Prútené prekážky
Česko a Slovensko 2000
3-ročné
4-ročné
5-ročné a staršie
        77 Master Blade
    76.5 Cedr    
        76 Sexman
        73.5 Czekista
Hand Of Straw
73 Mrazík        
70 Nikotin     70 Connection
69 Never     69 Candereli
67.5 Shangila
Studie
67.5 Dschaipur 67.5 Wurfkeil
Zarow
67 Celesit     67 Dart
Iraklion
O'Henry
Twist Runner
        66 Sadomis
65 Salary 65 Cyrion
Lískový Oříšek
Selenit
65 Brian
Folklór
Roy Blush
Thessalon