Klasifikácia 2001

Česko
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce v Česku.
2-ročné kone nad 65 kg
3-ročné kone nad 70 kg
4-ročné a staršie kone nad 70 kg

Maďarsko
Do klasifikácie sú zahrnuté kone štartujúce vo vybraných dostihoch v Maďarsku.
2-ročné kone nad 70 kg
3-ročné kone nad 75 kg
4-ročné a staršie kone nad 75 kg

Rakúsko
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce v Rakúsku.
2-ročné kone nad 65 kg
3-ročné kone nad 70 kg
4-ročné a staršie kone nad 70 kg

Slovensko
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce na Slovensku.
2-ročné kone nad 65 kg
3-ročné kone nad 70 kg
4-ročné a staršie kone nad 70 kg

Stredná Európa
Do klasifikácie sú zahrnuté len kone registrované v Česku, Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku.
2-ročné kone nad 70 kg
3-ročné kone nad 75 kg
4-ročné a staršie kone nad 75 kg

Prekážkové dostihy
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce v Česku a na Slovensku.
prútenkári nad 65 kg
stípleri nad 65 kg