Klasifikácia 2005

Česko
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce v Česku.
2-ročné kone nad 65 kg
3-ročné kone nad 70 kg
4-ročné a staršie kone nad 70 kg

Maďarsko
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce v Maďarsku.
2-ročné kone nad 65 kg
3-ročné kone nad 70 kg
4-ročné a staršie kone nad 70 kg

Rakúsko
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce v Rakúsku.
2-ročné kone nad 65 kg
3-ročné kone nad 70 kg na tráve
4-ročné a staršie kone nad 70 kg na tráve
3-ročné kone nad 70 kg na piesku
4-ročné a staršie kone nad 70 kg na piesku

Slovensko
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce na Slovensku.
2-ročné kone nad 65 kg
3-ročné kone nad 70 kg
4-ročné a staršie kone nad 70 kg

Stredná Európa
Do klasifikácie sú zahrnuté len kone registrované v Česku, Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku.
2-ročné kone nad 70 kg podľa dištancie / podľa miesta tréningu
3-ročné kone nad 80 kg podľa dištancie / podľa miesta tréningu
4-ročné a staršie kone nad 80 kg podľa dištancie / podľa miesta tréningu

Prekážkové dostihy
Do klasifikácie sú zahrnuté všetky kone štartujúce v Česku a na Slovensku.
prútenkári nad 60 kg
stípleri nad 65 kg