Ďalší trapas chuchelskej časomiery

Meraniu časov sa občas nevyhnú chyby. Už sa to stalo aj vo veľmi významných svetových dostihoch, napríklad v Prix de l'Arc de Triomphe 2006, kde bol deň po dostihu čas víťazného Rail Linka opravený z 2:31.7 na 2:26.3, alebo v Preakness Stakes 1973, kde bol víťazný čas Secretariata na základe analýzy fimových a televíznych záznamov po takmer štyridsiatich rokoch opravený z 1:54.4 na 1:53.0.
V Českej republike a špeciálne vo Velkej Chuchli je správne meranie časov dlhoročný neriešený problém, ktorý dospel do stavu, keď prakticky žiaden čas nie je správny a sfalšovanie časov zo dňa Velké jarní ceny naznačuje, že stav, nehodný 21. storočia, sa už vymkol akejkoľvek kontrole.

Na úvod si pozrite videá z Breeders Cup Turf Sprintu a z Hong Kong Sprintu z roku 2020.

V USA sa časy nemerajú od otvorenia boxov. Miesto štartu, kde sú postavené boxy, je ďalej než je dištancia dostihu, ale časomiera sa spúšťa až pri prebehnutí okolo medzníka, označujúceho dĺžku dostihu. Vzdialenosť medzi štartovými boxami a miestom spustenia časomiery sa volá „Run-Up” a uvádza sa v oficiálnych výsledkoch.
Tým, že sa časy v USA nemerajú zo stojaceho štartu a od nulovej počiatočnej rýchlosti, ako v Európe, alebo napríklad v atletike, sú výrazne skreslené. Americké letmo merané časy sú o 1.5-2 sekundy rýchlejšie, než by boli pri štandardnom meraní.

V Breeders Cup Turf Sprinte 2020 bol Run-Up až 120 stôp, teda 36.6 metra. Od toho bodu časomiera zaznamenala prvý medzičas 21.26 sekundy.
Vo Velkej květnovej cene chuchelskí časomerači vedúcemu Mr Rightovi pridelili, vymysleli, alebo vyžrebovali (určite nenamerali) medzičas 21.01 sekundy, teda o štvrť sekundy rýchlejí, než v Breeders Cupe.

Teraz sa vráťte na video z Breeders Cup Turf Sprintu. Pri bariére je krátko po štarte vidieť pruhovaný stĺp. Predstavte si, že pri tom stĺpe stoji Mr Right v štartovom boxe, ktorý sa otvorí v momente, keď najlepší svetoví šprintéri plnou rýchlosťou preletia okolo neho. A deväťročný veterán Mr Right, pohodlne cválajúci s položenými rukami, sa po štyristo metroch ocitne vo vedení...
Naozaj niekto príčetný a svojprávny verí takej hlúposti? Pretože presne toto tvrdia chuchelskí časomerači v oficiálnych výsledkoch na stránke Jockey Clubu...

V Hong Kong Sprinte bol úvodný medzičas 23.09 sekundy, teda o 2.08 sekundy pomalší, než oficiálny medzičas Mr Righta z Velkej květnovej ceny na mäkkej dráhe. Plnokrvník za sekundu prebehne približne šesť dĺžok, tak si predstavte, ako ten Mr Right, ktorého sme videli vo Velkej květnovej, deväťročný veterán, pohodlne cválajúci s položenými rukami, vedie po 400 metroch hongkongského „rýchlostného pekla” o 12 dĺžok... Alebo prútenkár Worth Choice o 10 dĺžok...
Naozaj niekto príčetný a svojprávny verí takej hlúposti? Chuchelskí časomerači asi áno...

16. mája boli v priebehu pol hodiny odbehnuté dva míľové dostihy, Velká květnová cena a Velká jarní cena, kde časomerači uverejnili nasledujúce medzičasy a výsledné časy.

Prvé dva oficiálne medzičasy z Velkej květnovej ceny sú 21.01 a 27.65, čo predstavuje priemernú rýchlosť 1142 metrov za minútu a 868 metrov za minútu. Ak by takéto obrovské spomalenie celého poľa bolo skutočné, voľným okom by ho zaznamenali aj úplní laici, ale na videu žiadne spomalenie nevidno. Vidíme strojovo bežiace pole s lídrom, ktorý s veľmi dobrým odhadom tempa Jana Vernera pokojne a plynulo naberá rýchlosť a zvyšuje svoj náskok.

Keď porovnáme prvé medzičasy z oboch dostihov, Mr Right bol podľa oficiálnych výsledkov českého Jockey Clubu v prvých 400 metroch rýchlejí o 6.21 sekundy, než Aidensfield vo VJC. Keby sme Mr Righta s jeho medzičasom „transplantovali” do Velkej jarní ceny, mal by po 400 metroch náskok 100 metrov...
Naozaj niekto príčetný a svojprávny verí takej hlúposti?

Pre overenie sú tu spojené videá z oboch dostihov. Sú zosynchronizované na prvý pohyb dvierok štartových boxov.

Z videa je úplne jasné, že na prvom medzičase nemal Mr Right pred Aidensfieldom žiaden náskok a už vôbec nie stometrový, ako tvrdia chuchelskí časomerači v oficiálnych výsledkoch. Detail z editačného programu prezrádza, že na prvom medzičase bol rýchlejší Aidensfield.

Na obrázkoch je šípkou označený červený terčík na 1200-metrovom štarte. Časomiera vľavo v editačnom programe ukazuje Aidensfieldovi 26.08 a Mr Rightovi 26.15, ale pozor, za desatinou čiarkou nie sú stotiny sekundy, ale televízne snímky, takzvané framy, teda dvadsaťpätiny sekundy. 26 8/25 sekundy a 26 15/25 sekundy je zaokrúhlene 26.3 a 26.6 sekundy.

Na ďalšej dvojici obrázkov je situácia pri červenom terčíku v oblúku. Tam už bol rýchlejší Mr Right, v prepočte zaokrúhlene 50 sekúnd, Aidensfield 50.6.

Štvorstovka v cieľovej rovine - vo Velkej květnovej stále vedie Mr Right za 1:14.3, vo Velkej jarní je už vpredu Royal Word za 1:15.8.

Posledná dvojica obrázkov zachytáva víťazov cieli, Ignacius Reilly za 1:40.7, Royal Word za 1:41.6.

Velká květnová cena

Oficial 21.01 27.65 24.54 25.94 1:39.14
Video 26.6 23.4 24.3 26.4 1:40.7

Velká jarní cena

Oficial 27.22 23.79 25.43 25.44 1:42.06
Video 26.3 24.3 25.2 25.8 1:41.6

Zhrnutie je v tabuľke. Oficálne medzičasy sú v oboch dostihoch vymyslené, ako sa hovorí „vytiahnuté z päty”. Výsledný čas Velkej květnovej časomerači vylepšili o 1.6 sekundy, Velkú jarní o pol sekundy spomalili. Rozdiel medzi oboma dostihmi je podľa oficiálnych výsledkov takmer tri sekundy, ale v skutočnosti to bola necelá sekunda.

Výsledky českých dostihov na stránke Jockey Clubu nečítajú len domáci priaznivci. Sú pozorne sledované aj zahraničnými dostihovými autoritami, rôznymi databázami, dražobnými spoločnosťami, chovateľmi, ktorí tu majú svoje produkty, skrátka profesionálmi, ktorí veľmi dobre vedia, ako rýcho beží plnokrvník a ako rýchlo dokážu behať české kone. Úvodný medzičas 21 sekúnd na mäkkej dráhe vo Velkej květnovej cene nie je len domáce faux pas, Chuchle Arena je na srandu celému svetu...