20 zamestnancov v podniku, ktorý neprodukuje žiadne hodnoty, ale len rozdeľuje štátne dotácie. Oznámenie samozrejme neobsahuje príjmy Šurdovej rodiny z firmy Centaurus Sport Consulting, s.r.o., ktorá podniká na adrese Závodiska š.p. Bratislava a predmet činnosti má veľmi podobný ako Závodisko. Spoločnosť patrí športovému riaditeľovi závodiska Magna Racino Herbertovo Ripelovi a vzhľadom na to, že riaditelia štátnych podnikov nesmú podnikať, je jedným z konateľov zmienenej spoločnosti syn JUDr. Mariána Šurdu, ale nie je ťažké domysieť si, kto v skutočnosti ťahá za nitky...