turf.sk

Gasparini vyhral Zlat pohr

14. 7. 2024 Bratislava Najzaujmavejm bodom rmcovho programu da Slovenskho Derby bol Zlat pohr, v ktorom si tvrt bratislavsk vazstvo pripsal Gasparini, ale jednotkov program otvoril dvoma vazstvami Vclav Janek.

V slabo obsadenej Cene Mysa na 1000 metrov o 7000 Janek k ahkmu vazstvu priviedol vysokho favorita, zverenca Luboa Urbnka Capitana (Al Wukair) a nsledne s am favoritom Memento Morim (Fast Companym) z lotu Vclava Luku s prehadom ovldol Bratislavsk mu o 10 000 , pred Manatanom a veternom Politicumom.

Najvie prekvapenie da priniesla Cena Pat's Music na 2000 metrov o 10 000 , kde sa presadila outsiderka Anika (Eagle Top) v sedle s Jnom Havlkom. Odchovankya slovenskej stajne Lokotrans vyhrala systmom tart-cie a priniesla trnerovi Jnovi Cagovi prv jednotkov vazstvo od roku 2017, ke matku Aniky, Astorku, pripravil na vazstvo v Jarnej cene kobl.
Anike k vazstvu pomohla aj hromadn kolzia v poslednom oblku, kde si na druhom mieste beiaca populrna belka Palmera zlomila nohu a jej pd ovplyvnil vetky zvyn astnky. Hrzostane preiel kolziou predovetkm Adam Florian. Zo sedla Palmery spadol priamo pod nohy obhajkyne vazstva Free Folie, ktor ho musela preskoi, na dva cvalov skoky stratila rytmus a k unikajcej Anike sa u len priblila na konen dve dky. Floriana stihla preskoi aj tretia umiestnen She Free, ale Rhapsody s Monirom Madihim a Blue River s Jaroslavom Lnkom sa mu u vyhn nedokzali, poriadne ho dokopali a skonili na zemi. O Blue River vzpt zakopla druh Lnkova zverenkya Mustela s Petrou Zedkovou a takisto spadla. Z kolzie najlepie vyviazol Jaroslav Lnek, ktor bol hne na nohch a duchaprtomne priskoil na pomoc najbliie leiacemu Monirovi Madihimu. Lnek napokon jazdil alej, ale Florian, Madihi a Zedkov skonili v lekrskej opatere, poda poslednch sprv by ale mali by v poriadku.
Dostihov komisia v sprve uviedla, e nezistila iadne zvady v stave drhy, ale desametrov sklz Mustely a nsledne vyhlsen viac ne hodinov prestvka, svedia o pravom opaku...

Youtube - Zlat pohr

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Zlat pohr na 2600 metrov o 10 000 bol odbehnut a po Derby a mal pomerne extravagantn priebeh. Od poa sa hne po tarte odtrhli Royal Catatumbo a favoriti Norton a Gasparini, a vytvorili si asi dvansdkov nskok. Kilometer pred cieom sa pole spojilo a v oblku iiel rezoltne do ela Briliant Star, zatia o Gasparini vyzeral by porazen. V rovine zverenec Jana Demeleho pod Jim Palkom op zabral, pretlail sa medzi Nortonom a hasncim Royal Catatumbom a dobrm zverom si pripsal vazstvo, o dve dky pred Briliant Starom. O hlavu tret skonil zlou stopou neskoro toiaci Helo Hola Hay, o krk tvrt bol Notron a tabuu doplnil Maranello Rosso.

turf.sk

Cena Latiny pre Quieru

YouTube - Cena Latiny

13. 7. 2024 Praha Nevesel pohad ponkla tartov listina Ceny Latiny na 2200 metrov o 150 000 K (5900 ), bvalej Ceny Hebna Napajedla, ktor po presune zo da Derby pomaly prestva plni lohu predskky Oaks a tento rok nespala ani tandard dostihu II. kategrie - ani jedna z desiatich tartujcich kobl sa v tejto sezne nedokzala umiestni aspo v II. kategrii a sedem z desiatich astnok ilo do dostihu so tvorkovm handicapom pod 60 kg...

