Prehad prihlsench:

23. 6. 2024 Praha

esk Derby

14. 7. 2024 Bratislava

Slovensk Derby


turf.sk

V eskom Derby zostalo dvadsa kon

Po poslednom krtan sa zoznam adeptov na tart v eskom Derby zil na dvadsa mien. Z lepej polovice zujemcov boli krtnut Welcome Charly, Showpower a Asturias, a okruh hlavnch favoritov poda doposia vybehnutch znmok v ratingu turf.sk tvoria vazka Starohjskeho kritria Eskadra Zero, vaz Velk jarn ceny San Sebastian a astnci praskch predskok Cheeky Boy, Pirlo a Prometheus. Jedinm zahraninm kandidtom je posk Naughty Peter.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda ratingu turf.sk.

turf.sk

Skrten Belmont Stakes rozhodla vytrvalos

8. 6. 2024 Saratoga Ke bolo oznmen, e posledn dostih americkej Trojkoruny, Belmont Stakes, bude poas rekontrukcie Belmont Parku presahovan do Saratogy a doasne skrten na 2000 metrov, vyvolalo to u mnohch turfmanov obavy, e to nebude ten test vytrvalosti, ako je zvykom, ale aspo v aktulnom ronku boli pochybnosti zsluhou vaza Preakness Stakes Seize The Greya rozptlen.

Youtube - Belmont Stakes

Zverenec 88-ronho Wayna Lukasa to od tartu poriadne naplil a vodn ma bola odbehnut za 1:35.5, a o dve sekundy rchlejie, ne v Kentucky Derby a v Preakness Stakes. Pre lepiu predstavu, je to akoby v predolch dostihoch Trojkoruny toil do cieovej roviny s 12-dkovm nskokom. V zvere Seize The Greye zaradil spiatoku, ale dvojica jeho prenasledovateov preplen tempo prestla a za 2:01.61 si po vazstvo docvlal prav brat vaza vlaajieho Kentucky Derby Mageho, desiaty z Kentucky Derby Dornoch (Good Magic - Puca/Big Brown), zverenec medzinrodne neznmeho trnera Dannyho Gargana, ktormu priniesol jeho prv vazstvo v Gr.1.

Potencil budcej hviezdy naznail o pol dky druh Mindframe (Constitution), ktor tartoval len tretkrt v ivote a doplatil na nesksenos, ke ho po predolch vazstvch o 14 a 7 1/2 dky v zvere prekvapil bik a prli neskoro pochopil, o od neho dokej poaduje.
Zo zadnch pozc sa k prvm dvom dokzal pribli len druh z Kentucky Derby Sierra Leone, zatia o zvyn kone v cieovej rovine posobili ako unaven stpleri. Vaz Preakness Stakes Seize The Greye sa prepadol na konen siedme miesto a jednu prieku za nm skonil vaz Kentucky Derby Mystik Dan, ktor sa sce dral vzadu, ale tracking ukzal, e i tak zabehol vodn mu o 1.23, respektve o 1.65 sekundy rchlejie, ne v predolch trojkorunovch dostihoch a v zvere sa u na ni nezmohol.

turf.sk

Mustela - Eyes On You, 3:0

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

8. 6. 2024 Topoianky Tri tarty - tri vazstv m v tejto sezne na konte zverenkya Jaroslava Lnka Mustela (War Command) a pikantn je, e pri vetkch troch druh skonila jej bval trningov kolegya Eyes On You, ktorej prpravu v tejto sezne prevzal Marin tangel.

Ich tretie tohtoron stretnutie sa odohralo v topoianskom hlavnom dostihu, vo dvojkovom handicape s nzvom Cena predsedu Nitrianskeho samosprvneho kraja na 1780 metrov o 3800 , kde sa obe kobyly v cieovej rovine oddelili od zvynej tvorice sperov a o 2.5 kilogramu viac nesca Mustela, v sedle s Jaroslavom Lnkom, zdolala Eyes On You o hlavu. Vlani sa obe kobyly stretli pkrt a skre bolo 3:2 pre Mustelu.

turf.sk

Manoamano naiel star formu

8. 6. 2024 Most Vzhadom na veternsky vek, zzranm nvratom formy v poslednom mesiaci prechdza zverenec Miroslava Nieslanika Manoamano (Alexandros), ktor zavil mosteck hattrick.

Youtube - Velk ervnov cena

Foto: Ji Dvok

Osemron valach vlani okrem vodnho tartu neukzal prakticky ni a v podobnom duchu prebehli aj jeho prv dva tohtoron tarty, ale potom v Moste systmom tart-cie pomerne prekvapivo vyhral trojkov handicap na 1400 metrov. Nasledovalo tart-cie vazstvo vo dvojke na 1000 metrov a dotretice tart-cie triumf aj v Cene jezdectv na 1400 metrov o 150 000 K (6000 ), o je jeho prv jednotkov vazstvo. O pol dky druh skonil neskoro toiaci Creator, s ktorm Manoamano v Gomba handicape prehral o 9 dok a 4.5 kilogramu.

tart-cie vazstvom veterna z lotu Miroslava Nieslanika sa skonil aj druh hlavn dostih, dvojkov ma o sto tisc korn, kde sa presadil sedemron Donn Clifs.

turf.sk

Eskadra Zero na vrchole rebrkov v oboch Derby

Mting Turf Gala, ale aj v pondelok uverejnen sprva o pozitvnom dopingovom nleze zverenca Ingid Jankovej Koplkovej Gabona vo Vekej jarnej cene, zamieali poradm v rebrkoch adeptov na tart v eskom a slovenskom Derby, zostavench poda ratingu turf.sk.
Prpad Gabon ete nie je oficilne uzatvoren, ale mono predpoklada, e bude diskvalifikovan, o by na Slovensku v klasickch dostihoch nebolo prvkrt - v roku 2003 bola po pozitvnom teste diskvalifikovan vazka Slovenskho Derby Ohne Sorge a jej trner Filip Neuberg dostal ditanc na jeden rok.

V sobotu bola odbehnut Velk ervnov cena, ktor vyzerala ako handicapov dostih a priniesla skr otzniky, ne nejak nov poznatky. Slabie, ne sa akalo, zabehli astnci Memorilu O. Frankenbergera, Prometheus a Norridor, a otzniky nad kvalitou Velk jarn ceny vyvolali Zabyak a Maxmilin.

