Prehad prihlsench:

23. 6. 2024 Praha

esk Derby

14. 7. 2024 Bratislava

Slovensk Derby


turf.sk

Velk dubnov pre Rex Of Thundera

Video - Velk dubnov cena

7. 4. 2024 Praha V atraktvnom sboji troch pikovch kon vo Velkej dubnovej cene na 1800 metrov o 150 000 K (5900 ) sa presadil esron Rex Of Thunder (Night Of Thunder), ktorho trnuje a jazd Slovk Michal Demo.

Vo vemi ostro rozbehnutej Velkej dubnovej Demo s Rex Of Thunderom zaal opatrne vzadu, v oblku si naiel cestu popri barre a uetren sily zuitkoval v cieovej rovine, kde zskal prevahu a zvazil o dku a 3 1/2 dky pred prli vea obiehajcimi dritemi vlaajch koncoronch titulov, najlepou trojronou kobylou Abhou a najlepm mliarom Ignaciusom Reillym. Tabuu doplnili Norton a Charpentier, pred v esku debutujcimi Hennezis a Vazirpourom.

V druhej jednotke da, v Gomba handicape na 1200 metrov o 150 000 K, sa slovensk Sandy Rose drala vpredu a tyristo metrov pred cieom sa na okamik ocitla vo veden, ale preplen tempo neprestla a prepadla sa na ieste miesto. Prv dve prieky obsadili Hidden Colony (Sioux Nation) a Creator, obaja toiaci z konca poa.

Druh slovensk reprezentantka Snehurka (Harzand) vyhrala pod zaou 50 kilogramov trojkov dostih na 1400 metrov.

turf.sk

Predskky vyhrali Exact a Harmony

6. 4. 2024 Bratislava V predskkach slovenskch jarnch klask sa medzi rebcami presadili spolufavorit Exact (Seahenge) a domca outsiderka Harmony (Sleeping Indian).

Video - Cena trojronch rebcov

V Cene trojronch rebcov na 1600 metrov o 7000 boli najrchlejie na nohch z vhodnch postov tartujci maarsk favoriti Sommerprinz a Exact, ale sksen Djordje Perovi vzal Exacta sp a nechal Sommerprinza a Korneliusa prepli oblk a protiahl rovinu. Na konci druhho oblka boli ldri porazen a dvojnsobn franczsky vaz Exact, ktorho pre srbsk staju HJ Racing Team v Maarsku trnuje Miroslav Jovanovi, sa ujal vedenia, v zvere odrazil snahu domceho Hjeka a pri nevhode troch kilogramov zvazil o pol dky. Tretie a tvrt miesto obsadili Cheeky Boy a Osbourne, Kornelius a Sommerprinz s odstupom uzavreli dobeh.

Favoritkou Ceny trojronch kobl na 1600 metrov o 7000 bola minuloron najlepia dvojron kobyla Amra, ale prehrala u v prvom oblku a v protiahlej rovine. Vazka

Video - Cena trojronch kobl

Ceny zimnej krovnej zle odtartovala, ocitla sa vzadu a dostala sa do kolzie, v prvom oblku pulovala a v protiahlej rovine sa prirchlo posunula na tretie-tvrt miesto. Na zaiatku cieovej roviny sa Amra vynorila na dobrej pozcii, ale patrny mala vystriean a prepadla sa na konen ieste miesto. V printrskom zvere pomaly rozbehnutho dostihu najviac rchlosti ukzala zverenkya Jozefa Chodra Harmony, odchovan a vlastnen slovenskou stajou MPL Racing, a pod Martinou Havelkovou vyhrala o pol dky a hlavu pred eskmi kobylami Witch In Pink a Asturias. Tabuu doplnili alie slovensk odchovankyne Anika a Rhapsody.

Staja MPL Miroslava Pisklu slvila na prvom dostihovom dni chovatesk a majitesk double - okrem Ceny trojronch kobl si pripsala aj stplov Jarn cenu Petralky na 3800 metrov o 3300 , kde sa po taktickej jazde Pavla Sloila presadil desaron Fort Ryan (Ryan). Zverenec Jaroslava Breku si s Pavlom Sloilom rozumie a vo tvrtom spolonom tarte nenali premoitea - v roku 2020 spolu vyhrali Cenu Lancastera, vlani Cenu Vertikla a Vek starohjsku.

turf.sk

Maxim Pecheur sa uviedol vazstvom

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

1. 4. 2024 Koln Bval dokej Maxim Pecheur, ktor sa po vlaajej sezne stal trnerom rebna Rttgen, zahjil nov etapu svojho dostihovho ivota spene, ke jeho prv tartujci, rttgensk trojroiak Anspruch (New Bay), vyhral pod Martinom Seidlom kolnsky dostih pre nezvazivch na 2100 metrov.

Rttgensk odchovanec sa presadil aj hlavnom dostihu - Listed Grand Prix Aufgalopp na 2400 metrov, ahko vyhral vysok favorit Assistent (Sea The Moon), ktorho pre Eckharda Saurena trnuje Henk Grewe a v sedle bol Thore Hammer-Hansen.

turf.sk

Bellary neuspela v Hoppegartene

31. 3. 2024 Berln Km esk stajne u tento rok vybehali niekoko milinov korn, prv tart slovenskho koa sa v aktulnej sezne odohral a koncom marca. Odvlivcom bol majite a trner Marcel Mihalk, ktor pron kobylu Bellary poslal na tart berlnskeho handicapu III. na 2200 metrov. Bellary sa drala prli vzadu a v zverenom printe na mkkej drhe sa nedokzala pod druhou najvyou zaou posun dopredu a skonila dvansta.

Nedarilo sa ani poetnej eskej ekipe, ktor zskala len 400 a medzi neumiestnenmi boli aj traja adepti na tart v eskom Derby - Queen William a Dancing Light skonili medzi nezvazivmi na 2200 metrov na iestom a smom mieste, 27 a 30 dok od vaza, Square Garibaldi skonil so stratou 37 dok posledn medzi debutantami na 1800 metrov.

turf.sk

Slovensk Derby: Na vrchole je dvojica neporazench

Na prihlkach do Slovenskho Derby je 36 kon a na vrchole rebrka poda hodnotenia turf.sk je dvojica neporazench rebcov, domci Boulevard Blanqui a esk Maxmilin.

Obaja vyhrali po dva dostihy, obaja predviedli v druhom tarte vrazn progres a obaja maj Derby-pvody.
Vaz Karpatskej ceny, zverenec Zuzany Kuboviovej Boulevard Blanqui, je po Mandurovom synovi Ultra, franczskom neporazenom ampinovi dvojroiakov, ktormu zranenie neskr neumonilo naplno rozvin jeho talent. Matka Boulevard Blanquiho Almilea vybehala len 2800 , ale m luxusn pvod - otca Galilea netreba predstavova, matka Almerita (Medicean) je vazka Preis der Diana.
Vaz Praskho zimnnho favorita Maxmilin z lotu Allana Petrlka je eskho chovu. Je po momentlne najspenejom eskom plemennkovi Eagle Topovi (Pivotal), otcovi vaza Slovenskho Derby z roku 2022 Gaspariniho, z jednotkovej Rabbit Motivator (Motivator), druhej z JCK a tretej z Oaks.

Znmku 70 a viac maj na konte ete alie tri kone. Zstupkya slovenskho chovu, dcra vazky Jarnej ceny kobl Astorky Anika (Eagle Top) a syn vaza epsomskho Derby Golden Horna Black Hron sa dostih za dostihom zlepovali a seznu zakonili druhm a tretm miestom v Karpatskej cene.
Tretm je vo franczskych predajnch dostihoch umiestnen Black Gangster, ktorho povd preduruje na in ditancie - jeho otec City Light je grupov vaz na 1000 a 1400 metrov, matka Hiort (Rip Van Vinkle) je vazka na 1400 metrov.

Z druhho sledu sa vemi zaujmavo jav vo dvoch tartoch neporazen 14-dkov tart-cie vazka dvojky na 1800 metrov Ninna Best, dcra vaza Grosser Preis von Berlin, Grosser Preis von Baden a Caulfield Cupu Best Solutiona.

Prehad prihlsench do Slovenskho Derby poda hodnotenia turf.sk

turf.sk

Sezna sa bli

Predzvesou novej slovenskej dostihovej sezny je zverejnenie propozci a poteitenm faktom je nvrat dotci na rove spred covidovej pandmie, lene pokrauje normalizcia - potlanie lepch a zvhodovanie horch.

Ceny jednotkovch dostihov sa vrtili na predcovidov rove, ale vazi zskaj menej. Jednotky v jarnej asti sezny pred Turf Gala, Cena trojronch rebcov, Cena trojronch kobl, Vek aprlov cena, Vek mjov cena, Jarn ma a Prpravn cena, ponkaj v tomto roku pre vaza 3150 , o 350 menej ne v roku 2019.
Na Turf Gala je v Cene Arvy, Cene Scottish Riffla a v Starohjskom kritriu pre vaza 7200 , o 300 menej a vo Vekej cene Slovenska 14 400 , o 600 menej ne v roku 2019. V Cene Ministerstva pdohospodrstva je pre vaza len 9000 , o 3500 menej ne pred pandmiou a o 5500 menej ne vo roku 2009, ke bolo na Slovensku zaveden euro.
tyri z piatich klasickch dostihov maj cenu pre vaza 11 250 , o je o 1250 viac ne pred pandmiou, ale okrem St Leger je to menej ne v roku 2009. Na normalizciu najviac doplca Slovensk Derby, kde je tento rok pre vaza 22 500 , o 5000 menej ne pred pandmiou a a o 11 000 menej ne v roku 2009, a ke vezmeme do vahy inflciu za ptns rokov, tohtoron vaz Derby zska len nejakch 43% kpnej sily, ne Age Of Jape v roku 2009...

Uzvierka prihlok do klasickch dostihov je 14. marca, na Turf Gala 21. marca.

turf.sk

esk kone sa rozlili s Arabskm polostrovom

2. 3. 2024 Dubaj tart Ponntosa v dubajskej Gr.3 bol rozlkou eskej ekipy s Arabskm polostrovom, kde sa tartovala aj vazka eskho Derby Abha.

T sa predstavila na zvodisku v Rijde v de Saudi Cupu na 1800 metrov o 20 milinov dolrov, v ktorom prv dve prieky obsadili z poslednch miest toiaci Senor Buscador a Ushba Tesoro. V rchlo rozbehnutom Saudi International Handicape na 2100 metrov o pol milina dolrov Abha spoiatku sedela na konci poa. V oblku Fabien Prat naiel skratku popri barire a posunul ju do stredu poa za ldrov, ale v poslednch tristo metrov beala jednm tempom a skonila sma, p dok od katarskho vaza King Shalaa, nesceho o p kilogramov viac.

Video - Nad Al Sheba Turf Sprint

Ponntos sa po nie vemi vydarenom pokuse v Listed na olejovom piesku zvodiska Jebel Ali vrtil na meydansk trvu a v Gr.3 Nad Al Sheba Turf Sprinte o 1.2 milina dirhamov (300 000 ) predviedol tandardn vkon. Po tradine aktvnom priebehu skonil tvt, p dok od trojronej britskej vazky Frost At Dawn, ktorej prospelo skrtenie a v prvom ivotnom tarte na 1000 metrov vytvorila asom 0:55.41 nov rekord meydanskej drhy.
Pre druhho eskho reprezentata Zorkena bol dostih op prli rchly a prepadol sa na konen trnste miesto.

turf.sk

Klasick koloto sa roztoil

5. - 7. 2. 2024 Cagnes-sur-Mer esk klasick koloto sa u roztoil a po kobyle Eskadra Zero z lotu Vclava Luku, ktor v januri dobehla siedma z trinstich v dostihu nezvazivch v Deauville, vytiahla niektorch adeptov na tart v eskom Derby aj Ingrid Jankov Koplkov, ale vzhadom na ron obdobie a obsadenie dostihov ich tarty vea nenapovedali.

V pondelok v Cagnes-sur-Mer vybehol suvernny tart-cie vaz Ceny zimnho favorita Showpower (Showcasing) a v Classe 1 Prix Joseph Collignon na 1500 metrov o 30 000 sa o spech poksil vykvacou taktikou z poslednho miesta, ale nepredbehol nikoho, len hasncu oktbrov vazku z Bratislavy Incu Dream. Showpower dobehol piaty zo iestich, 12 dok od zadranho vaza Lazzata.
Black Gangster (City Light) a Gabon (Ten Sovereigns) sa v stredu predstavili v slabo obsadenom dostihu nezvazivch na 1600 metrov na Polytracku, kde navye na prvom, druhom a tvrtom mieste dobehli traja najv outsideri s kurzami 23-45:1. Black Gangster dobehol tret, 1 1/4 dky a krtku hlavu od vazky, Gabon bol piaty, nos a krk za svojim stajovm kolegom.
Vodnikov (Fas) len tde po treom mieste z Polytracku nepotvrdil lohu favorita predajnho dostihu na 1500 metrov na trve, ke udal tempo a v zvere sa prepadol na tretie miesto, za dvojicu kobl, ktor ho od tartu prenasledovali na druhom a treom mieste.

Trnerka Jankov Koplkov v Cagnes-sur-Mer vytiahla aj sedem starch kon a lukratvny spech dosiahol vaz Tattersalls Mile a Leram Million Shahbandar (Storm The Stars), ktor sa po toku z druhho-tretieho miesta presadil v hlavnom dostihu, v Prix des Bouches-du-Rhone na 1500 metrov na trve o 53 000 .
Na dotciu dosiahla u len Totally Gold, piata v predajnom dostihu, zvynch p kon odilo s dvojcifernmi umiestneniami.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda hodnotenia turf.sk

turf.sk

Do eskho Derby smeruje len osem vazov

Rovnako ako pred rokom, prihlky do eskch klask, najm do Derby, vzbudzuj rozpaky. V eskom Derby o 2 miliny korn (80 000 ) je zo 44 prihlsench kon 36 nezvazivch, z toho a 16 ete ani nevybehlo, take op mono oakva, e na posledn chvu vstpia do hry nkupy z franczskych second-handov...

Z smich vazov papierovo zatia stoj najvyie suvernny vaz Ceny zimnho favorita Showpower. Jeho pvod, otec Showcasing po Oasis Dreamovi, matersk otec Slade Power po Dutch Artovi, zapad do stajovho systmu Ingrid Jankovej Koplkovej, ale Derby-pedigree by to nemalo by ani v esku.
Podobne je na tom aj jeho nov stajov kolega Vodnikov - otec Fas po Fastnet Rockovi, matersk otec Iffraaj po Zafonicovi. O osi lepie sa s ohadom na ditanciu jav tret z vazov trnerky Jankovej Koplkovej Zabyak, ktorho materskm otcom je High Chaparral po Sadler's Wellsovi, ale dojem kaz otec Dabirsim (Hat Trick), neporazen eurpsky ampin dvojroiakov, ktor ako trojron u vyhra nedokzal.
Dvoch vazov m na prihlkach do Derby Allan Petrlk a ostro sledovan bude predovetkm vo dvoch tartoch neporazen Maxmilin, po Eagle Topovi z Rabbit Motivator (Motivator), umiestnenej v JCK a Oaks. Druhm Petrlkovm vazom je Rabbit Crystal (Crystal Ocean x It's Gino).
S triumfom z vlaajej sezny vstpia do hry u len trojkov vaz z Karlovch Varov Moraliste (Morandi x Le Havre) a neporazen Pirlo (Amaron x Lord Of England) a Wild Sheep (Nathaniel x Dubawi), ktor vyhrali svoje debuty v Lysej nad Labem a v Sluoviciach.

Spomedzi nezvazivch s najvyie polobrat vazky Derby z roku 2022 Queen Of Beaufay Prometheus (Ectot z Pikardie po Sholokhov) a pvodovo zaujmav Queen's William (Sea The Moon x Manduro), ale zatia o forma Prometheusa ila kadm tartom nahor, Queen's William u trnera Markusa Kluga, od ktorho do eska priiel sklamav favorit Derby 2022 Ariolo, najlepie zabehol pri debute a v alch tartoch sa zhoroval.
Vysoko stoja aj Black Gangster (City Light) a Gabon (Ten Sovereigns), rovnako ako ich vyie zmienen stajov kolegovia Showpower a Vodnikov pvodom printri, ale Black Gangster m aspo v materskej strane pedigree vytrvaleck lnie Galileo - Sadler's Wells - Northern Dancer a Darshaan - Shirley Heights - Mill Reef.

Do eskch klasickch dostihov neprila ani jedna zahranin prihlka, dokonca ani zo Slovenska, kde sa vlani objavilo zopr ndejnch dvojroiakov, ktor by to mohli sksi, ale ako vypovedaj vlaajie slovensk tatistiky - len 36 zahraninch rovinovch tartov a zisk 17 800 (z toho Opasan 10 400) - slovensk rovinov stajne u zrejme rezignovali a bud sa spolieha len na ttnu podporu...

Prehad prihlsench do eskho Derby poda hodnotenia turf.sk

turf.sk

esk k roka predviedol al vynikajci vkon

26. 1. 2024 Dubaj V predveer odovzdvania eskch vronch ocenen, na ktorch zskal titul K roka 2023, predviedol printr Ponntos al vborn vkon a obsadil druh miesto v Gr.2 Blue Point Sprint na 1000 metrov o 850 000 dirhamov (213 700 ).

Video - Blue Point Sprint

Do sedla zverenca Miroslava Nieslanika sa vrtil v USA psobiaci Talian Antonio Fresu, ktor podobne ako Petr Foret vo Svatovclavskej cene ukzal, e ovea dleitejie ne nahanie nskoku, je sprvne rozloenie sl. Ponntos sa po dobrom tarte ujal vedenia a Fresu zostal v kude a do poslednch asi 350 metrov. V zvere za sebou bezpene udral vinu sperov a podahol len godolphinskej Star Of Mystery (Kodiac). Zverenkya Charlieho Applebyho, ktor a o p tdov bude ma tri roky, predviedla z poslednho miesta skvel fini a zvazila o 1 3/4 dky, vo vbornom ase 56.14.
Druh esk zstupca Zorken sa po tarte ponhal za Ponntosom, ale vydral len pol kilometra a vycval na konen dvanste miesto, priom na vazn Star Of Mystery mal takmer identick stratu, ako pred dvoma tdami.

turf.sk

Zorken neuspel v Dubaji

12. 1. 2024 Dubaj Na dubajskom zvodisku Meydan sa po Ponntosovi predstavil al esk reprezentant, trojron zverenec Ingrid Jankovej Koplkovej Zorken, ale v Al Wasl Stakes na 1200 metrov o 300 000 dirhamov (75 000 ), na sperov nestail.

Video - Al Wasl Stakes

Zorken bol rchlo na nohch a ujal sa vedenia, ale u po 700 metroch bol porazen. V zvere cez neho prelo cel pole a skonil posledn, trinsty, 23 dok od vaznej godolphinskej kobyly Star Of Mystery (Kodiac). Druh z letnej Gr.2 Duchess Of Cambridge Stakes vyhrala za 1:09.62, o dku pred Starlustom (Zoustar), tretm z Breeders' Cup Juvenile Turf Sprintu.

Zorken (Goken), ktorho nkup za sto tisc sa na prv pohad me javi atraktvne, mal podobn vsledky ako prv dvaja, vyhral Listed v Deauville a bol druh Gr.2 Prix du Bois Longines, a do dubajskho dostihu iiel z druhm najvym ratingom, ale s kurzom a 20/1. Podrobnej pohad prezrdza, e je to zrejme typick predstavite obchodu so spotrebnmi ranmi komi, ktorho trner Bruno de Montzey vymkal a na kos. Vybehn ho nechal u v marci, ete pred dovenm dvoch rokov, o je naprklad v USA zakzan. Zorken v siedmich tartoch zskal tyri vazstv, dve druh miesta, vybehal 247 084 a sto tisc vyniesol jeho predaj - vborn bilancia s lacnm roiakom bez pvodu za 3500 ...

Video - Lord North Handicap

V Dubaji sa predstavili aj dvaja britsk astnci maarskch letnch vrcholov, obaja tartujci prvkrt od vystpenia v Kincsem Parku. V Lord North Handicape na 1800 metrov o 300 000 dirhamov odskoil vaz Imperil Dj Silent Film (New Approach) s kurzom 14/1 a siahal po vazstve, ale v poslednch tyristo metroch z bezndejnej pozcie vykukoval 55-ron vetern Adrie de Vries s 8-ronm veternom Ouzom (Charm Spirit) a porazil Silent Filma o pol dky.

Tret z Kincsem Dj Tides Of War (Galileo) stl v handicape s nzvom The Palm Crown na 2410 metrov o 190 000 dirhamov (47 300 ) 9/1 a pri toen do roviny sa posunul do prvej vlny, ale v zverench tristo metroch zaradil spiatoku a skonil deviaty, 11 dok od vaznho Webinara (Dubawi).

turf.sk

Janek prekonal rekord

ech Vclav Janek zskal v uplynulej sezne deviaty titul panielskeho ampina dokejov a v zvere sezny prekonal rekord Ameriana Georgea Archibalda z roku 1920. Nov hodnota je 83 vazstiev, ktor Janek nazbieral v 292 tartoch.
Kto bol jeho predchodca sa me dota v ivotopise Georgea Archibalda.

turf.sk

Ponntos dosiahol ivotn spech

22. 12. 2023 Dubaj Najlep stredoeurpsky printr, zverenec Miroslava Nieslanika Ponntos (Power), si na dubajskom zvodisku Meydan pripsal svoj najcennej spech, vazstvo v Listed Ertijaal Dubai Dash na 1000 metrov o pol milina emirtskych dirhamov.

Video - Ertijaal Dubai Dash

Ponntos predviedol svoj bleskov tart a stha sa ho za cenu netaktickho odrajrtovania z boxov snail jeho premoite z vlaajieho Gr.2 Blue Point Sprintu, domci vetern Miqyaas. Antonio Fresu v Ponntosovom sedle vydral s poloenmi rukami a za tvorstovku a ke sa do neho oprel, Ponntos ete zabral a zvazil o 3/4 dky pred toiacim domcim Bilhaylom. Za prvmi dvomi bola vek, trojdkov medzera a v sboji o tretie miesto sa presadil domci outsider Thunder Of Niagara, pred trojicou favoritov, vlaajm vazom Gr.1 Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint Mischief Magicom, ostrieanm grupovm veternom Equilateralom a druhou z vlaajieho Blue Point Sprintu Ladies Church. Miqyaas sa po preplenom vode prepadol na siedme miesto.

Ponntos zabehol kilometer za 56.77, o 0.87 sekundy za rekordom drhy 55.9, vytvorenm v roku 2017 Ertijaalom, po ktorom je dostih pomenovan. Na konto si pripsal 300 000 dirhamov (75 000 ), o je po finannej strnke jeho ivotn spech. Vlani vyhral tatutrne vyiu Gr.3 Prix de Saint-Georges, kde bolo pre vaza 40 tisc .

turf.sk

Slovenskm Koom roka je Free Folie

Slovenskm Koom roka za rok 2023 poda oakvania stala trojron zverenkya Jaroslava Lnka Free Folie (Free Eagle). V ankete dostala 42 hlasov (39.3%) a svojmu majiteovi Petrovi Strniskovi priniesla tret titul - predtm ho v rokoch 2011 a 2014 zskali Yucca a Kilword.

Video - Oaks

Foto: Vclav Volf, www.fotovolf.com

Free Folie dosiahla tri jednotkov vazstv, o bolo v uplynulej sezne najviac. Vyhrala Cenu Arvy na Turf Gala, Cenu Pat's Music v de Derby a ist hattrick zavila v Oaks. V ankete za sebou nechala kolegyu zo stajne Strnisko Abellu (17 hlasov - 15.9%) a tret skonil astnk Velkej pardubickej Kaisewalzer (12 hlasov - 11.2%).
Free Folie dominovala aj v kategrich Najlepia trojron kobyla a Najlep miliar. Medzi kobylami porazila Abellu pomerom hlasov 67:24 a medzi mliarmi Ideal Approacha 36:23, a kuriozitiou je, e 15 hlasov zskala aj v kategrii Najlep vytrvalec, i ke nebeala viac ne 2000 metrov...

Najjednoznanej vsledok za zrodil v kategrii Najlep printr, v ktorej Worth Choice, vaz oboch krtkych jednotiek sezny, Ceny MPSR a Zlatho bka, dostal 75 hlasov (73.5%) a zskal aj titul Najlep star rebec/valach, ke porazil Opasana pomerom hlasov 40:24.
Najmen poet hlasov rozhodol v kategrii Najlep vytrvalec, kde titul pomerom hlasov 34:16 zskala vazka St Leger Abella, pred vazom Derby Jardin Micheletom, ktor bol 48 hlasmi zvolen za Najlepieho trojronho rebca.
V juniorskej kategrii zskali tituly kobyla Amra (55 hlasov) a rebec Boulevard Blanqui (64 hlasov), a spech si pripsal aj slovensk chov, konkrtne chovate a majite Karol Szabo, ktorho odchovankya Blue Bay, vazka jednotkovho Jesennho handicapu, bola 43 hlasmi zvolen za Najlepiu stariu kobylu a v kategrii Najlep k slovenskho chovu skonila druh za svojou trojronou polosestrou Blue River (43 hlasov), vazkou Ceny Whisky.
Za Najlepieho prtenkra bol 58 hlasmi zvolen Hakimpour, ktor v tyroch tartoch zskal tri vazstv a druh miesto, a rovnak poet hlasov dostal v kategrii Najlep stpler Kaiserwalzer, ktor na Slovensku netartoval a v Pardubiciach dobehol dvakrt tvrt a vo Velkej pardubickej bol piaty.

V kategrich Jazdec roka a Trner roka jednoznane dominoval Lnek Jaroslav (76 a 71 hlasov), ktor mal vynikajcu seznu, ke ako jazdec vyhral 6 a ako trner 11 z 23 slovenskch jednotkovch dostihov.

turf.sk

V Hong Kongu dominovali domci

6. a 10. 12. 2023 Hong Kong Posledn vek medzinrodn dostihy roka host modern hongkongsk zvodisko Sha Tin, ale ete predtm sa na takmer 180-ronom zvodisku Happy Valley stretla dokejsk pika. V International Jockeys' Championship si zmerali sily dvansti dokeji, z toho tyria psobiaci v Hong Kongu a t sa aj ovldli. Vazom sa stal Vincent Ho, ktor v tyroch dostihoch nazbieral 20 bodov. S 18 bodmi bol druh hongkongsk ampin, Austrlan Zac Purton, po 16 bodov zskali Anglianka posobiaca v Austrlii Rachel Kingov a v Hong Kongu jazdiaci trojnsobn juhoafrick ampin Lyle Hewitson.
V dostihoch boli bodovan len prv tri prieky, take polovica astnkov skonila bez bodu, medzi nimi aj niekdaj esk ampin Bajuran Murzabajev, ktor zskal len dve piate prieky.

Ovea dleitejiu lohu mal Vincent Ho v nedeu - tretkrt vyhra Hong Kong Mile o 32 milinov HK$ (3.8 milina ) v sedle svojho stleho partnera, najbohatieho koa sveta,

Video - Hong Kong Mile

8-ronho valacha Golden Sixtyho (Medaglia d'Oro). Situciu mu komplikovala najhoria tartov pozcia, ale Vincent Ho si poradil a dostal sa na slun pozciu v druhom slede. Na zaiatku roviny sa Golden Sixty vynoril veda hasncich ldrov Tribalista, Caira a Danon The Kida, za trojstovkou si rchlo vytvoril rozhodujci nskok a v ase 1:34.1 vyhral o 1 1/2 dky pred hongkongskm krajanom Voyage Bubblom a japonskou dvojicou Namur - Soul Rush. Eurpski zstupcovia Cairo a Tribalist vycvali na 10. a 14. miesto.

Pre vaznho Golden Sixtyho to bolo v tridsiatom ivotnom tarte dvadsiate ieste vazstvo, desiate Gr.1, o s hongkongsk rekordy. Vhern konto si posunul na hodnotu 165 850 600 HK$, o je pribline 19.8 milina .

V Hong Kong Sprinte na 1200 metrov o 26 milinov HK$ (3 mil. ) obsadili domci printri kompletn tabuu a vazstvo napriek nepriaznivmu priebehu a krvcaniu z nosa vybojoval trojdesatinov favorit Lucky Sweynesse (Sweynesse) so Zacom Purtonom. Eurpu reprezentovali prv a tret z Prix de l'Abbaye de Longchamp, Highfield Princess a Aesop's Fables, ale staili len na ieste a desiate miesto.
Dramatick dobeh sa zrodil v Hong Kong Cupe na 2000 metrov o 36 milinov HK$ (4.3 mil. ), kde z druhho sledu toiaci domci favorit Romantic Warrior (Acclamation), ktor v oktbri vyhral najv austrlsky nehandicapov dostih Cox Plate, uhjil vazstvo o dve krtke hlavy pred rskym Luxembourgom, tvrdo jazdenm u od polovice dostihu, a japonskm Hishi Iguazum. Franczsky Horizon Dore skonil desiaty.

Video - Hong Kong Vase

Vazstvo domcim farbm uniklo len v Hong Kong Vase na 2400 metrov o 24 milinov HK$ (2.9 mil. ), kde sa v poli jedenstich kon bez vodia zrodilo falon tempo a to bola voda na mlyn franczskeho astnka Junka (Intello), ktor mal v printrskom zvere najrchlejie nohy a zvazil o dku pred japonskm Zeffirom, priom na dobrej drhe vybehol najpomal as v histrii dostihu. Kurizne je, e Andr Fabre vyhral Hong Kong Vase trikrt a jeho zverenci dria tri najpomalie asy - Junko 2:30.12, Borgia 2:30.1 a Flintshire 2:29.83. Rekord 2:24.77 vybehol v roku 2019 japonsk Glory Vase.