Suvernne vazstvo napriek tiesneniu v rovine zskala najvym handicapom disponujca Quiera (Decorated Knight) s Jim Chaloupkom, druh skonila boiaca Inovace, tretia bola Fabiola Hill.

turf.sk

Vek jarn cena: Gabon bol diskvalifikovan

Slovensk dostihov autorita uzavrela prpad pozitvneho dopingovho nlezu u vaza Vekej jarnej ceny Gabona. Zverenec Ingrid Jankovej Koplkovej bol diskvalifikovan, ale k samotnej trnerke Zvodisko Bratislava, t.j. Marin urda, zaujal vemi benevolentn prstup a potrestal ju len symbolickou sankciou, pokutou 1300 , ke poda odvodnenia pri vke sankcie prihliadol na to, e ilo o prv previnenie...
Tu sa priam ponka analgia s justciou - ak by lovek, ktor vradil v zahrani, neskr vradil na Slovensku, prihliadal by slovensk sd na to, e ilo o prv trestn in na Slovensku?

Slovensk autorita v prpade Gabon, ale ani esk dostihov autorita v prpade Biriatou, nezohadnili mon zvanos prpadu, ktor predstavuje zachyten ltka dexametazn. To je vo veterinrstve ben, v rmci predpsanch podmienok leglne pouvan syntetick kotrikosteroid, ktorm bol dajne lieen Biriatou, ale v prpade Gabona trnerka uviedla, e zmienenou ltkou lieen nebol.
Dnes u je veobecne znme, e ahko zistitenmi benmi lieivami kone nikto nedopuje, tak hlpy nikto nie je. Dopuje sa nezistitenmi prpravkami, proti ktorm dostihov autority ni nezmu, o om svedia najvie prpady z nedvnej minulosti - trnera Yanna Porziera, u ktorho pri domovej prehliadke nali 335 rznych ltok, a jeho pomocnka, predtm dopovaa cyklistov Bernarda Sainza, dostala do vzenia franczska polcia, ktor rozbila aj gang rodiny Rossiovcov, v USA dopingov gang okolo trnera Jorge Navarra a vrobcu a dodvatea nezistitenho dopingu Setha Fishmana odhalilo FBI.
Prve americk prpad poukazuje na zvanos nlezu dexametaznu. FBI pri odpovan telefonickch hovorov zachytila rozhovor trnera Jasona Servisa so svojim dodvateom dopingu o tom, e jeho vtedajej hviezde Maximum Securitymu bol uroben mimosan test krtko po podan prpravku SGF1000. To je prepart austrlskeho pvodu, deklarovan ako prrodn a ist prostriedok na optimalizovanie zdravia a vkonnosti, ale jeho skuton zloenie je tajomstvo, vie sa len, e vrazne oddiauje nstup navy a zvyuje vytrvalos. Pri kooch na prpravku SGF1000 trneri nemaj zujem na nejakom taktizovan, ale na tlaen na preplen tempo, v ktorom nenadopovan speri zhasn ovea skr.
Ako vyplynulo zo Servisovho odpoutho telefontu, nedostatkom prpravku SGF1000 je, e sa pri dopingovom teste me nhodne a nevysvetlitene prejavi nie ako kontamincia, ale ako falon pozitivita na dexametazn. Servis si to overoval u dodvatea a v nslednom telefonte intruoval svojho veterinra, aby sfaloval zznamy o pouit dexametaznu, aby bol kryt v prpade pozitvneho nlezu...

V dobe, ke me by slvny ktokovek, kto d sto dolrov za ampulku istho prostriedku, je najvy as, aby dostihov autority v esku a na Slovensku aspo pred najvznamnejmi dostihmi zaviedli to, o je vo svete ben - povinn karantnu na zvodisku, so strnou slubou a s kamerovm systmom, ktor zaznamenaj kad prstup a skontroluj kad prinan predmet a zaznamenaj vetko dianie okolo kon. Iste by to privtala aj trnerka Jankov Koplkov, ktorej by to pomohlo oisti si meno a vysvetli aj in podozriv indcie, ako je asto vyuvan baffertovsk dostihov tl, alebo neustle neskor prchody jej kon do paddocku a rekordnch 24 pokt za ne...