Na Turf Gala boli na podobnch ditancich odbehnut Cena Arvy a Starohjske kritrium - medzi kobylami triumf vybojovala vazka Jarn ceny klisen Vermelho a proti rebcom za presadila Eskadra Zero. Ak z oboch dostihov dme bokom vodnch 200, respektve 400 metrov, tak medziasy boli takmer identick - v Cene Arvy 24.85 - 25.07 - 24.35 - 24.11, v Kritriu 24.85 - 25.10 - 25.06 - 23.96, ale Eskadra Zero v zvere psobila ovea lepie ne Vermelho a teda mus ma vyiu znmku.
Ke krtneme Gabonovu znmku z Vekej jarnej, tak za nm ni zvltneho nezostalo a na najvych priekach sa v oboch Derby ocitla zverenkya Vclava Luku. V eskom Derby s za ou vaz VJC San Sebastian, progresvny posk Naughty Peter a Welcome Charly, ktor m zo zverencov Ingrid Jankovej Koplkovej najvy franczsky handicap, ale vo VJC vybuchol a skonil a smy. V Slovenskom Derby s za Eskadrou Zero tretia z Ceny Arvy Ninna Best a druh a tret zo Starohjskeho kritria, Merino a Boulevard Blanqui.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda ratingu turf.sk.

Prehad prihlsench do Slovenskho Derby poda ratingu turf.sk.

turf.sk

Turf Gala: Dostih roka pre Rex Of Thundera

2. 6. 2024 Bratislava es vazov Derby na tarte jednho dostihu - tak osi tu nebolo od Medzinrodnch mtingov socialstickch krajn, ironicky a teraz, ke sa zaali vraca a spolonos oraz viac ovlda socialisti a kryptokomunisti...

Youtube - Vek cena Slovenska

Kvalitou nabit Vek cena Slovenska na 2400 metrov o 32 000 sa odohrala v prekvapivo vlanom tempe. Vpredu sce pracovali tempri Agreement a Palmyra, ale na ni odvnejie si ich dokeji netrfli a zovret pole do roviny priviedol z boxu slo 1 tartujci nhradnk Vazirpour, polobrat vaza franczskeho Derby Vadeniho. V zverenom printe (posledn medziasy 24.09 - 23.79) mali vhodu kone s rchlostnmi predpokladmi, driace sa blzko ldrov a to boli predovetkm prv dvaja z 1800-metrovej Velkej dubnovej, Rex Of Thunder (Night Of Thunder) a Abha (Zelzal), zozadu nepriiel nikto. V poslednom oblku Michal Demo v sedle Rex Of Thundera lepou stopou osi uetril a v zvere Abhu o dku porazil. Maarsk Agreement ubrnil blzku tretiu prieku pred soldne idcim Opasanom, akajcim pri toen do roviny na medzeru pri barire, ale hasnci Vazirpour mu ju neurobil, Opasan ho musel obieha a sboj o tret honorr prehral o krtku hlavu.

Tretm vazom Derby na tabuli po Abhe a Opasanovi bol Gasparini, ktor by celkom iste ocenil ostrejiu prv polovicu dostihu, ale za danho priebehu sa musel uspokoji s piatym miestom, pred Vazirpourom a almi vazmi Derby Hello Hola Hayom a Jardin Micheletom. Totlne vybuchol vaz poskho Derby Joly Jumper, ktor nejavil iadne nadenie a bez jedinho ndejnho momentu bol stle vzadu. Na ditancii Martin Srnec rezignoval a nechal ho dokentrova poslednho.

Pre slovenskho dokeja a trnera Michala Dema, psobiaceho na Morave, je vazstvo vo Vekej cene Slovenska doterajm najvm spechom. Ako dokej zaznamenal dev jednotkovch vazstiev, z toho es s Rex Of Thunderom. Ako trner je podpsan pod tyrmi jednotkami, tromi Rex Of Thunderovmi a pod nedvnym vazstvom Cheeky Boya v predskke Derby.
esron Rex Of Thunder pre staju Drag Racing a predtm staju Bezov, zskal v sedemnstich tartoch osem vazstiev a vybehal 1.5 milina korn (61 000 ).

turf.sk

Turf Gala: Eskadra Zero sa zaradila medzi favoritov Derby

2. 6. 2024 Bratislava Oba mtingov dostihy pre trojroiakov vyhrali kobyly, trnovan v esku, Cenu Arvy Vermelho (Showcasing) a v Starohjskom kritriu sa v spolonosti rebcov presadila Eskadra Zero (Phoenix Of Spain).

Youtube - Starohjske kritrium

V Starohjskom kritriu na 2000 metrov o 16 000 sa oakval triumf vlaajieho ampina dvojroiakov Boulevard Blanquiho, ktor odskoil v tyroch desatinch ako favorit da, ale rebec so printrskou postavou vzbudil v svislosti s Derby vek pochybnosti. Zverenec Zuzany Kuboviovej v sedle s Djordje Peroviom dostih odvodil v identickom tempe, ak bolo v Cene Arvy, ale u na konci oblka bola jeho akcia akopdna a dvesto metrov pred cieom bol porazen.

Jednoznan vazstvo zskala zverenkya Vclava Luku Eskadra Zero (Phoenix Of Spain), s ktorou Adam Florian zaal na poslednom mieste. V protiahlej rovine sa posunul tesne za vedcu skupinu, v rovine Eskadra Zero zatoila, v poslednch sto pdesiatich metroch rozbalila vek zver a dominovala o takmer tri dky pred Merinom, ktor sa dral blzko ldra a v zvere ukzal o osi viac vytrvalosti. Boulevard Blanqui bol tret, pred Duke Of Meridianom a Hjekom.

Youtube - Cena Arvy

Cenu Arvy na 1800 metrov o 16 000 odvodila prli agresvne odjazden Anika, ktor v poslednom oblku vystriedala jej prenasledovateka Ninna Best, ale v rovine cez u ili esk kobyly, najprv zvonku Francis Gold a potom zovntra Tomom Lukkom odjazden vazka Jarn ceny klisen Vermelho, zo zzranej stajne Ingrid Jankovej Koplkovej, ktor zvazila o 3/4 dky. Ninna Best dobehla tretia, dve dky pred vazkou Jarnej ceny kobl She Free, ktor sa tentokrt drala ovea bliie tempa a v rovine nemala zver, ak ukzala v klasike. Tabuu doplnila slovensk odchovankya Rhapsody, predtm piata aj v Cene trojronch kobl a v JCK.

turf.sk

Turf Gala: Veterni obhjili vazstv

2. 6. 2024 Bratislava Najstar astnci tohtoronho mtingu Turf Gala, osemron synovia vaza Derby Italiano Worthadda, Ignacius Reilly a Worth Choice, obhjili svoje vlaajie vazstv.

