Prehad prihlsench:

25. 6. Praha

esk Derby

16. 7. Bratislava

Slovensk Derby


Tipy:

4. 6. 2023 Bratislava

Turf Gala


turf.sk

150. vroie narodenia Kisbra


turf.sk

Opasan sa vrtil v starej forme

20. 5. 2023 Lyon V sobotu sa po desamesanej prestvke, zaprinenej zranenm, vrtil na drhu slovensk K roka Opasan a pod Vclavom Jankom predviedol svoju obvykl formu, ke na zvodisku v Lyone obhjil druh miesto v Listed Prix Bedel na 2400 metrov o 52 000 .

Janek zverenca Jozefa Chodra zaparkoval v strede poa, na dohad od ldrov, v poslednom oblku ho posunul do prednej vlny a v polovici dlhej cieovej roviny sa ocitol vo veden, ale neodolal toku spolufavorita Fenelona, ktor ho v zvere zdolal o 1 1/4 dky.
V Prix Bedel sa predstavil aj najlep esk vytrvalec Vert Liberte, pre ktorho bol dostih rozbehnut pomaly, ale Theo Bachelot ho v zvere dotlail na tretiu prieku, pol dky za Opasanom.

turf.sk

Suroit senzane piaty v Grand Steeple-Chase de Paris

YouTube - Grand Steeple-Chase de Paris

21. 5. 2023 Par Po estnstich rokoch od pokusu Kolorada z roku 2007 sa na tarte Grand Steeple-Chase de Paris, franczskej analgie Cheltenham Gold Cupu, objavil esk k, zverenec Josefa Vu mladieho Suroit a pod Josefom Bartoom vybojoval senzan piate miesto.

V Grand Steeple-Chase de Paris na 6000 metrov o 900 000 maj vemi dobr bilanciu mlad kone bez sksenost z dlhch trat a inak to nebolo ani tentokrt, ke vazstvo vybojoval esron Rosario Baron s dokejom Johnnym Charronom. Zverenec trnerky Daniely Mele Rosario Baron (Zambezi Sun) pred Grand Steeple-Chase beal najalej na 4700 metrov a je vazom marcovej Gr.3 Prix Troytown, kde na 4400 metrov porazil Suroita o tri dky, priom niesol o 1.5 kg menej.
Rosario Baron vyhral o krk pred sedemronm obhajcom druhej prieky Gexom a o dvans dok tretia dobehla esron Starlet Du Mesnil.
Suroit si v najvznamnejom franczskom stpli ponal neakane aktvne. S Doctor Squeezom sa striedali na druhom-treom mieste za vedcim General En Chefom a po tom, ako zhasol Doctor Squeeze a neskr aj General En Chef, sa v poslednom oblku zdalo, e rovnak osud postihne aj Suroita. Barto ale pokal a do roviny, kde Suroit dokzal dra tempo a v zvere spolu s Imperilom a z konca poa toiacim vazom Grand National 2022 Noble Yeatsom zachytili rchlo hasncu dvojicu, vaza Grand Steeple-Chase z roku 2019 Carriacoua a rskeho vaza Gr.1 Franco De Porta, a v tesnom dobehu obsadili zvyn dotovan prieky v porad Imperil - Suroit - Carriacou - Noble Yeats - Franco De Porte.

Suroit strcal na vaza 14 1/2 dky, teda viac, ako zverenec estmra Olehlu Masini, ktor v roku 2005 strcal v Grand Steeple-Chase de Paris zo siedmeho miesta 13 3/4 dky. Suroit vak skonilo dve prieky lepie a zaznamenal jeden z najvch eskch spechov na skutonej grupovej prekkovej scne.

turf.sk

Ignacius Reilly oil

YouTube - Velk kvtnov cena

21. 5. 2023 Praha Vaz VJC z roku 2019 Ignacius Reilly (Worthadd) od vazstva v Tattersalls Mile v jni 2021 obehol len dva dostihy a vea toho nepredviedol - vo vlaajej Velkej cene Prahy skonil siedmy a v Cene blou bol tvrt. V zime sa presahoval k Eve Zhorovej a do novej sezny vstpil vkonom ako za starch ias.
Vo Velkej kvtnovej cene na 1600 metrov o 135 000 K (5700 ) zaal opatrne vzadu, v prvej polovici cieovej roviny sa bez jazdenia posunul do prvej vlny a v zverench tristo metroch pod Petrom Foretom o dku porazil vborne idcu kobylu Heidi High. Favoriti Josephino a Politicum, nesci o tri kilogramy viac, staili len na vzdialen tretie a tvrt miesto, tabuu uzavrel netradine zozadu idci Pace Man.

turf.sk

Prpravn cena pre Sandy Rose

YouTube - Prpravn cena

20. 5. 2023 Bratislava Sobotnm hlavnm dostihom v Starom hji bola Prpravn cena na 1200 metrov o 5000 , kedysi jednotkov trial na Cenu MPSR, ale v sasnosti len obyajn dvojka. V dostihu sa zrodil vemi tesn dobeh, v ktorom sa vaka vhodnej zai presadila domca Sandy Rose s Davidom Likom, o krk pred populrnym beluom Gentleman Jackom, nescim o 3.5 kilogramu viac. O hlavu tret skonil trojron Capitano a aliu hlavu strcal tvrt Maximum Risk.
Na 3/4 dky vzdialenom piatom mieste bol medzi veternom Beau Massagotom a trojronm Welshtinom vyhlsen sasn dobeh, ktor sa jav ako vemi sporn. Minul tde socilnymi sieami rezonovala kauza zo Sluovc, v ktorej esk Dostihov sd zmenil vsledok kvli nesprvne umiestnenej kamere, respektve zrkadlu. Na zverejnenej cieovej fotografii z Prpravnej ceny je jasn, e sstava cieovej kamery a zrkadla je nesprvne prevdzkovan aj v Bratislave. Kamera nezaber cel zrkadlo, take odraz nie je zosnman na cieovej fotografii, o je zkladn predpoklad sprvneho vyitia cieovej kamery. Ke sa na fotografii zameriame na kolmicu, tak je Beau Massagot vpredu - skste si dokresli hlavu Welshtina po vyznaen iaru... Ke sa ale zameriame na zadn as fotografie a na kopyto Beau Massagota, odrajce sa v zrkadle, je jasn, e cieov kamera je mimo osi a pri jej sprvnom umiestnen by vpredu mohol by Welshtino, ako sa to jav na videu.

turf.sk

Kaiserwalzer a Paris Eiffel sa kvalifikovali do VP

20. 5. 2023 Praha Seril kvalifikci do Velkej pardubickej bol v tejto sezne vylepen o kuriznu novinku, prevzat z atletiky, ale nevdan v dostihovom svete, v ktorom s kvalitatvnymi ukazovatemi handicap, alebo zisk - jednou z kvalifikanch podmienok je dokonenie kvalifikanho dostihu s odstupom menej ako 20 seknd od vaza.
Limit nie je skutonou kvalifikciou, pretoe je stanoven len symbolicky, s prli vekou benevolenciou - v poslednch dvadsiatich kvalifikcich by bol poda tohoto pravidla z VP vyraden len jedin k. Na druhej strane me prekkovm dostihom, bojujcim s negatvnym obrazom, urobi medvediu slubu, a sa dokme, ako nejak jazdec bude aleko za poom naha vyerpanho koa, aby stihol plne nezmyseln limit...

YouTube - Cena msta Pardubic

V tohtoronej prvej kvalifikcii, v Cena msta Pardubic o pol milina korn (21 100 ), sa po krtoch vlaajieho vaza Velkej pardubickej Mr Spexa a Evena, ktor ukonil kariru, predstavilo dev kon a do ciea sa nedostali dva. Pardubick rekordr v pote nedokonench dostihov Lombargini skonil na druhom skoku a vone pobiehajci spsobil pred rskou lavicou vyboenie ancovho Playera.
Zvyok dostihu sa odohral v kude, za vedenia favorizovanho Chelmsforda, ktor pod Janom Kratochvom v cieovej rovine bez vch problmov odrazil snahu Godfreya. Tret dobehol Argano a tabuu doplnili slovensk zstupcovia Kaisewalzer a Paris Eiffel. iesty dobehol String a asov limit s rezervou splnil aj Dulcar De Sivola, ktor na vaza strcal asi 80 dok.

V Pardubiciach sa predstavil aj slovensk rchlik Mr Zuru, ktor v dvojkovom krose na 3300 metrov skonil druh, 4 1/2 dky za trojnsobnm vazom z franczskych provinci Quart De Gardem a es dok pred vazom Poplerovho memorilu Lianelom.

turf.sk

Jardin Michelet neporazen aj po VJC

YouTube - Velk jarn cena

14. 5. 2023 Praha Zverenec Zdeka Semnku Jardin Michelet (Kingfisher) si aj v treom ivotnom tarte udral neporazitenos, ke sa po trojkovom a dvojkovom vazstve jeho korisou stala klasick Velk jarn cena na 1600 metrov o 550 000 K (23 200 ).

O tempo sa v eskch dostihoch tradine staraj zajace s krlimi menami a inak to nebolo ani vo VJC. Po zhasnut vodia sa vpredu ocitli vlaaj dvojron ampin Devil In Pink a hasnci outsider Little Lord, ale vzpt sa do sboja z druhho sledu zapojili Jardin Michelet a jedin kobyla v poli Abha. Za ditannm medznkom z boja vycval Devil In Pink a vazstvo napokon zskal Jardin Michelet, ktorho Adam Florian dotlail do ciea o krk pred Abhou s Tomom Lukkom. Na tretiu prieku sa cez hasncich sperov v zvere prepracoval Bellator, tvrt dobehol Biriatou a piaty Devil In Pink. Vaz slovenskej Ceny trojronch rebcov Macallan nemal ndejn moment a skoil siedmy.

YouTube - Mem. O. Frankenbergera

Memoril O. Frankenbergera na 2200 metrov o 135 000 K (5700 ) sa odohral v pomerne vlanom tempe a najvyie prieky si podelili kone z prvej vlny. V printrskom zvere bol najlep Hugom Besnierom odjazden zverenec Ingrid Jankovej Koplkovej Breakmoment (Saxon Warrior), ktor bol v cieovej rovine dokonca rchlej, ne Jardin Michelet v podstatne kratej VJC. Breakmoment vyhral s nskokom 1 3/4 dky pred o 1.5 kilogramu viac nescim trningovm kolegom L'Enfant Terriblom a Stormy Awakeningom, ale najndejnej vkon v svislosti s eskm Derby predviedol tvrt Maranello Rosso, toiaci z prli vekej diaky.

turf.sk

Vek jarn pre domceho Manatana

YouTube - Vek jarn cena

7. 5. 2023 Bratislava Dlhch dev rokov od vazstva Kilworda v roku 2014 akali slovensk turfmani na vazstvo domceho koa vo Vekej jarnej cene. akanie prelomil franczsky odchovanec Manatan (Manatee), reprezentujci staju PD Senica, ktor sa druhho triumfu vo VJC dokala 26 rokov od vazstva Czasa v roku 1997.

Tempo vo Vekej jarnej na 1700 metrov o 19 000 nadiktovali Royal Catatumbo a King Mollenkott, ktorm sa do poslednho oblka snail konkurova Rabbit Mukhadram. Na zaiatku cieovej roviny zo tvrtho miesta zatoil Charpentier a v tom istom momente si medzi ldrami prerazil cestu zozadu idci Manatan, s ktorm Jn Havlk v poslednom oblku popri barire podbehol pole. Manatan napokon po vekom sboji zdolal Charpentiera o 3/4 dky, tretiu prieku ukoristil King Mollenkott pred Royal Catatumbom a tabuu doplnil domci odchovanec Yukatan, ktor mal pri toen do roviny hluch moment, ale napokon skonil len dku od tretieho honorra.
Favorizovan Marlowe, ktor vlani vyhral Karpatsk cenu systmom tart-cie, bol po dvoch bodyekoch po tarte prli pasvny a skonil mimo tabule iesty.

YouTube - Jarn cena kobl

Vo vemi vyrovnanej Jarnej cene kobl na 1700 metrov o 19 000 sa rozhodovalo v oblkoch a prv tri prieky obsadili kobyly, ktor nabehali najmenej metrov. Dostih odvodila z boxu slo 2 tartujca Magdalenn a z aktvneho priebehu vyaila tretiu prieku, ke nestaila len na vazku miestnej Ceny zimnej krovnej Feschandu (Dariyan) a domcu odchovanyu Blue River.
Prv dve tartovali z vonkajich boxov 11 a 12, ale Janovi Vernerovi sa s Feschandou u pred prvm oblkom podarilo stredom poa premykn do vhodnej stopy a Ji Palk si ju naiel za poom na poslednom mieste. V zverenom oblku sperky Feschande uvonili bariru a zverenkya Pavla Tmu si dobehla po pdkov triumf pred Blue River a Magdalenn, za ktormi tabuu doplnili rakska A Stolen Kiss a La Victoria. Vazka predskky Romina skonila a deviata.

Program da doplnili alie dve jednotky. V slabo obsadenej Vekej mjovej cene na 2400 metrov o 5800 sa pri toen do roviny ako jasn vaz javil Gasparini, ale jeho nstup zachytil tvorkov vaz Orry (Adlerflug), ktor vyuil dvojkilov vhodu a pod Jaroslavom Lnkom zdolal favorita o krk.
Jednotkov double trnera a dokeja Jaroslava Lnka a stajne Meridian skompletizoval Quessigny (Recorder), ktor v zvere handicapovej Jarnej mle o 5800 zdolal od tartu vedceho Caucasiana o pol dky.

turf.sk

Kentucky Derby vyhral podcenen Mage

6. 5. 2023 Louisville 149. ronk Kentucky Derby mal neprjemn predohru v podobe krtov piatich kon, vrtane favorizovanho Forteho

Ako prv bol krtnut japonsk Continuar a jeho trner Yoshito Yahagi ako prinu uviedol, e nie je v potrebnej forme. dajne pre teplotu boli krtnut prv a tret zo Santa Anita Derby Practical Move a Skinner, a Lord Miles bol krtnut po tom, ako zvodisko Churchill Downs na neurit dobu suspendovalo trnera Saffieho Josepha juniora, ktor mal v tdni pred Kentucky Derby v Churchill Downs dvoch tartujcich a obaja po dostihoch uhynuli.
Poslednm krtnutm bol hlavn favorit Kentucky Derby Forte, krtn pre dajn krvanie na prav predn, ale vzpt na verejnos prenikla sprva, e po vlaajch Hopeful Stakes mal pozitvny dopingov test...

YouTube - Kentucky Derby

V Kentucky Derby na 2000 metrov o 3 miliny dolrov napokon tartovalo 18 kon a vod sa u tradine odohral v preplenom tempe, ktorho tvorcovia Verifying, Kingsbarns a Reincarnate skonili od trinsteho miesta alej. Z prvej tvorice tempo prestl len Two Phil's, ale dvesto metrov pred cieom sa pred neho dostal z konca poa idci Mage a o dku ho porazil. Z konca poa toili aj tret Angel Of Empire, ktor bol po krte Forteho hlavnm favoritom, a tvrt Disarm.
Japonsk reprezentanti Derma Sotogake a Mandarin Hero neuspeli, ke dobehli bez peaz na iestom a dvanstom mieste.

Mage je po vazovi Breeders' Cup Juvenile a druhom z Kentucky Derby Good Magicovi (Curlin), matka Puca po vazovi Kentucky Derby Big Brownovi je vazka Stakes a umiestnen v Gr.2, a je polosestrou vaza Gr.1 Finnegans Wake.
Mage ako dvojron netartoval. Debutoval koncom janura tart-cie vazstvom medzi nezvazivmi na 1400 metrov. Zaiatkom marca dobehol tvrt v Gr.2 Fountain of Youth Stakes na 1700 metrov a potom skonil druh vo Florida Derby na 1800 metrov, a oividne sa zlepoval. Vo Fountain of Youth stcal na Forteho 6 3/4 dky a vo Florida Derby u len dku, priom mal proti favoritovi Derby kurzy 6.9 a 5.7. V Derby mal takzvan Morning Line (odhad konenho kurzu totaliztora) 15/1 a po krte Forteho sa na jeho vazstvo napokon vyplcalo 16.21 za dolr.
Mageho trnuje venezuelsk rodk Gustavo Delgado, pre ktorho to bolo tretie vazstvo Gr.1 a najv ivotn spech a odjazdil ho al venezuelsk rodk Javier Castellano, pre ktorho to na estnsty pokus bolo prv vazstvo v Kentucky Derby.

turf.sk

JCK: Salt Mix zloila repart

YouTube - Jarn cena klisen

6. 5. 2023 Most Vlani v troch tartoch neporazen vazka Ceny zimnho favorita Salt Mix (Gutaifan) sa po nespechu v Memorili R. Deyla vrtila do vaznch koaj, ke vyhrala Jarn cenu klisen na 1600 metrov o 550 000 K (23 200 ).

David Lika si s ou postril lderky Ballantines a Bethany, na zaiatku cieovej roviny ju poslal do vedenia a zverenkya Vclava Luku bez vch problmov zvazila o 3/4 dky pred druhou z Ceny zimn krlovny a z Karpatskej ceny Shining Sky. Suvernna vazka predskky Ballerina staila len na tretie miesto, tvrt honorr udrala dlho vedca Ballantines pred Eagle Babe.

turf.sk

Memoril V. Michala: Holly Happy sa nadrel

YouTube - Memoril V. Michala

23. 4. 2023 Praha Pomerne vysokm favoritom Memorilu V. Michala na 1400 metrov bol doposia len vo Franczsku behajci zverenec Dalibora Trka Holly Happy (Shalaa), ktor napokon aj zvazil, ale po tom, ako ho Petr Foret po printrskom vode na zaiatku oblka zapuloval, mal v cieovej rovine o robi, aby sa dostal cez vemi dobre idceho Hidden Colonyho (Sioux Nation). Ndejn vkon smerom k VJC predviedol Fortune Gold (Estidhkaar), ktor sa v poslednch tyristo metroch prepracoval z poslednho miesta na tretie, podobne ako tvrt Vanrick (Amico Fritz).

Druh jednotku da, Memoril J. Maka na 1400 metrov, odplil Caucasian a s poloenmi rukami priiel a po tvorstovku, ale za ditannm medznkom ili dopredu favoriti a po trpezlivej jazde Jiho Palka Politicum zdolal Worth Choicea o krk. Caucasian siahal na tret honorr, ale v poslednch cvalovch skokoch ho Heidi High a Alzir odsunuli na piatu prieku.

turf.sk

Odhalila predskka favoritku JCK?

YouTube - Memoril R. Deyla

15. 4. 2023 Most Napriek nronej zime a vekmu potu tartov si zverenkya Ingrid Jankovej Koplkovej Ballerina v sedle s Tomom Lukkom v Memorili R. Deyla na 1400 metrov ahko poradila so sperkami a vyhrala s nskokom 3 1/4 dky. lohu jej uahili spolufavoritky a vlaajie premiantk ronka Salt Mix a Feschanda, ktor staili len na tvrt a ieste miesto, a naopak, vek zimn zlepenie ukzali Bethany a Ballantines, ktor v lohch outsideriek vybojovali druh a tretie miesto.

V Moste sa predstavili aj dve slovensk zstupkyne, tvorron zverenkyne Zuzany Kuboviovej Pasarei a Shamal Emmi. Obe odjazdil Adam Florian - s Pasarei vyhral trojkov handicap na 1400 metrov o 60 000 korn (2500 ) a s Shamal Emmi v Memorili Jaroslava Podolana, dvojkovom handicape na 2200 metrov o 90 000 korn (3800 ), vybojoval druh miesto, pol dky za vaznm Culihrachom, nescim o 6 kg menej.

turf.sk

Predskky s tesnmi dobehmi

9. 4. 2023 Bratislava Slovensk dostihov seznu otvorili do II. kategrie degradovan klasick predskky a zrodili sa v nich tesn dobehy, ktor obvykle nesvedia o kvalite.

Cenu trojronch kobl na 1600 metrov o 4000 po vlanom vode v protiahlej rovine natiahla druh z Ceny zimnej krovnej Wild Water, ale v zvere mali najviac sl outsiderky. V druhom ivotnom tarte si slovensk odchovankya Romina (Move Your Vision) z lotu Jozefa Chodra udrala ist tt

YouTube - Cena trojronch rebcov

a pod Jnom Havlkom vyhrala o 1 1/4 a 1/2 dky pred Mary Bee a Free Folie. Zvyok poa, veden Wild Water, strcal viac ako tyri dky, priom kobyly na tvrtom a deviatom mieste delili tri dky.

Ete tesnej dobeh sa zrodil v Cene trojronch rebcov na 1600 metrov o 4000 , kde prvch dev kon delili len tyri dky. O tempo sa postaral maarsk zimn favorit Amore Boy a v cieli bol handicapovo najlepm koom, ale vsledkovo z toho bolo len tretie miesto, hlavu a pol dky za vaznm Macallanom s Janom Vernerom a Royal Catatumbom, ktorm poskytoval vhodu 1.5 a 2.5 kilogramu. Na tabuu sa zmestili tri nezvazivie kone, okrem Royal Catatumba ete tvrt Manatan a piaty Paolo Cinella.

turf.sk

Gomba handicap pre veterna

YouTube - Gomba Handicap

7. 4. 2023 Praha Najstar k v poli, 10-ron zverenec Jaroslava Jelena Mormill, nesci len 50 kilogramov, pod Martinou Havelkovou vyhral o 3/4 dky prv hlavn dostih novej eskej sezny, 1200-metrov Gomba Handicap o 135 000 korn. Jeho toku najviac vzdorovala Kathy Ames, nesca najmenej, 48.5 kg. O 3/4 dky tret skonil najviac zaaen Worth Choice (61 kg), zvyok poa dobehol s vekm odstupom.

Vo Velkej dubnovej cene na 1800 metrov o 135 000 korn sa s prekvapivou ahkosou presadila Zariyannka, ktor prvkrt jazdil Petr Foret. Zverenkya Zdena Koplka strvila prv polovicu dostihu na poslednom mieste a po tiahlom toku vyhrala o 4 1/2 dky pred Odsonnem a Pace Manom. Sklamali tvorron astnky, ktor naznaili, e vlaaj klasick ronk kobl bol zrejme slab, ne sa zdalo - druh z eskch Oaks a St Leger Totally Gold dobehla vo Velkej dubnovej tvrt, 7 3/4 dky od vazky, vazka slovenskej Jarnej ceny kobl a Oaks Shabana piata a druh z Jarn ceny klisen Dally Top bola posledn.

turf.sk

Dubai World Cup do Japonska

25. 3. 2023 Dubaj I ke zskali o dve vazstv menej ako pred rokom, d sa poveda, e Japonci op ovldli mting Dubai World Cup Night. Ich najcennejie vazstvo sa zrodilo v hlavnom dostihu, v Dubai World Cupe, kam sa vrhli s nevdanou silou - s smimi tartujcimi.

YouTube - Dubai World Cup

V Gr.1 Dubai World Cupe na 2000 metrov o 12 milinov dolrov sa ukzalo, e aj pikov dokeji na najvyej svetovej scne vedia urobi amatrske taktick chyby - Tadhg O'Shea s Remorsem, Adrie de Vries so Salute The Soldierom, Christophe Soumillon s Bendoogom a Yutaka Yoshida s vazom nedvneho Saudi Cupu Panthalassom, sa po tarte hnali do nezmyslenho tempa, usadili sa vpredu a v zvere vycvali mimo tabule. V priebehu dostihu sa najlepie javil britsk novik na najvyej scne Algiers, ktor sa bez nsilia usadil za tvoricou samovrahov a na zaiatku cieovej roviny sa javil ako jasn vaz, ale napokon aj on ochabol a podahol japonskmu pecialistovi na pieskov povrch Ushba Tesorovi, ktor prv polovicu dostihu strvil na poslednom mieste. V zvere sa prehnal okolo poa a pod Yugom Kawadom vyhral o 2 3/4 dky. Algiers so astm udral druh prieku pred saudskm Emblem Roadom, ktorho od vlaajieho vazstva v Saudi Cupe nebolo prli vidie. Tabuu doplnili japonsk T O Keynes a Crown Pride, a za peniaze skonil ete domci Bendoog. Obhajca vazstva Country Grammer skonil a siedmy, ke u neho endoskopick vyetrenie po dostihu odhalilo prtomnos hlienu, ktor mohol ovplyvni jeho vkon.
esron Ushba Tesoro je synom vaza japonskho Derby Orfevreho, z kobyly Millefeui Attach, dcry vaza japonskho Derby King Kamehamehu. Od dvoch do piatich rokov odbehol 22 dostihov na trve, v ktorch zskal tri vazstv a vybehal 49.9 milina jenov (cca 352 000 ). V aprli 2022 ho trner Noboru Takagi presmeroval na prieskov povrch, na ktorom v iestich japonskch tartoch zskal p vazstiev, vrtane jednej z troch japonskch Gr.1 na piesku, Tokyo Daishoten, a vybehal 250 milinov jenov (cca 1.76 milina ), ku ktorm po Dubai World Cupe pribudlo 6.96 milina dolrov.

YouTube - UAE Derby

Ushba Tesoro v Dubai World Cupe opticky predviedol drviv zver, ale v skutonosti proti hasncim sperom zabehol poslednch 400 metrov len za 24.7 sekundy - Gr.2 UAE Derby o milin dolrov systmom tart-cie s prevahou ovldol Derma Sotogake (Mind Your Biscuits), ktor zabehol 1900 metrov za 1:55.81, o je v prepote rchlej as, ne Ushba Tesorov 2:03.25 z Dubai World Cupu (984 vs. 974 metrov za mintu) a napriek tomu, e s nikm nebojoval, ukzal aj o desatinu rchlej zver, take Japonci v om maj zaujmavho koa do Kentucky Derby.
Derma Sotogakeho sa ako klie dral Dura Erede, s ktorm Bajuran Murzabajev v decembri vyhral najv japonsk dostih pre dvojron kone, Gr.1 Hopeful Stakes. Pri toen do roviny sa vonkajou stopou snail zatoi, ale Christophe Lemaire v sedle Derma Sotogakeho mal vetko pod kontrolou a odiiel mu o 5 1/2 dky. Rozahan japonsk dobeh na prvch tyroch miestach doplnili Continuar a Perriere.

YouTube - Dubai Sheema Classic

Favoritom da bol japonsk Equinox (Kitasan Black), ktor v Gr.1 Dubai Sheema Classic na 2410 metrov o 6 milinov dolrov splnil lohu ovea ahie, ne sa akalo. Christophe Lemaire ho nechal galopova v ele, na zaiatku cieovej roviny pod rukami postrcal sperov a v rekorde drhy 2:25.65 vyhral zadrane o 3 1/2 dky, pred vazom Irish Derby Westoverom.
Vaz Breeders' Cup Turf Rebel's Romance, ktor bol z predskky krtnut kvli zpalu v prednej nohe, skonil a siedmy.

Eurpske kone vyhrali v Dubaji dva dostihy. V Gr.2 Dubai Gold Cupe sa pripomenul trner Aidan O'Brien, ktor v poslednch rokoch svojim koom dopriaval tandardn eurpsku zimu a v Dubaji sa prli neobjavoval. V dvojmovom dostihu o milin dolrov sedlal eleznho svetobenka Brooma (Australia), ktor pod Ryanom Moorom v rekorde drhy 3:16.83 o krk zdolal favorizovanho Siskanyho a priniesol O'Brienovi prv vazstvo na dubajskom mtingu od roku 2018, ke vyhral UAE Derby s Mendelssohnom.
Legendou dubajskch dostihov sa definitvne stal sedemron zverenec otca a syna Gosdenovcov Lord North (Dubawi), ktor pod Frankiem Dettorim tretkrt v rade vyhral Gr.1 Dubai Turf na 1800 metrov o 5 milnov dolrov. Rovnako ako vlani, ke sa poslednm cvalovm skokom dopracoval k delenmu vazstvu s Panthalassom a zrove o nos odolal toku Vin De Garda, i tentokrt mal vek dvku astia, ke po idelnom priebehu vyhral o krk pred japonskm Danon Belugom, ktorho tok po slalome z poslednho miesta priiel neskoro.

Domce kone sa presadili dvakrt, zverenec Douga Watsona Isolate ahko vyhral Gr.2 Godolphin Mile na 1600 metrov na piesku a Danyah z lotu Musabbeha Al Mheiriho v Gr.1 Al Quoz Sprinte na 1200 metrov na trve porazil o hlavu austrlskeho The Astrologista.
Ameriania uspeli len v pieskovom printe Dubai Golden Shaheen, kde Sibelius, Gunite a Hopkins obsadili prv, tretie a tvrt miesto. Zamieal sa medzi nich len favorizovan domci Switzerland, ktor skonil o nos druh.

turf.sk

Galopin Des Champs vyhral Gold Cup

14. - 17. 3. 2023 Cheltenham Vazstvami vysokch favoritov sa skonili tri najdleitejie dostihy Cheltenham Festivalu.

V Champion Hurdle na 3300 metrov si prtenkrsku neporazitenos udral najv favorit v rmci tohtoronho festivalu, zverenec Nickyho Hendersona Constitution Hill s Nicom de Boinvillom. Valach I Like To Move It a Constitution Hill tlaili na tempo, v poslednom oblku sa Constitution Hill ujal vedenia a o jeho vazstve ani na moment neboli pochybnosti - vyhral pod rukami o dev dok pred vazom Irish Champion Hurdle State Manom.

V Queen Mother Champion Chase na 3200 metrov obhjil vlaajie vazstvo zverenec Willieho Mullinsa Energumene, o ktorom boli trochu pochybnosti, pretoe v januri skonil v Clarence House Chase v Cheltenhame a tret, ale tentokrt nezavhal. U v polovici dostihu sa ujal vedenia, postupne postrcal sperov a vyhral zadrane o desa dok, priom jeho premoitelia z Clarence House Chase, Editeur Du Gite a Edwardstone, skonili na poslednch miestach.

YouTube - Cheltenham Gold Cup

Cheltenham Gold Cup na 5300 metrov ovldla vychdzajca hviezda, sedemron ierny valach Galopin Des Champs z lotu Willieho Mullinsa, ke v priebehu dostihu odpadli vazi predolch ronkov Minella Indo a A Plus Tard.
Ostr tempo od tartu nadiktoval ktsky Ahoy Senor, prenasledovan rskym outsiderom Hewickom a domcou dvojicou Protektorat - Bravemansgame, zatia o favorizovan Galopin Des Champs zaal opatrne a sedel na konci poa. U po prvom okruhu zaali strca kontakt Stattler a vaz Gold Cupu z roku 2021 Minella Indo a boli zadran. Vaz predskky Ahoy Senor chyboval na sedemnstom skoku, kde mu nevyiel krok, dostal sa prli blzko k prekke a skonil na zemi, a cez neho spadol Sounds Russian. O oba leiace kone zakopol vykvajci obhajca A Plus Tard, vypadol z tempa a bol zadran.
V oblku sa vpredu sformovala tvorlenn skupina, ku ktorej sa nenpadne posunul Galopin Des Champs a akal na zver. Rozhodlo sa za predposlednm skokom, kde spadol hasnci Hewick, tratujci prvkrt od oktbrovho vazstva v americkch Grand National Hurdle, a od sperov odili Galopin Des Champs a vaz King George VI Chase Bravemansgame. Za poslednm skokom Galopin Des Champs zskal definitvnu prevahu a vyhral s nskokom siedmich dok, Bravemansgame skonil druh a Conflated tret. Na vynikajcu tvrt prieku sa prepracoval vlaaj vaz Grand National Noble Yeats, ktor v oblku vyzeral, e je zrel na zadranie, ale ukzal vytrvalos a bojovnos a posilnil svoje ance na obhajobu v Aintree.

YouTube - Glenfarclas Chase

Pre eskch a slovenskch turfmanov je tradine zaujmav aj krosov Glenfarclas Chase na 6000 metrov, ktor lka stle lepie kone a tento rok obsadili prv tri prieky vazi Gr.1 v porad Delta Work - Galvin - Franco De Port.
Siedmykrt sa v cheltenhamskom krose predstavil Easysland, ktor tu v roku 2020 zvazil o 17 dok pred Tiger Rollom a nepochybne bol najlepm krosrom na svete. Teraz je najlepou ilustrciou toho, ako funguj kzla aktulne pre doping ditancovanho trnera Davida Cottina a jeho kamartov - po tom, ako Easysland odiiel od Cottina k Jonjo O'Neillovi, o nie je iaden zaiatonk, ale pikov trner s viac ako 2400 vazstvami, so spermi vbec nestha. U O'Neilla v smich tartoch ete nevybehal ani libru, ke v troch dokonench dostihoch porazil len tri kone a pkrt bol zadran v bezndejnej pozcii aleko za poom...

turf.sk

Vaz Slovenskho Derby je Koom roka

YouTube - Slovensk Derby

Zverenec Jana Demeleho Gasparini zo stajne Tippler Group sa stal eskm Koom roka. V eskom systme, kde nerozhoduj len hlasy, ale aj body za dosiahnut spechy, mu k tomu pomohli aj vazstv v Slovenskom Derby a St. Leger.

Gasparini vlani zskal v siedmich tartoch tyri vazstv a okrem dvoch slovenskch klask vyhral aj esk St Leger. Okrem hlavnho titulu bol zvolen aj za najlepieho trojronho rebca a najlepieho koa eskho chovu.

Za Gasparinim skonili v ankete Ponntos a L'Estran. Vaz franczskej Gr.3 Ponntos bol zvolen za najlepieho starieho koa a najlepieho printra a L'Estran, ktor vlani vyhral vetky tri tarty v Taliansku a zskal rekordn tvrt vazstvo v Gran Premio Merano, zskal titul najlepieho stplera.

turf.sk

Japonci vylpili Rijd

25. a 26. 2. 2023 Rijd Japonsk kone op potvrdili kvalitu, ktorou v tejto asti roka disponuj a na mtingu v saudskom Rijde zskali bezmla 18 milinov americkch dolrov, z toho 15 v najbohatom dostihu sveta, Saudi Cupe.

YouTube - Saudi Cup

Favoritmi Gr.1 Saudi Cupu na 1800 metrov o 20 milinov americkch dolrov boli zverenci Boba Bafferta, trojnsobn vaz Gr.1 Taiba a obhajca vlaajej druhej prieky Country Grammer, ale rybnk im vyplil japonsk Panthalassa (Lord Kanaloa). Znmy tempr trnera Yoshitu Yahagiho beal na piesku len druhkrt v ivote. V prvom pokuse v roku 2020 v Listed na 1800 metrov skonil jedensty, ale tentokrt pod Yutakom Yoshidom zvazil systmom tart-cie, o 3/4 dky pred neskoro sa rozchdzajcim Country Grammerom s Frankiem Dettorim. Tretiu, tvrt a piatu prieku obsadili al japonsk zstupcovia Cafe Pharoah, Geoglyph a Crown Pride. Vlaaj vaz, domci Emblem Road, po zavhan na tarte a vekom obiehan stail len na ieste miesto, siedmy bol japonsk Jun Light Bolt pred Taibom, ktor neprestl nahaku s japonskmi reprezentantmi.

alie japonsk vazstv sa zrodili v druhom najbohatom dostihu programu, 2.5 milinovom vytrvaleckom Red Sea Turf Handicape a v Turf Sprinte o 1.5 milina dolrov.
Red Sea Turf Handicap na 3000 metrov odvodil prvkrt od vazstva v Ascot Gold Cupe 2021 tartujci Subjectivist, prenasledovan favorizovanm vazom Ebor Handicapu Trawlermanom a japonskm vazom Gr.2 Silver Sonicom. V zvere dvojica ldrov vycvala mimo dotovan prieky a Silver Sonic (Orfevre) si dobehol po pohodln, 2 1/2 dkov vazstvo, pred britskmi Enemym a Get Shirtym.
V Turf Sprinte na 1400 metrov vybuchla obhajkya vazstva Songline (10.), ale zastpil ju krajan Bathrat Leon (Kizuna) z lotu Yoshitu Yahagiho, ktor vyhral tart-cie, ke vazstvo udral o hlavu pred dotierajcim americkm Casa Creedom.

Dirt Sprint na 1200 metrov o 1.5 milina jednoznane ovldli americk kone - vaz Breeders' Cup Sprintu Elite Power (Curlin) po toku z konca poa vyhral o 3 1/4 dky pred krajanom Guniteom a tvoricou japonskch kon.
V Saudi Derby na 1600 metrov o 1.5 milina sa zrodilo domce vazstvo, ke Luis Morales po vekom boji dotlail Commissioner Kinga (Commissioner) do ciea o hlavu pred vysoko favorizovanm zverencom Boba Bafferta Havnameltdownom, a Turf Cup na 2100 metrov o 1.5 milina so sedemdkovou prevahou ovldol zverenec otca a syna Gosdenovcov Mostahdaf s Jimom Crowleym.

V piatok sa v Rijde predstavil aj esk reprezentant Stronger Togeher a v Saudi International Handicape na 2100 metrov o pol milina dolrov vyail z najniej zae a z vynikajcej taktickej jazdy Cristiana Demura. Dostih bol rozbehnut pomalm tempom a Demuro Stronger Togehera vyslobodil z obkenia pulujcich sperov a poslal ho do vedenia. Do roviny zatoil s dvojdkovm nskokom a dlho odolval, ale za dvojstovkou podahol toku dvojice ex-britskch kon, v grupovch dostihoch umiestnench Qaadera a Palavecina, od ktorch dostval vhodu 8 a 3.5 kilogramu.

turf.sk

White Turf: Najlepie zaprintoval Moderator

19. 2. 2023 St. Moritz Zveren de mtingu White Turf bol poznamenan teplm poasm a nepriaznivm stavom drhy, a po tom, ako v vodnom dostihu na 1300 metrov zo sedla favorizovanho Identifieda

YouTube - WhiteTurfStMoritz Live Stream

vypadol Rene Piechulek, boli zostvajce dostihy skrten na 800 metrov, take vsledky maj nulov vpovedn hodnotu.

V 83. ronku Grosser Preis von St. Moritz o 100 000 frankov najlepie zaprintoval domci Moderator s Clmentom Lheureuxom a zvazil o hlavu pred nemeckm Movin Timeom s Jozefom Bojkom. O dku tret dobehol Top Max a tvrt skonil obhajca vazstva Furioso s Vclavom Jankom. Skrtenie zmarilo ance favorizovanho Abrams Creeka, ktor skonil a jedensty.

Populrny skikjring sa op nezaobiiel bez problmov, ke dvojica tartujcich po tarte zamierila do protismeru. Vazstvo zskal pred tdom pokoden Moonflight s Valeriou Schiergenovou.

turf.sk

White Turf: V skikjringu ilo o ivot

12. 2. 2023 St. Moritz Druh de mtingu White Turf bol poznamenan okujcim priebehom skikjringovej GP von Silvaplana, kde doslova ilo o ivot.

Nemeck Moonflight prerazil tartov box, ale Valeria Schiergenov, manelka bvalho dokeja Dennisa Schiergena, ho okamite otoila a zastavila. Asi dev seknd po prerazen, v momente, ke Moonflight kral pred boxami a blil sa k nemu zavdza, bolo odtartovan. Valeria Schiergenov len bezmocne sledovala, ako sa na u rti pole kon, ktor ju zvalcovalo a len zzrakom sa ni nestalo. I ke hlsate ohlsil neplatn tart, zpolenie prekvapivo nebolo zastaven, bealo sa alej a v oblku sa zrodila alia ivotu nebezpen kolzia, ke sa valach Alva s Alfredom Wolfom zaplietol do vlajceho zprahu vone beiaceho Moonflighta a skonili v kotrmelcoch. Vrcholom ignorancie bolo, e vsledok neregulrneho zpolenia, na ktor sa prjmali stvky, miestni rozhodcovia schvlili...

Hlavnm dostihom druhho da mtingu bola GP Casino St. Moritz na 1800 metrov o 15 000 frankov, kde sperom v zvere ahko odiiel Top Max s Rene Piechulekom. Druh a tretie miesto obsadili Mordred a Ispahan, ktor sa v hlavnom dostihu umiestnili aj pred tdom.
V sedle Ispahana bol Slovk Jozef Bojko, ktor si pripsal vazstvo v zverenom dostihu da na 1600 metrov, kde uspel so zverencom Andreasa Whlera Scipiom.

turf.sk

Ponntos neuspel v Dubaji

YouTube - Blue Point Sprint

10. 2. 2023 Meydan City esk printr Ponntos sa op predstavil v Dubaji, ale dostih sa mu nepodaril a skonil hlboko v poli porazench.

V Gr.2 Blue Point Sprint na 1000 metrov o 180 000 $ sa stretla podobn spolonos ako pred mesiacom v Dubai Dash, kde skonil tret, tentokrt mu ale nevyiel tart, odskoil do vzduchu a stratil zopr metrov. V prvej polovici dostihu sa navye zdalo, e ho Antonio Fresu prli dr a sna sa taktizova, a Ponntos nebeal uvonene. Vsledkom bol o sekundu pomal as ne pred mesiacom a dobeh bol obrten naruby, ke systmom tart-cie vyhral najv outsider, zverenec kuvajtskho trnera Rada Boureslyho Miqyaas, v sedle so 48-ronm panamskm veternom Oscarom Chavezom, o dve krtke hlavy pre almi outsidermi Ladies Church a Logo Hunterom. Favorizovan Lazuli skonili a tvrt, Acklam Expres piaty a zvyok spolufavoritov obsadil posledn tri miesta v porad Ponntos - Raasel - Man Of Promise.

Druhkrt sa na dubajskej handicapovej scne predstavil al esk zstupca Josephino, ale op prehral rozdielom triedy - pred dvoma tdami na 1400 metrov strcal na vaza 7 1/4 dky a teraz na 1600 metrov s vypustenm zverom 11 3/4.

turf.sk

White Turf: Weiss m koa do Grand Prix

5. 2. 2023 St. Moritz Vazom hlavnho dostihu prvho da mtingu White Turf sa stal bval zverenec Luboa Urbnka Abrams Creek (Adlerflug), ktor sa po vlaajom vazstve v Silberblaues Band von Zrich presahoval do stajne Miroslava Weissa a zd sa, e mnohonsobn vajiarsky ampin slovenskho pvodu v om m vneho kandidta na zisk Grosser Preis von St. Moritz.

V GP Swiss Quality Broker na 1900 metrov o 20 000 frankov sa Abrams Creek v sedle s Martinom Seidlom po tarte dral v prvej vlne, v protiahlej rovine sa ujal vedenia, do cieovej roviny priiel s trojdkovm nskokom a v zvere sperom odskoil na osem dok.
Druh prieku vybojoval premoite Abrams Creeka z Grand Prix Jockey Club Ispahan, pred Singledonom. Druh a tret z vlaajej Grosser Preis von St. Moritz, Mordred a Nubius, obsadili tvrt a ieste miesto.

V St. Moritzi sa behalo bez tartovch boxov, o prinieslo nervozitu najm do do GP Koller Elektro, printu na 1300 metrov o 15 tisc, kde sa niekokokrt opakoval tart a napokon jeden z astnkov zostal st na mieste. Vemi dobre odskoil maarsk reprezentant Blazing Comet (Frankel) so Sibylle Vogtovou, ktor odvodil vodn tretinu dostihu. Potom sa prepadol na tretie miesto a zaal strca, ale v cieovej rovine udral tempo a napokon skonil druh, pol dky za slabncim Identifiedom.

turf.sk

Rekordn trest pre rskeho podvodnka

Irish Horseracing Regulatory Board vyniesol verdikt v prpade ovplyvovania vsledkov zverencov Ronana McNallyho, dritea licencie trner-majite, oprvujcej trnova najviac osem kon vo svojom majetku.

Dostihov autorita preskmala vsledky tyroch kon Ronana McNallyho a dospela k tomu, e po srich prehier s vekmi stratami zaznamenali podozriv zlepenie, priom poda handicaperov zaznamenali na rovine zlepenie formy o 10-12, 41 a 41 libier a na prekkach o 47 a 61 libier.
Okatm prpadom bol valach Dreal Deal, ktorho McNally zskal po dvoch ndejnch umiestneniach v point-to-point. V jeho trningu od septembra 2019 do augusta 2020 absolvoval 11 rovinovch a prekkovch dostihov, priom jeho kurz vdy vysoko stpol, Dreal Deal skonil aleko vzadu a handicapy zbehal takmer na minimum, prekkov na 84 a rovinov na 45. V septembri 2020 bol v handicapovch prtenkch zbchan z 20/1 na 6/4 a zvazil o 6 1/2 dky. Do janura 2021 vyhral es dostihov v rade a na zver srie dokonca Gr.2 Moscow Flyer Novice Hurdle...

Irish Horseracing Regulatory Board oznail zistenia voi McNallymu za vemi zvan poruenie integrity portu a za podvod voi stvkujcej verejnosti, a dal mu rekordn trest, ditanc na 12 rokov. Okrem toho mus McNally zaplati nklady vyetrovania vo vke 50 000 a IHRB prikroil aj k bezprecedentnmu odatiu dvoch podvodom zskanch vazstiev Dreal Deala a jednho druhho miesta The Jam Mana, o bude McNallyho st alch 13400 .

Do prpadu boli zapleten aj alie osoby - trner David Dunne, ktor maskoval vlastnctvo niektorch kon Ronana McNallyho, dostal ditanc na dva roky a pokutu 5000 , trner point-to-point Ciarn Fennessy ditanc na 5 rokov a pokutu 5000 , jazdci Darragh OKeeffe a Mark Enright vyviazli s vstrahou a Eoin OBrien dostal ditanc na 21 dostihovch dn.
Zistenia proti otcovi a bratovi Ciarna Fennessyho, Liamovi Fennessymu a Aaronovi Fennessymu, ktor na stvkovej burze vsdzali na prehry McNallyho zverencov ke boli zatiahnut a na ich vazstv ke ili na dostih, budu rieen neskr.

turf.sk

esk Derby: Prihlky vzbuzuj rozpaky

26. janura bola uzvierka prihlok do eskch klask, ktor priniesli mierne zvenie zujmu, ale pohad na menn zoznamy zatia vzbudzuje rozpaky.
Do vrcholu sezny, eskho Derby o 2 miliny korn (84 000 ), bolo prihlsench 48 kon, z toho 41 nezvazivch a 13 z nich ete ani nevybehlo, take sa zd, e vek lohu by mohli zohra dodatone dohlsen kone, ktor bud majitelia hada v jarnch predajnch dostihoch.

Momentlne je papierovou jednotkou franczsky vaz Vivernus (Midshipman x Street Cry). Zverenec Ingrid Jankovej Koplkovej v slade s americkm pvodom vyhral na Polytracku v Deauville, ale mimo hlavnej sezny, a v decembri. Prezentoval sa mliarskym prejavom, take je trochu otzne, o uke koncom jna na 1.5 mle.
Ditanne otzny je aj druh k poda znmok turf.sk, odchovanec a reprezentant obhajujcej stajne Haras de Beaufay/DS Pegas Holly Happy (Shalaa x Dylan Thomas). tartoval len vo Franczsku, kde bol v tyroch tartoch trikrt za peniaze a systematicky sa zlepoval. Jeho matka Holly Polly prestla dve mle, ale otec, vemi ran printr Shalaa, je typom plemennka, od ktorho sa Derby-k ned prli oakva.

Zo rebcov, behajcich na domcich drhach, sa najlepie jav dvojica Charpentier - Mes Ailes.
Mes Ailes (Wings Of Eagles x Whipper) je prekvapivo jedin astnk Ceny zimnho favorita, prihlsen do Derby. Po vaznom debute skonil v Cene zimnho favorita tret, ke doahoval obrovsk stratu zo tartu, ale potom na mkkej drhe z ela neprestl Praskho zimnho favorita na 1800 metrov a skonil iesty.
Charpentier (Cracksman x Areion) robil dostih za dostihom vek pokroky a seznu zakonil druhm miestom v Praskom zimnm favoritovi. O jedno miesto za nm tam pri svojom debute skonil al zaujmav adept na Derby, