Handicapový šampionát 2023 podľa úspešnosti

Do rebríčka sú zahrnutí jazdci, ktorí odjazdili viac ako 10% rovinových handicapov,
odbehnutých v Česku a na Slovensku v roku 2023.

poradie meno štartov I. II. III. %
1 ž. Jaroslav Línek 32 9 6 5 28,1
2 ž. Jan Verner 42 9 2 6 21,4
3 ž. David Liška 67 14 8 3 20,9
4 am. Matyáš Luka 32 6 5 4 18,8
5 Petra Zedková 69 11 6 8 15,9
6 ž. Ján Havlík 21 3 1 4 14,3
7 Alena Plimlová 68 9 4 7 13,2
8 ž. Martina Havelková 85 11 12 7 12,9
9 ž. Petr Foret 55 7 6 6 12,7
10 ž. Jiří Palík 26 3 5 4 11,5
11 ž. Adam Florian 70 8 12 9 11,4
12 Sofie Kvízová 28 3 7 4 10,7
13 žk. Tomáš Roman 108 11 13 11 10,2
14 ž. Jiří Chaloupka 41 4 6 10 9,8
15 žk. Anna Lebdušková 48 4 4 4 8,3
16 ž. Vendula Korečková 51 4 5 7 7,8
17 ž. Jiřina Andrésová 78 6 3 6 7,7
18 Miloslava Sedláková 26 2 3 4 7,7
19 Lucie Fialová 67 5 3 6 7,5
20 Eva Buriánková, Mgr. 30 2 2 3 6,7
21 Taťána Mášová 49 3 4 5 6,1
22 Ferdinand Kráner 21 1 4 5 4,8
23 ž. Peter Hodáň 23 1 1 1 4,3
24 ž. Milan Zatloukal 49 2 7 5 4,1
25 ž. Michal Demo 26 1 1 3 3,8
26 ž. Martin Laube 35 0 3 3 0,0