Youtube - Cena Scottish Rifla

Rovnako ako pred rokom, iiel zverenec Evy Zhorovej Ignacius Reilly do Ceny Scottish Rifla na 1800 metrov o 16 000 s erstvm vazstvom z Velkej ervnovej a po idelnom priebehu zopakoval jednotkov double. David Lika s nm maximlne vyuil vhodn tartov slo 2, sadol si na bariru do stredu poa a do roviny toil na piatom mieste. V rovine vytiahol Ignaciusa do tvrtej stopy, za trojstovkou zatoil, sto metrov pred cieom zlomil odpor domceho Manatana a zvazil o krk, pred dotierajcim Prewittom, ktor bol najlepm koom dostihu, ale oba oblky obehol najhorou stopou a oproti po barire idcemu vazovi nabehal pribline o dvadsa metrov viac.

V prvom oblku vea obiehal aj vaz Ceny Scottish Rifla z roku 2021 Timemaster. Potom mu Tom Lukek naiel dobr pozciu blzko Ignaciusa Reillyho, ale v rovine za nm neiel, trochu sa zamotal za hasncimi komi a v poslednch pdesiatich metroch vybojoval tretiu prieku, o krk pred vemi dobre idcim vlaajm vazom Vekej jarnej Manatana. Tabuu po neskorom zvere doplnila vazka Oaks Free Folie.

Youtube - Cena MPSR

V Cene Ministerstva pdohospodrstva na 1200 metrov o 20 000 musel David Lika riei nevhodu najvyieho sla, ale obhajca vazstva Worth Choice mu pomohol najlepou tartovou reakciou. Lika si s nm sadol na tvrt prieku, v cieovej rovine udrel a zvazil o dku pred mierne favorizovanm Jir Sunom, ktormu sa ani na tret pokus nepodarilo porazi ho v tomto dostihu - v roku 2022 obsadili druh a tvrt miesto, vlani aj teraz skonili raz-dva.

Soldny dostih vo svojom prvom bratislavskom tarte zabehol tret Hidden Colony, ktor do roviny toil medzi poslednmi, asi tyri dky od vaza, ale cieov rovina mu bola krtka a k druhmu Jir Sunovi sa stihol pribli na rozdiel krku. O hlavu tvrt skonil stle sa zlepujci Little Lord a aleko najlep ivotn vkon na tejto ditancii zaznamenal piaty Drish Venture, zafixovan ako k do tisc metrov.

turf.sk

Ponntos zskal ivotn spech

2. 6. 2024 Chantilly esk printr Ponntos (Power) si vo svojom dvadsiatom druhom grupovom tarte pripsal ivotn spech, vazstvo v Gr.2. Jeho doterajm maximom boli dve vazstv v Gr.3.

Youtube - Prix du Gros-Chene

V Prix du Gros-Chene na 1000 metrov o 130 000 zverenec Miroslava Nieslanika pod Mickaelom Barzalonom odskoil ako prv favorit a rozhodol svojim typickm tlom, vemi ostrm tempom v prvej polovici dostihu. V zvere dos vrazne spomalil (medziasy 12.74 - 10.84 - 10.87 - 11.1 - 12.15), ale speri zaali odpadva ete skr a Ponntosov vsledn nskok narstol na 2 1/2 dky.

Reprezentant stajne Evy Nieslanikovej v siedmich tohtoronch tartoch na scne Black Type eskrt skonil za peniaze, vybehal 194 000 , vyhral Listed, Gr.3 a Gr.2, a u teraz me by vyhlsen za Koa roka.

turf.sk

Bude si Abk vybera favorita Derby?

1. 6. 2024 Baden-Baden V Nemecku psobiaci slovensk dokej Michal Abk vyhral aliu zo srie predskok Deutsches Derby, baden-badensk Gr.3 Derby-Trial na 2200 metrov o 55 000 .

Youtube - JRA Derby-Trial

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Abk si v sedle Augustusa v akch podmienkach v dadi stril piku a v cieovej rovine spolu s favorizovanm vazom Bavarian Classic Wilkom odili od sperov o desa dok, a piaty z Bavarian Classic Augustus (Soldier Hollow) napokon zdolal Wilka (Mastercraftsman) o pol dky.

Pre Michala Abka to bolo druh nemeck grupov vazstvo, predtm v roku 2022 zabodoval s Arinou v Gr.3 Holstein Cupe, a alie dve grupov vazstv m s kobylou Stex z roku 2020 z Talianska, Gr.3 Premio del Giubileo a Gr.2 Premio Federico Tesio.
To najlepie ale ete len me prs - Abkov trner Waldemar Hickst m v stajni dva kone z okruhu favoritov Deutsches Derby, erstvho vaza predskky Augustusa a Wintertrauma (Lord of England), s ktorm bol Abk tret v Bavarian Classic a potom s nm vyhral dsseldorfsk Derby-Trial, pred schlenderhanskm Any Moonom. Wintertraum je momentlne prvm favoritom Deutsches Derby pred Any Moonom, Augustus je poda jednotlivch bookmakerov tret a piaty k ponuky. Kurzami ete me zatrias vsledok Union-Rennen, hlavnej predskky, ktor je na programe 16. jna.

turf.sk

Predskka Derby pre kobylu

1. 6. 2024 Praha Po 19 rokoch od vazstva Peinture Naive sa vo Velkej ervnovej cene na 2200 metrov o 150 000 K (6000 ) op presadila kobyla - na mkkej drhe triumfovala Fine Anyway (Galiway), z lotu trnerky Ingrid Jankovej Koplkovej.

Youtube - Velk ervnov cena

Foto: Ji Dvok

Mkk drha sadla aj Queen's Williamovi (Sea The Moon), s ktorm Tom Roman vemi dobre trafil tempo a pred cieovou rovinou iiel do esdkovho trhku, ale v cieovej rovine amatrskym zlozvykom - obzeranm sa za bikom - pripravil rebca o rovnovhu a o dku cvalovho skoku, a sto metrov pred cieom sa pred neho dostala draznejie pobdan Fine Anyway s Tomom Lukkom. Zo zadnch pozci idci Prometheus a Sambany obsadili tvrt a piate miesto.