turf.sk

Ponntos v irom okruhu favoritov King George Stakes

esk printr Ponntos by sa mal 2. augusta op predstavi na mtingu Glorius Goodwood, v Gr.2 King George Stakes na 1000 metrov, kde v predolch seznach obsadil piate a ieste miesto. Na prihlkach je zatia 24 kon a britsk stvkov kancelrie dria esk eso v kurze 10/1, spolu s almi tromi komi. Niie kurzy maj len astnci King Charles III Stakes (bval King's Stand Stakes) z Royal Ascotu - austrlska vazka Asfoora a porazen favorit Big Evs stoja zhodne 7/2, tvrt Believing je 6/1 a piaty Kerdos 8/1.

Ponntos je prihlsen aj do Gr.1 Nunthorpe Stakes v Yorku, ale tam je medzi tyridsiatimi adeptami outsider s kurzom 33/1.

turf.sk

Vaz eskho Derby doma nestail

7. 7. 2024 Varava V esku naroden rebec Naughty Peter sa dva tdne po vazstve v eskom Derby predstavil v domcom vrchole, v Nagrode Derby o 227 500 zlotch (53 300 ), kde v akch podmienkach, v dadi na mkkej drhe, u od tartu s Richardom Kingscotom odmietal spolupracova, aleko pred cieom sa nechal pobda a v cieovej rovine sa cez odpadajce kone prepracoval na vsledn siedmu prieku, ale na vazstvo mu chbalo priepastnch 21 dok.

Youtube - Westminster Derby

V Derby sa napokon rozhodovalo medzi vazmi jarnch klask a po aktvnom priebehu a skorom toku z tretieho miesta suvernne triumfovala vazka Nagrody Wiosennej, zverenkya Macieja Janikowskho Magnezja (Phoenix Of Spain), v sedle s veternom Per-Andersom Grabergom. Druh skonil favorizovan vaz Nagrody Rulera Zen Spirit (Inns Of Court), s ktorm Vclav Janek premekal nstup Magnezje, v rozhodujcom okamihu kukoval medzi spermi zo stredu poa a zfalm finiom sa k nej u len priblil na dve dky.
Za prvmi dvomi bola 11-dkov diera a tabuu doplnili prv traja z predskky, z Nagrody Iwna, Smoke Plume, Cunning Fox a No Stress.

turf.sk

Deutsches Derby: Michal Abk bojoval o vazstvo

7. 7. 2024 Hamburg Niekdaj esk ampin Bajuran Murzabajev a slovensk a posk ampin Michal Abk, boli v 155. ronku Deutsches Derby o 650 000 v sedlch astnkov s najvym handicapovm hodnotenm, ale km Murzabajev s Narrativom zaspal na konci poa, syn Miroslava Abka, slovenskho ampina z roku 1994, v sedle Augustusa do poslednch metrov bojoval o vazstvo.

Bealo sa na mkkej, vysychajcej drhe a prlin opatrnos dokejov vystila vo falon tempo, ktor nadiktoval vaz Derby Italiano Borna s Andraschom Starkem, za ktorm sa viezli Alleno, Augustus a Palladium. Derby sa zmenilo na esstometrov print a prv tyri kone sa udrali vpredu. Popri barire dobre finioval Borna, na ktorho v poslednch sto metroch zatoil pomaly sa rozchdzajci Augustus, ale za vaza bol napokom oznaen zverenec Henka Greweho Palladium (Gleneagles), ktorho dokej Thore Hammer-Hansen na zaiatku roviny vytiahol von a za posledn tyri roky je tretm vazom Deutsches Derby, finiujcim popri vonkajej barire.

Youtube - Deutsches Derby

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Palladium zvazil o krk pred Bornom (Saxon Warrior), ktor o hlavu ubrnil druh prieku pred toiacim Augustusom (Soldier Hollow), Alleno (Nathaniel) bol o 1 1/4 dky tret a tabuu s odstupom alej 3/4 dky uzavrel Stingray (Zarak).

Ako favorit, zrejme kvli angaovaniu Oisina Murphyho, odskoil stajov kolega Augustusa Wintertraum, ale z konca poa stihol len ieste miesto a ete horie dopadol vaz Union-Rennen, druh favorit Narrativo s Murzabajevom, ktor iiel do oblka s plnmi rukami posledn, aby napokon skonil trnsty.
Jedinou kobylou v poli bola polosestra vaza Deutsches Derby Windstossa a prav sestra vaza Deutsches Derby Weltstara, v Listed umiestnen Weltbeste (Soldier Hollow), ktor Jozef Bojko priviedol k deviatemu miestu.

Vazn Palladium (Gleneagles x Anabaa) v Deutsches Derby zaznamenal svoje druh ivotn vazstvo. Ako dvojroiak dobehol medzi nezvazivmi tret a druh, a ni vekho neukazoval ani na zaiatku aktulnej sezny, ke medzi nezvazivmi zskal tretie miesto a vazstvo. Miesto v Derby si zabezpeil a v hlavnej predskke, v Gr.2 Union-Rennen, kde skonil tvrt, 1 3/4 dky, krk a krk za Narrativom, Allenom a Anspruchom.
Palladium reprezentuje syndikt Liberty Racing, ktor uspel aj pred rokom, ke sa presadil Fantastic Moon z lotu trnerky Sarah Steinbergovej. Pre trnera Henka Greweho to takisto bolo druh vazstvo v Deutsches Derby, po Sisfahanovi v roku 2021 a pre dokeja Thoreho Hammer-Hansena to bolo prv ivotn vazstvo so tattom Gr.1, m prekonal svojho otca Lennarta Hammer-Hansena, ktor trikrt vyhral nrske Derby a raz vdske, ale v nemeckom zskal v smich pokusoch len tvrt miesto s Goethem, v Borealovom Derby v roku 2001.

turf.sk

rka Schtz zskala prv grupov vazstvo

30.6. - 7. 7. 2024 Hamburg tvornsobnmu nemeckmu ampinovi Bajuranovi Murzabajevovi sa nevydarilo nielen Deutsches Derby, ale ani cel mting Grosse Woche, ke v 32 tartoch zskal jedin vazstvo, i to len v handicape IV. pre holandsk staju, o bolo jedin zahranin vazstvo na mtingu.

Youtube - Grosser Preis von Lotto Hamburg

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

V lepch dostihoch bol Murzabajev najbliie k vazstvu s Dolomitom v Gr.3 Grosser Preis von Lotto Hamburg na 2000 metrov o 55 000 , ale v zverench metroch ho prerajtovala Lilli-Marie Engelsov v sedle Atosa (Guiliani) a rozdielom krtkej hlavy zskala pre seba, aj pre trnerku eskho pvodu rku Schtzov, ich prv grupov vazstvo.

aliu prehru o krtku hlavu zaznamenal Murzabajev v Hapag Lloyd-Rennen na 2200 metrov o 52 000 , kde s vysokm favoritom Argentumom prehral s kobylou Aster s Martinom Seidlom, ktor bol so siedmimi vazstvami najspenejm jazdcom mtingu a v ampionte sa s 24 vazstvami posunul na tretiu prieku. Lder ampiontu, Thore Hammer-Hansen, na mtingu vyhral pkrt a celkovo m 32 vazstiev, druh je Leon Wolff s 24 zsahmi. Murzabajev je s 23 vazstvami tvrt.

turf.sk

esk Derby v ratingoch turf.sk

Poda ratingu turf.sk je Naughty Peter najniie hodnoten vaz eskho Derby od roku 2017, ke prv dvaja, Joseph a Felix, dostali znmku 77. V roku 2018 zskala vazn Blessed Kiss znmku 79, ale najvyie hodnotenm astnkom bol logicky Poldi's Liebling (80.5), porazen o krk, ale nesci o 1.5 kg viac, ne vazka. V roku 2019 zskal Pacific Hill 79, o rok neskr Opasan 80 a v roku 2021 Hazarder 81. Vazky z rokov 2022 a 2023, Queen Of Beaufay a Abha, zskali 78, ale najvyie hodnoten boli Stronger Together a Darling In Pink, ktor pri nevhode 1.5 kilogramu skonili 3/4 dky za Queen Of Beaufay a zskali znmku 79.

esk Derby 2024
pred Derby Derby rozdiel
1. Naughty Peter (76) 77.5 +1.5
2. Gabon (72) 77.5 +5.5*
3. Pirlo (74) 77 +3
4. Eskadra Zero (77) 75 -2
5. Cheeky Boy (74) 76.5 +2.5
6. Fine Anyway (72) 74 +2
7. Black Gangster (71) 74.5 +3.5
8. San Sebastian (76) 73.5 -2.5
9. Niamey (71) 71.5 +0.5
10. Prometheus (75) 72.5 -2.5
11. Zirconne (68.5) 71.5 +3
12. Witch In Pink (71.5) 70 -1.5
13. Queen's William (71) 71 0
14. Sun Project (72.5) 70 -2.5
15. Sambany (69) 68.5 -0.5
16. Maxmilin (66) 62 -4
Naughty Peter v prvom tarte nad 2000 metrov predviedol vzhadom na pvod celkom oakvan zlepenie a ktovie, ako by to vyzeralo, neby straty na tarte.
Porazen Gabon zabehol takmer identick formu, ako vo Vekej jarnej cene (78), lene t znmka bude zrejme zneplatnen, take mu vychdza +5.5, oproti predolmu najlepiemu tohtoronmu vkonu, z dostihu na 2150 metrov z Cagnes-sur-Mer.
Pirlo a Cheeky Boy boli pred Derby dobre manaovan, predvdzali plynul zlepenie a oakvan progres priiel aj v Derby, lene Pirlo bol v protiahlej rovine prli blzko preplenho tempa a Cheeky Boy takisto mohol skoni lepie, ak by jeho jazdec zachoval chladn hlavu, ako Richard Kingscote.
Z tabuovch kon m mnusku len tvrt Eskadra Zero, ktor zabehla vborn dostih, ale slalom medzi spermi ju mono stl vazstvo.

Vsledky Derby a alch dostihov potvrdili, e tohtoron Velk jarn cena mala najslabiu rove, kam pam siaha. Deviati z desiatich astnkov VJC sa v nasledujcom vrazne zhorili, o sa v skutonosti nikdy neme sta, tak ako sa nikdy neme sta to, o sme obas vdali v predskkach Derby, e vetci astnci, alebo ich vek vina, v jedinom dostihu vrazne stpli. V takchto prpadoch treba hada chybu a nepochybne je ou prli vysok hodnotenie VJC. Nie je dvod zotrvva na nesprvnych sla, take hodnotenie VJC v ratingu turf.sk bolo pri vaznom San Sebastianovi znen zo 76 na 73.5, a adekvtne k tomu aj pri ostatnch. S opravenmi znmkami zabehli v Derby San Sebastian 0, Sun Project -1 a v inom svetle sa javia aj vkony Showpowera a Zabyaka v Tattersalls Mile. Zlepil sa len Black Gangster, ktor oproti VJC vybehol +9, ale v prvom tate nad 1600 metrov len +3.5 oproti vkonom z Cagnes-sur-Mer.

turf.sk

Napajedliansky rodk zachrnil esk Derby

23. 6. 2024 Praha Len niekoko seknd delilo Gabona od vazstva v najvznamnejom eskom dostihu, ale drviv zver poskho Naughty Petra zvrtil histriu, take 104. ronk eskho Derby nebude vnman ako kontroverzn, s vazstvom dopingovho hrienika, ale bude jednm z najviac oslavovanch, vaka vazstvu rebca, narodenho v medzitm zaniknutom rebne v Napajedlch.

Youtube - esk Derby

Foto: Ji Dvok

Odchovanec a reprezentant nemeckej stajne Westminster, hlavnho sponzora eskho Derby o dva miliny korn (80 400 ), pritom mohol skoni u v vodnom cvalovom skoku, pretoe sa tesne pred tartom vzopl, z boxov vyskoil do vzduchu a stratil niekoko dok, ale britsk dokej Richard Kingscote, vaz viac ako 1500 dostihov, vrtane epsomskho Derby z roku 2022, kritick situciu usedel.
Tempo poda oakvania nadiktoval z boxu slo 1 odskakujci Queen's William, za ktorm sa ponhali kobyly Fine Anyway a Witch In Pink, a pomerne prekvapivo aj Pirlo a San Sebastian. V stpani v protiahlej rovine to Queen's William preplil, s m sa z prednch kon najlepie vysporiadal Pirlo. V momente, ke sa v cieovej rovine dostval dopredu, pridal sa k nemu z priebenho iesteho-siedmeho miesta toiaci Gabon a po krtkom sboji zskal prevahu. Tristo metrov pred cieom vyzeral Gabon (Ten Sovereigns) ako jasn vaz, ale vonkajou stopou toiaci Naughty Peter (Tai Chi) za ditannm medznkom nabral dostaton rchlos a pod Richard Kingscotom vdnceho Gabona o krk chytil.
Zrejme prli aktvny Pirlo (Amaron) skonil o pol dky tret a o dku tvrt finiovala Eskadra Zero (Phoenix Of Spain), ktor do roviny toila veda neskorieho vaza, ale sksen Kingscote Adamovi Florianovi nedal priestor. Eskadra Zero sa ocitla za Cheeky Boyom a Black Gangsterom, Florian musel meni stopu doprava, kde Eskadru Zero vzpt vyruil Queen's William, boiaci pod amatrsky pouitm bikom a vazka Starohjskeho kritria u toho viac nestihla.
Tabuu doplnil Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), ktorho o lepie umiestnenie pripravilo zavhanie na tarte, respektve spanikrenie Michala Dema, ktor sa s nm prli ponhal do stredu poa a v prvch dvesto - tristo metroch premrhal prli vea sl.
Najbliie za tabuou skonila vazka Velkej ervnovej Fine Anyway, vaz VJC San Sebastian vycval na sme miesto a dlho vedci Queen's William na trinste.

Vazn zverenec Macieja Jodlowskho Naughty Peter m na konte es tartov, z ktorch posledn tri vyhral - vlani bol piaty a tret, tento rok zaznamenal umiestnenia 2-1-1-1.
Otcom Naughty Petra je Tai Chi (High Chaparral), o bol ran k, ktor vo dvoch rokoch vyhral tyri zo iestich tartov, vrtane Gr.3 Preis des Winterfavoriten, ale v troch rokoch beal len raz a skonil iesty z deviatich v Mehl-Mlhens-Rennen - German 2000 Guineas. Jeho najspenejieho potomka vemi dobre poznme, bol nm maarsk K roka Nancho, ktor v Kincsem Parku vyhral dev dostihov, vrtane Kincsem Dj pred majiteom slovenskej Trojkoruny Arcturusom, ale predovetkm vyhral Gr.3 Baden-Wrttemberg-Trophy a Gr.1 Grosser Preis von Bayern, a bol predan do Austrlie.
erstv vaz eskho Derby je Nanchov blzky prbuzn - Naughty Petrova matka Nebiola (Acatenango), aj Nanchova matka Nantana (Paolini), patria do rodiny Nanon, ktor v Nemecku v medzivojnovom obdob zaloila odchovankya Federica Tesia Nella Da Gubbio, z rodiny, z ktorej okrem inch vziiel aj legendrny Nearco. Z rodiny Nanon vziiel rad vekch kon, predovetkm vazi Deutsches Derby Neckar, Next Desert a Nutan, vazky Preis der Diana Naxos, Night Petticoat, Next Gina, Novelle a Night Magic, vazka Irish Oaks Magical Lagoon a vaz 2000 Guineas Island Sands. Z rodiny vzili aj vaz King George VI and Queen Elizabeth Stakes a Grosser Preis von Baden Novellist, vaz Grosser Preis von Baden, Preis von Europa a dvojnsobn vaz Grosser Preis von Berlin Nebos, vazka Preis von Europa Nightflower, vazka Grosser Preis von Berlin Nymphea, vaz Prix Jean Prat Intellogent, ale aj vborn prekkov plemennk, otec Sprinter Sacreho Network, znmy hongkongsk zloinec Pakistan Star, ale aj vazky eskch Oaks Nimaima a Nalia.
Naughty Petrova matka Nebiola sa na drhe zaradila do nemeckho lepieho priemeru, ke zo iestich tartov vyaila dva platen dobehy, vazstvo v dostihu nezvazivch a tvrt miesto v Listed pre kobyly na 2200 metrov. Naughty Peter je jej siedmy a zatia najlep potomok.
Predtm dala kobylu Naranja Dulce (Martillo), ktor v Nemecku v dostihoch kategrie D do 1900 metrov zskala vazstvo, dve druh a jedno tretie miesto. Druh potomok Nicolas (Hurricane Run) zskal v trningu Vclava Luku tri dotovan dobehy, z toho dva za posledn miesta, kobyla Nada (Authorized) sa na drhe neobjavila a tvrtm potomkom Nebioly je trojkov vaz Fly Amico (Amico Fritz), ktor je stle v trningu Jozefa Pirucha. Piatym potomkom Nebioly je v prtenkch nespene tartujci Baron Westminster (Authorized) a po om nasledoval Night Max (Elvstroem), ktor v trningu Macieja Jodlowskho zskal vazstvo vo vroclavskom handicape III. kategrie.

turf.sk

Zlat pohr: Rex Of Thunder obhjil vazstvo

23. 6. 2024 Praha erstv vaz Vekej ceny Slovenska, zverenec Michala Dema Rex Of Thunder (Night Of Thunder), ani v treom tarte aktulnej sezny nenaiel premoitea, ke v Zlatom pohri - Memorili Filipa Minaka na 2400 metrov, o chudobnch 150 000 K (6000 ), obhjil vazstv z predolch dvoch sezn.

Youtube - Zlat pohr

Foto: Ji Dvok

Zlat pohr odvodil Vazirpour v podstatne rchlejom tempe, ne Vek cenu Slovenska a pole rozahal do dvadsiatich dok. Michal Demo s Rex Of Thunderom sedel aleko vzadu, ale v sprvnom okamihu sa zaal posva, tyristo metrov pred cieom minul Vazirpoura a docvlal si po pohodln vazstvo, s nskokom 1 1/4 dky pred Nortonom, ktor vyuil kilogramov vhodu a odsunul Gaspariniho na tretiu prieku. tvrt skonil neskoro toiaci Jaafar, pred Vazirpourom.

Hattrick v rmci Derby da zavil aj zverenec tpnky Mykovej Worth Choice (Worthadd), ktor po vazstvch v rokoch 2021 a 2022, a vlaajom druhom mieste za Gallanticusom, tretkrt zvazil v Sprinterskej cene na 1200 metrov o 150 000 K. Osemron valach v sedle s Davidom Likom jasne dominoval s nskokom 2 1/2 dky pred Hidden Colonym a Capitanom.

V Tattersalls Mile o 150 000 K osemron vetern Politicum prekvapivo dobre prestl preplen tempo, ale skonil druh, ke si vazstvo s nskokom jednej dky pripsal z poslednho miesta toiaci zverenec Jaroslava Drlka Charpentier (Cracksman) s Petrom Foretom. Tret honorr vybojoval Jir Sun pred Biriatum a My Dreamerom. Slovensk Manatan skonil o nos za tabuou a jeho kolega z lotu trnerky Zuzany Kuboviovej Burstar dobehol v dostihu nezvazivch na 1600 metrov piaty, 6 1/2 dky od Asturias, tretej z Jarnej ceny kobl.

turf.sk

Mr Zuru bol op druh

22. 6. 2024 Pardubice Ak by niekto v sobotu v Pardubiciach hadal tutovku na druh miesto, tak to bol zverenec Jaroslava Breku Mr Zuru, ktor svoju zbierku druhch miest rozril na trns, z toho trins v prekkovch dostihoch.

V ervnovej cross country Vlenka na 3300 metrov o 165 000 K (6600 ), sa Mr Zuru po taktickej jazde Pavla Sloila pred vybehnutm na trvu posunul do vedenia a zdalo sa, e bude o vazstvo bojova s favorizovanm Angkor Watom, ale z druhho sledu sa k vedcej dvojici priblil zverenec Josefa Vu Nordstrand s Josefom Bartoom a v poslednch sto metroch zskal dvojdkov prevahu. Mr Zuru skonil druh, pol dky pred Angkor Watom.

Youtube - Pocta mjr. Miloi Svobodovi

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Zvyn dva jednotkov stple vyhral Jan Faltejsek so zstupcami stajne Dr. Charvta. Zlat pohr msta Pardubic na 3900 metrov o 300 000 K (12 100 ) ovldol s neporazenm zverencom Pavla Tmu New Friendom a v II. kvalifikcii, Pocte mjr. Miloi Svobodovi na 5200 metrov o milin korn (40 300 ), vybojoval so zverencom Albty Faltejskovej Korfum pomerne neakan tesn vazstvo pred Aeneasom a Santa Klarou.
Kvalifikciu dokonilo desa z jedenstich tartujcich a po Kaisewalzerovi a Royal Ginovi sa do Velkej pardubickej kvalifikoval tret k, trnovan na Slovensku, zverenec Marina tangela Zataro, ktor v cieovej rovine vycval na siedme miesto.

Poslednm slovenskm zstupcom bol v Pardubiciach Besthon, ktor nedokonil tvrt dostih v rade, ke vo tvorkovom krose urobil niekoko skokovch chb a na predposlednej prekke spadol.

turf.sk

Ji Trvnek je chovateom vaza z Royal Ascotu

18. 6. 2024 Ascot Popredn esk chovate a majite Ji Trvnek zaznamenal svoj najcennej chovatesk spech - v Gr.2 Coventry Stakes na mtingu Royal Ascot odchovanec jeho franczskeho rebna Haras De Beaufay, Rashabar (Holy Roman Emperor - Amazonka po Camelot), priniesol vazne do ciea slvne dostihov farby Roberta Sangstera, ktor kedysi nosili Lester Piggott, Pat Eddery a a slvni dokeji, v sedlch kon ako The Minstrel, Golden Fleece, Detroit, Caerleon, Sadler's Wells, Rodrigo De Triano...

Zmienen farby v sasnosti pouva syndiktna staja Manton Thoroughbreds, manaovan synom Roberta Sangstera Samom, ktor Rashabara na vlaajej drabe roiakov v Deauville vydrail za 120 000 . Trnuje ho Brian Meehan, ktor sa v roku 1997 poksil vyhra Coventry Stakes s Blueridge Dancerom, neskr v esku a na Slovensku neporazenm na tratiach do mle.

Rashabar v prvch dvoch tartoch zskal len tretie a druh miesto v spolonosti nezvazivch, a tak v poli 22 kon stl proti estnstim vazom u bookmakerov 80/1 a pri totaliztore 130, a postaral sa o jedno z najvch prekvapen v histrii mtingu Royal Ascot. Rekord dr Nando Parrado, ktor v roku 2020 vyhral Coventry Stakes v kurze 150/1.

Youtube - Coventry Stakes

Po tarte sa pole rozdelilo a kvalitnejia a rchlejia bola skupina, beiaca na strane tribn. Vo vzdialenejej skupine Rashabar jasne dominoval, v poslednch dvesto metroch zskal aj celkov prevahu a na iare ho cieov kamera zachytila o nos a hlavu pred almi outsidermi Electrolyteom a Columnistom, idcimi s kurzami 40/1 a 50/1, take stvka na poradie troch kon platila 122 667 libier.

Vaza odjazdil syn trnera Marka Loughnanea, 18-ron supertalent Billy Loughnane, zvan Billy the Kid. Billy Loughnane jazd tretiu seznu, vlani sa stal ampinom uov a najmladm jazdcom od ias Lestera Piggotta, ktor jazdil klasick dostih, a v tejto sezne zaal zbiera aj Black Type vazstv. V marci v St Cloud vyhral svoj prv Listed dostih, v aprli v Kolne zaznamenal v Gr.3 Schwarzgold-Rennen svoje prv grupov vazstvo, a de pred svojim prvm vazstvom na mtingu Royal Ascot, zskal vo Windsore svoje dvest britsk vazstvo.