V druhej jednotke da, movej Cene Nory Jeane o 150 000 K, z poa vynievali dve kobyly, Classa a Ciotola, ale prv menovan sa ocitla prli vzadu a na mkkej drhe sa v zvere nerozila, a tak si Ciotola (Buratino) s Tomom Lukkom dobehla po pohodln, osemdkov vazstvo pred outsiderkou Dantawi.

turf.sk

V Millenniumi dj sa zrodilo rakske vazstvo

1. 6. 2024 Budape V Kincsem Parku boli v sobotu na programe tyri jednotkov dostihy a hlavn bod, Millenniumi dj na 1800 metrov o 9 milinov forintov (23 150 ), vyhral bval zverenec Vclava Luku Matt Machine (Outstrip), ktorho od jesene pre raksku staju Liberty Leaf trnuje Markus Geisler.

Franczsky dokej Pierre Bazire sa s Matt Machinom vyviezol za vlaajm vazom Derby Amore Boyom, diktujcim tempo, v cieovej rovine iiel do vedenia a po dlhom sboji s novm franczskym importom St Pantaleonom s Jaroslavom Lnkom, sa presadil o 3/4 dky. O 1 1/4 dky tret skonil osem desatinov favorit Luis Fernando, ktor predtm vyhral oba tohtoron jednotkov tarty. Amore Boy udral tvrt honorr pred Light Blue Sky a obhajcom vazstva Eggi's Choiceom.

V Alagi Dj na 2000 metrov o 4 miliny forintov (10 300 ), hlavnej predskke Magyar Derby, sa presadil favorizovan Gza (Sioux Nation) so Stanislavom Georgievom, ke rovnako ako v Nemzeti Dj, doahoval vek stratu, ale napokon sa presadil o krk pred Flying Aquangelom. O 2 1/2 dky tret skonil vaz Ceny trojronch rebcov Exact, ktor v Nemzeti Dj skonil po vekej kolzii v cieovej rovine a iesty.

Erzsbet Kirlyn Dj pre trojron a starie kobyly na 1800 metrov o 1.6 milina forintov (4100 ) ovldli trojron Rads (Belardo), Vampa Di Bocca a Reshiram, ktor predtm v Hazafi Dj obsadili druh, tvrt a prv miesto. V jednotkovom Ostinato Handicape na 2200 metrov o 1.1 milina forintov (2800 ) sa suvernne presadil Hermion (Saxon Warrior), ktor v bratislavskej aprlovej Cene Symbola skonil iesty zo siedmich, takmer dvadsa dok od Merina.

turf.sk

Napajev si pripsal al triumf

Youtube - Cena prvn dmy R

Foto: Ji Dvok

26. 5. 2024 Most Umne manaovan progresvny esk odchovanec, pron Napajev (Kallisto), si v smom tarte pripsal tvrt vazstvo, tretie handicapov, ke sa presadil v jednotkovej Cene prvn dmy R na 2200 metrov o 150 000 K (6000 ).

Zverenec Heleny Vorilkovej sa presadil temprskym tlom - Jiina Andrsov s nm sedela na druhom mieste, dku za Alzirom, diktujcim poctiv tempo, na zaiatku roviny ho poslala do vedenia a Napajev bez bika vybojoval poldkov vazstvo pred Totaly Gold, nescou o 1.5 kilogramu viac. Alzir udral tretiu prieku pred neskoro toiacimi Garmonou a Whirl Wind Girl.
Pre trnerku aj dokejku to bolo prv tohtoron vazstvo.

turf.sk

Mr Zuru bol op druh

25. 5. 2024 Pardubice Zberate druhch prieok Mr Zuru obsadil svoje obben miesto aj pri vstupe do novej sezny a pod Pavlom Sloilom v tesnom dobehu dvojkovho krosu na 3400 metrov prehral o nos s najvm oustiderom Hibernianom. Pre zverenca Jaroslava Breku to bolo ieste druh miesto v poslednch siedmich tartoch a celkovo to pre desaronho valacha, akm v Britnii hovoria model of consistency, bol v dvadsiatom prvom prekkovom tarte dvadsiaty dobeh do tretieho miesta - zskal 4 vazstv, 12 druhch a 4 tretie miesta, raz bol zadran.
Za peniaze dobehli aj al dvaja Brekovi zverenci - Fort Ryan skonil tret v trojkovom krose na 4500 metrov a Oroblanco piaty vo dvojkovom stpli na 3500 metrov.

Youtube - Cena msta Pardubic

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Najdleitej dostih programu mal rovnak nzov, ako hlavn dostih na predolom mtingu, Cena msta Pardubic, ale tentokrt ilo o kvalifikn dostih na 5800 metrov o 500 000 K (20 200 ) a vynikajci vkon tam predviedol tret z vlaajej Velkej pardubickej Star, ktorho pre slovensk staju MPL Racing trnuje Hana Kabelkov. U trinsron belu zaal vzadu za poom a v priebehu dostihu sa nenpadne posval dopredu. Za Havlovm skokom sa vynoril medzi ldrami a pri vybehnut na trvu sa ujal vedenia, na prv pohad predasne, ale Ondej Velek ho tam dostal bez tlaku, s poloenmi rukami. Posledn skok v cieovej rovine skkal Star s nskokom troch dok pred Sexy Lordom a Chelmsfordom, ale napokon dominovala nastupujca genercia mladch stplerov a medzi prvmi tyrmi boli traja najmlad astnci.

Vazstvo vybojoval osemron polokrvnk Godfrey s Danielom Vyhnlkom, ktor na Havlovom skoku strcal na ldrov asi dvans dok a na poslednom skoku es, ale napokon vekm zverom porazil o krtku hlavu rovnako starho Chelmsforda, ktor sa spolu so Sexy Lordom podieal na tempe a po zavhan na Vekej vode mal slabiu chvku. Star, ako jedin z umiestnench veternov, skonil o dve dky tret, tvrt bol osemron Sexy Lord a tabuu uzavrel devron Her Him.
Kvalifikciu dokonilo vetkch ptns astnkov a splnili ju aj dva slovensk kone, Kaiserwalzer na siedmom mieste, Royal Gino sa po tradinej srii skokovch chb v druhej polovici dostihu prepadol na dvanste miesto. Pnsobn astnk Velkej pardubickej a vaz z roku 2021 Talent skonil po nevraznom vkone deviaty, al pnsobn astnk Velkej Player sa dral v popred a po vybehnut na trvu vycval na desiate miesto. Na vazovi Velkej pardubickej z roku 2022 bolo vidie chbajcu dostihov prax, v druhej polovici dostihu sa viac-menej trpil a skonil posledn.

turf.sk

Ignacius Reilly je pred Turf Gala vo forme

Youtube - Velk kvtnov cena

Foto: Ji Dvok

19. 5. 2024 Praha Zverenec Evy Zhorovej Ignacius Reilly (Worthadd), prihlsen do Ceny Scottish Rifla na Turf Gala, je pred monm pokusom o obhajobu vazstva v rovnakej forme, ako vlani. Naznail to obhjenm vlaajieho vazstva vo Velkej kvtnovej cene na 1610 metrov o 150 000 K (6000 ), ktor vyhral u tretkrt.

Ignacius Reilly sa presadil po trpezlivej jazde Davida Liku, ktor sa nenechal trhkom Politicuma a My Dreamera v oblku vyprovokova k preasnmu finiu a s poloenmi rukami sa posunul na tretiu pozciu. Tristo metrov pred cieom zatoil, za dvojstovkou ho dvojica slabncich ldrov pokala a po idelnom priebehu presvedivo zskal svoje deviate vazstvo prvej kategrie.
1 3/4 dky vzdialen druh miesto aj vaka vhode 1.5 kilogramu ubrnil Politicum, o nos pred My Dreamerom. Zvyok poa so stratou tyroch dok priviedla do ciea Heidi High.

turf.sk

Worth Choice nestail na Capitana

18. 5. 2024 Bratislava Vlaaj vaz Ceny Ministerstva pdohospodrstva, osemron vetern Worth Choice, po slabom chuchelskom vstupe do sezny naznail v Prpravnej cene nvrat formy, ale odiiel porazen o tri kilogramy menej nescim Capitanom.

Youtube - Prpravn cena

Zverenec Luboa Urbnka Capitano (Al Wukair) po vemi dobrom tarte vyhral Prpravn cenu na 1200 metrov o 7000 takmer tart-cie, len v oblku pred seba nakrtko pustil vhodnejou stopou idceho Shershaba. V cieovej rovine sa vrtil do vedenia a napriek tradinmu boeniu pod drevorubaskm bikom Martina Laubeho, uhjil nskok 1 1/4 dky pred Worth Choiceom, ktor ho po cel dostih prenasledoval s kontantnm odstupom. Tri dky vzdialen tretiu prieku ukoristil Little Lord, pred hasncim Shershabom.

Druhm hlavnm dostihom bol Memoril Harryho Petrlka st., dvojkov handicap na 2000 metrov o 4000 , v ktorom si tohtoron druh handicapov vazstvo pripsala zverenkya Jaroslava Lnka Mustela (War Command), ke pod svojim trnerom, rovnako ako pred mesiacom, zdolala svoju bval trningov kolegyu Eyes On You.

turf.sk

esk Derby m novch favoritov

Na prihlkach do eskho Derby zostalo po treom krtan 31 kon - p bolo krtnutch a dohlsen boli Norridor a Witch In Pink. Neden dostihy naznaili, e zimn kone so printrskymi pvodmi u zrejme naplnili svoju lohu a je mon, e nastane al njazd na franczske predajn dostihy.

Do okruhu favoritov Derby sa posunul pomerne suvernny vaz VJC San Sebastian (The Grey Gatsby) a v Memorili O. Frankenbergera zaujal Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), ktor zvazil napriek katastroflnemu priebehu.
Cheeky Boya Michal Demo nezmyselne odrajtoval z boxov, aby sa potom nezmestil do oblka a ocitol sa na horej pozcii, ne by mal, ak by zostal v kude a nemrhal silami. V zvere ukzal vea bojovnosti a tesne zdolal Pirla (Amaron), ktor oproti predolm tartom takisto predviedol soldny progres. Do Derby sa ich forma ete me vyvin rznymi smermi, ale vzhadom na priebeh, bol v nedenej predskke Cheeky Boy o triedu lep.
Palicu zatia neradno lma nad nespenm favoritom Prometheusom (Ectot), ktor v prvej tretine dostihu nemal to, o vytvalec ku kvalitnmu vkonu nevyhnutne potrebuje - sprvny rytmus, slad cvalovho skoku a dchania. V cieovej rovine potom neukzal prakticky ni a km vo Franczsku opakovane zabehol fini na rovni 23 seknd, v 25-sekundovom zvere Memorilu O. Frankenbergera mu jeho premoitelia odchdzali.

Youtube - (seria A) 14 000 zl

Krok medzi favoritov eskho Derby urobil systematicky sa lepiaci, s eskm suffixom behajci Naughty Peter (Tai Chi), ktor v nedeu vo Varave vo vekom tle zskal svoje prv vazstvo. V menom dostihu na 1800 metrov o 14 000 zlotch (3300 ) sperov doslova zosmienil o 12 dok a stopky zastavil na hodnote 1:51.9, priom poslednch 500 metrov s vypustenm zverom zabehol za vynikajcich 29.1. Uvidme, kam bude napokon smerova - je medzi deviatimi zstupcami stajne Westminster, prihlsenmi do poskho Derby, ktor je na programe 7. jla, dva tdne po eskom.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda ratingu turf.sk.

turf.sk

Americk rating: Forever Young nad Sierra Leonem

Ku kontroverznmu dobehu Kentucky Derby, pri ktorom dokej Tyler Gaffalione tesne pred cieom avou rukou siahol na japonskho Forever Younga a pravdepodobne ho tm pripravil o druh miesto a mono aj o vazstvo, sa po vekej vlne kritiky na slepch stewardov z Churchill Downs vrtila Kentucky Horse Racing Commission. Dostihov autorita ttu Kentucky preskmala dobeh a jej rozhodnutie bolo viac-menej symbolick - dobeh zostal v platnosti a Gaffalione vyviazol bez ditancu, len s pokutou 2500 $...
Americk rating
1. Fierceness 120.2
2. Mystik Dan 119.0
3. Forever Young 118.6
4. Sierra Leone 118.4
5. Catching Freedom 116.4
Pre pokoden japonsk tm to ni nevyrieilo, tei ich me aspo fakt, e Severoamerick ratingov vbor, ktor nezostavuje v USA vemi populrne speed ratingy, ale tradin merit rating v librch, povauje pokodenho Forever Younga za lepieho koa a po Kentucky Derby ho postavil nad Sierra Leoneho.

Na ele rebrka trojroiakov zostal sklamav favorit Kentucky Derby Fierceness, so znmkou za 14-dkov vazstvo vo Florida Derby. Na druh prieku poskoil vaz Kentucky Derby Mystik Dan a tret je japonsk Forever Young, o dve desatiny libry pred Sierra Leonem. Top pku dopa tvrt z Kentucky Derby Catching Freedom, ktor sa v sobotu spolu s Mystik Danom poksi o zisk Preakness Stakes.

Prehad astnkov Preakness Stakes poda ratingov Americkho ratingovho vboru.

turf.sk

Ponntos exceloval v Longchamp

12. 5. 2024 Par Najlep stredoeurpsky k, esron Ponntos (Power), predviedol al skvel vkon, ke v sedle s Mickaelom Barzalonom vyhral svojim typickm tlom tart-cie Gr.3 Prix de Saint-Georges na 1000 metrov o 80 000 a zopakoval svoje vazstvo z roku 2022, ke sa presadil pod Frankiem Dettorim.

Zverenec Miroslava Nieslanika, reprezentujci staju Evy Nieslanikovej, sa u v prvej polovici sezny priblil k obhajobe titulu K roka - poda bodovacch pravidiel eskej ankety m tento rok na konte 11 bodov - tri body za druh miesto v dubajskom Gr.2 Blue Point Sprinte, jeden bod za tvrt miesto v Gr.3 Nad Al Sheba Turf Sprinte, tri body za nedvne talianske Listed vazstvo a tyri body za erstv grupov zsah z Longchamp.

turf.sk

Velk jarn cena pre San Sebastiana

Youtube - Velk jarn cena

Foto: Ji Dvok

12. 5. 2024 Praha V svislosti so tartom seznnych debutantov v jarnch klasikch sa obvykle hovor, e maj nevhodu nerozbehanosti, ale tatistiky hovoria opak, v jarnch klasikch seznni debutanti obvykle zabehn vemi dobre.

Velk jarn cena na 1600 metrov o 550 000 K (22 200 ) mala na tarte jedinho seznneho debutanta, odchovanca Lokotransu, zverenca Luboa Urbnka San Sebastiana (The Grey Gatsby), ktor pod Martinom Laubem, napriek boeniu v cieovej rovine, soldnym zverom zo stredu poa vybojoval dvojdkov vazstvo.
Za nm sa odohral takpovediac stajov prevrat, ke z piatich zverencov Ingrid Jankovej Koplkovej najlepie dopadli t, s ktormi sa potalo najmenej - druh a tretiu prieku obsadili Zabyak a Sun Project, tartujci so stvkovmi kvtami 27:1 a 14:1. Preferovan Showpower a Black Gangster staili len na tvrt a piate miesto.

Pvodn favorit Showpower potvrdil slab rove Michalovho memorilu, ke sa ako jedin z jeho astnkov dostal v klasike na tabuu - Crescendu a Moraliste obsadili deviate a ieste miesto, a ete predtm Vodnikov a Rabbit Crystal skonili v slovenskej VJC na siedmom a smom mieste.

Predskku eskho Derby, Memoril O. Frankenbergera na 2200 metrov o 150 000 K (6000 ), ovldli novikovia na jednotkovej scne. Vazstvo po tiahlom finii z druhho sledu vybojoval tretkrt v ivote tartujci zverenec Michala Dema Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), o hlavu pred takisto len tretkrt beiacim Pirlom. Ndejne sa jav aj o 2 1/4 dky tretia Niamey, pre ktor to po trojkovom vazstve na mu bol len druh ivotn tart. Favorizovanmu Prometheusovi Petr Foret v prvom oblku poriadne prebrsil ktiky, do cieovej roviny priiel s poloenmi rukami blzko ldrov, ale v zverench tyristo metroch zaostal a o dve sekundy (t.j. 12 dok) za spdom, ktor mu namerali pri franczskych tartoch a skonil tvrt.

turf.sk

Slovensk kone neuspeli v Pardubiciach

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

8. 5. 2024 Pardubice V stredu sa v Pardubiciach predstavili dva slovensk kone, ale vea vody nenamtili - Besthon v polovici krosu IV. kategrie na 4300 metrov prestal stha a bol zadran a Mike Majk dobehol v tvorkovom stpli na 3500 metrov tvrt, dvadsa dok od vaza.

V hlavnom bode programu sa presadil favorizovan esron Coupstar a nezainteresovanm divkom by sa mohlo zda, e vyhral tri dostihy, Cenu msta Pardubic, vodn cross country Koroka a ete aj Memoril MVDr. Jiho Jandy... Zverenec Pavla Tmu v sedle s Janom Faltejskom vyhral pred vazkou Velkej sluovickej Yarou, vazom Poplerovho memorilu Quart De Gardem a vazom Ceny Labe Sexy Lordom.

turf.sk

Gabon bol dohlsen do Derby

Tridsatri mien je po utorkovom krtan na prihlkach do Slovenskho Derby. krtnutch bolo sedem kon a dohlsen boli tyri. Na prihlkach pribudli tret z Ceny trojronch rebcov Cheeky Boy (Holy Roman Emperor), ktor v nedeu pobe prv predskku eskho Derby, trojkov vaz Merino (Amaron), tvrt z Jarnej ceny kobl Witch In Pink (Sea The Stars) a vaz Vekej jarnej ceny Gabon (Ten Sovereigns).
Gabon je aktulne na ele rebrka poda ratingu, ale favoritom zostva Boulevard Blanqui (Ultra), ktor po podozrivo nepodarenej jazde Petra Foreta vo Vekej jarnej cene nemohol ukza, o vie.
Prehad prihlsench poda ratingu turf.sk

turf.sk

Jarn ceny: Domci favoriti boli porazen

5. 5. 2024 Bratislava Trnerka Zuzana Kuboviov sedlala neporazench favoritov oboch jarnch klask a obaja nali premoiteov, Ninnu Best zdolala trningov kolegya Shee Free a Boulevard Blanqui po vemi nepriaznivom priebehu nestail na spolufavorita Gabona.

Youtube - Jarn cena kobl

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

V Jarnej cene kobl na 1700 metrov o 25 000 vyuila Asturias vhodu tartovho sla 1 a nadiktovala tempo pred Witch In Pink, ktor zakrtko na druhej prieke vystriedala favorizovan Ninna Best. Pred cieovou rovinou sa Asturias a Ninna Best oddelili od poa a prv menovan dlho siahala po vazstve, priiel vak tok She Free (Free Eagle), ktor do roviny toila dobrch desa dok od lderiek. V zvere sa jej otvoril priestor, pod Jim Palkom rozbalila drviv zver a zvazila o krk pred Ninnou Best, ktor v poslednch cvalovch skokoch o hlavu predstihla Asturias. O dku tvrt bola jednm tempom idca Witch In Pink, tabuu s odstupom doplnila slovensk odchovankya Rhapsody.

Vo Vekej jarnej cene na 1700 metrov o 25 000 sa ukzala hlavn vhoda behania spredu - bezkolzny priebeh. Mal ho zverenec Ingrid Jankovej Koplkovej Gabon (Ten Sovereigns), ktor sa odviezol

Youtube - Vek jarn cena

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

za vodiacim stajovm kolegom Vodnikovom, v cieovej rovine iiel dopredu a pod Tomom Lukkom dominoval o 4 1/4 dky pred Boulevard Blanquim, ktormu priebeh vbec nevyiel.

U v prvom oblku sa dostal do kolznych situci a Petr Foret dvakrt bral sp. Do roviny toil asi es dok od neskorieho vaza a alie cenn dky rozdal vybehnutm do smej stopy. Boulevard Blanqui ukzal vborn fini, ale na viac ne druh miesto to za tohoto priebehu nebolo.
O pol dky tretia skonila Eskadra Zero a tvrt dobehol al Kuboviovej zverenec Black Hron, o znamen, e zo slovenskch kon v JCK aj vo VJC najlepie dopadli tie, pre ktor to bol seznny debut.

V klasikch padli rekordy, She Free vybehla rekord JCK 1:43.64 a Gabon rekord drhy 1:42.57, ale o sa tka triedy, iadne vek zvery sa z toho nedaj vyvodi, pretoe drha bola netradine rchla a aj v trojkovom dostihu na mu bol vybehnut podozrivo rchly as 1:37.57.

Na programe boli alie dve jednotky - handicapov Jarn mu ahko vyhral Quessigny, prvkrt v sedle s Adamom Florianom a vo Vekej mjovej cene na 2400 metrov svoju triedu potvrdil vaz Slovenskho Derby 2022 Gasparini, pod svojim stlym jazdcom Jim Palkom.

turf.sk

150. Kentucky Derby rozhodla cieov fotografia

4. 5. 2024 Louisville Jubilejn 150. ronk Kentucky Derby na 2000 metrov o 5 milinov dolrov sa skonil dramatickm a najm kontroverznm dobehom a a cieov fotografia rozhodla o vazstve Mystik Dana (Goldencents).

Youtube - Kentucky Derby

Mystik Dan mal vyrebovan box slo 3, o bol k k priebehu z re snov. Po vbornom tarte si s nm Brian Hernandez junior sadol na bariru, nechal sa prikry temprmi a viezol sa tyri-p dok od vedceho Track Phantoma. V protiahlej rovine sa posunul bliie a rozhodujci moment nastal na konci oblka, ke si Mystik Dan popri barire drsne prerazil cestu a ujal sa vedenia, zatia o hasnca prv vlna za nm vytvorila bariru.

Na Mystik Dana v cieovej rovine zatoili z konca poa idci a vea obiehajci Sierra Leone (Gun Runner) a japonsk Forever Young (Real Steel), ktor spolu zviedli dramatick sboj a rchlo sahovali stratu, ale nestihli to. Cieov fotografia rozhodla o porad Mystik Dan - Sierra Leone - Forever Young, pri rozostupoch nos-nos.
O 1 3/4 dky tvrt dobehol Catching Freedom (Constitution), ktor takisto toil zozadu, ale vyviezol sa za Mystik Danom popri barire. Tabuu s odstupom doplnil druh japonsk zstupca T O Password (Copano Rickey).
Favorit Fierceness prehral Derby hne v vodnch metroch, ke mu nevyiel tart, odskoil do vzduchu, nsledne ho John Velazquez razantne odrajtoval medzi ldrov, prli dlho beal v nesprvnom rytme a u na zaiatku roviny bol porazen a vycval na konen ptnste miesto.

Po dobehu, respektve po tom, ako boli na zvodisku Churchill Downs premietnut eln zbery, sa dokej Tyler Gaffalione stal terom negatvnych reakci divkov, pretoe so Sierra Leonem japonskho Forever Younga nielene tiesnil a niekokokrt do neho narazil, ale tesne pred cieom na neho siahol, o je poda niektorch pozorovateov dvod na automatick diskvalifikciu. (Video)
Protest podan nebol, v japonskej portovej kultre nie je zvykom protestova a manar trnera Yoshitu Yahagiho povedal: je to prca stewardov, nie naa, ale rozhodcovia v Churchill Downs zostali slep a vbec nepreetrovali incident, ktor mono Japoncov pripravil o historick triumf...

Zo svojho prvho vazstva v Kentucky Derby sa teda mohli radova trner Ken McPeek a dokej Brian Hernandez junior, ktor o de skr spolone vyhrali aj Kentucky Oaks, kde Thorpedo Anna (Fast Anna) odila o takmer p dok vazke Breeders' Cup Juvenile Fillies Just F Y I (Justify).

turf.sk

Jarn cena klisen reprzou predskky

Youtube - Jarn cena klisen

Foto: Ji Dvok

4. 5. 2024 Most Jarn cena klisen na 1600 metrov o 550 000 K (22 000 ) sa skonila rovnako, ako predskka - zrerovali si ju zverenkyne Ingrid Jankovej Koplkovej a obsadili prv dve miesta.

Tak ako v predskke, dostih rozbehla Ciotola, v rovine na u zatoila Vermelho (Showcasing) s Tomom Lukkom a tentokrt bez tiesnenia zvazila o 1 1/4 dky, ale na rozdiel od predskky, v Jarn cene klisen u mali sperky tesne za sebou a alie umiestnen, Lynx Westminster, Francis Gold a Kudafushi, dobehli v troch dkach od vazky.

Trnerka Ingrid Jankov Koplkov a dokej Tom Lukek si pripsali jednotkov double, ke v Memorili Vlastimila Smolka na 2400 metrov o 150 000 K (6000 ) pron Totally Gold (Dark Angel) vybojovala vazstvo o krtku hlavu a pol dky pred vazom Swiss Derby 2022 Hello Hola Hay a tvorronou Shining Sky.

turf.sk

Prvomjov steeplechase: Enjeu D'Arthel op druh

Youtube - Prvomjov steeplechase

1. 5. 2024 Lys nad Labem V Prvomjovej steeplechase na 4200 metrov o 165 000 K (6600 ) sa zopakoval dobeh z predolej sezny - zvazil zverenec Josefa Vu Aeneas, pred slovenskm Enjeu D'Arthelom.

Vetern franczskych grupovch stplov, ktorho v uranoch trnuje Jn Cag, pod Martinom Cagom nadiktoval ostr tempo, m sa postaral o vborn as 5:13.6, ale v poslednom polokruhu mal jasne navrch Aeneas a pod Lukom Matuskm zvazil o 3 1/4 dky. Tret dobehol Korfu.
Pre Aeneasa to bolo siedme stplov vazstvo, ieste v Lysej nad Labem.

turf.sk

Michal Abk tret v predskke Deutsches Derby

Youtube - Bavarian Classic

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

1. 5. 2024 Mnchov Slovensk dokej Michal Abk obsadil tretie miesto v Gr.3 Bavarian Classic na 2000 metrov o 55 000 , v dostihu zo srie predskok Deutsches Derby.

Abk bol v sedle zverenca Waldemara Hicksta Wintertrauma, ktor mal pri toen do roviny slab moment a nezachytil nstup prvch dvoch, Wilka (Mastercraftsman) a Allena, a pri vroku 1 1/2 - 2 1/2 vbojoval tret honorr, o krk pred Lahzar Starom s Bajuranom Murzabajevom. esk astnk Norsk sa podieal na diktovan tempa, ale v cieovej rovine vycval a skonil desa dok za poom.
V rmcovom programe si Michal Abk pripsal vazstvo v dostihu nezvazivch.

turf.sk

Kentucky Derby 2024

Prehad astnkov 150. ronka Kentucky Derby poda ratingov Americkho ratingovho vboru.

turf.sk

Ako sa z Kentucky Derby stalo Kentucky Derby

O pr hodn sa odohr 150. ronk Kentucky Derby, najslvnejch dvoch mint portu, ako ho radi nazvaj v USA. Derby sa ale v Amerike beh takmer v kadom tte a na kadom zvodisku, ale vedeli ste, e to, ktor sa kon na zvodisku Churchill Downs v Kentucky, sa fascinujcim vrcholom sezny stalo zsluhou nboenskch fanatikov? Pokraovanie...

turf.sk

Zimn favorit je sp

21. 4. 2024 Praha Vaz Ceny zimnho favorita Showpower (Showcasing) sa po troch franczskych prehrch predstavil vo Velkej Chuchli a udral si domcu neporazitenos, ke pod Tomom Lukkom vyhral Memoril V. Deyla na 1400 metrov o 150 000 K (5900 ), pred stajovm kolegom Vodnikovom.

Video - Mem. V. Michala

Predskku VJC zverenci Ingrid Jankovej Koplkovej tentokrt neovldli tradinm baffertovskm tlom, pretoe v poli bol Listed vaz z rska, pecialista na kilometer Son Of Corballis, avak vydral len 500 metrov a na zaiatku roviny bol porazen. Vedenia sa ujal Vodnikov, ale bojovn vkon ukzal Showpower, ktor sa po nevydarenom tarte ocitol v zlej pozcii a po toku z konca poa porazil Vodnikova o dve dky. Zvyok poa dobehol so stratou siedmich dok a Son Of Corballis skonil posledn.

Zbra do Derby odhalila Ingrid Jankov Koplkov vo dvojkovom dostihu na 1800 metrov, kde po aktvnom priebehu svoje prv ivotn vazstvo zskal King Warrior (Saxon Warrior), ke pod Tomom Lukkom porazil o 3 1/2 dky a 2.5 kilogramu Pirla. Vaz Praskho zimnho favorita Maxmilin skonil a tret, s priepastnou stratou siedmich dok na Pirla.

Druhou jednotkou da bol Memoril Jaroslava Maka na 1400 metrov o 150 000 K, ktor trochu prekvapivo vyhral systmom tart-cie Caucasian (Holy Roman Emperor) s Adamom Florianom, pred Shahbandarom a Memento Morim. Piatym a iestym miestom sklamali Jir Sun a Worth Choice, ktor vlani na tejto ditancii dobehli raz-dva v Listed v Nemecku.

turf.sk

alia jednotka pre slovensk chov

20. 4. 2024 Bratislava Po dvoch dostihovch doch sezny 2024 m slovensk chov dve jednotkov vazstv - k Harmony, ktor vyhrala Cenu trojronch kobl, sa pripojila vlaajia vazka Ceny Whisky a Najlep k slovenskho chovu, tvorron Blue River (Fairlypi - Bathory).

Video - Vek aprlov cena

Zverenkya Jaroslava Lnka, zo stajne Caruso svojho chovatea Karola Szaba, vo Vekej aprlovej cene na 1800 metrov o 7000 vyuila fakt, e proti ditancii beiaci favoriti Aigle Vaillant a Quessigny nesplnili oakvania a i ke Aigle Vaillant udal rchle tempo a dlho siahal po vazstve, z druhho sledu toiaci Blue River s Adamom Florianom a Manatan s Jim Palkom, ho o hlavu a krtku hlavu odsunuli na tretiu prieku. tvrt skonil Mythical Thor a a piata bola majiteka vlaajieho titulu K roka Free Folie.

Trner Jaroslav Lnek si pripsal hattrick, ke pre neho okrem Blue River zabodovali aj Mustela (War Command), ktor po taktickej jazde z ela priviedol s najvyou zaou 65 kg k vazstvu v trojkovom Handicape Zoriany na 2400 metrov, a Alexandre D'Or, spen v pke na 1400 metrov.

Dvojkov Memoril Josefa Beku na 1400 metrov vyhral zverenec Radka Holka Little Lord (Zazou), ktor po nanaplnen vlaajch klasickch ambci naiel svoju parketu na kratch tratiach a po tvrtom mieste v Gomba Handicape, s nm Sofie Kvzov vyhrala bratislavsk handicap napriek najvyej zai v poli.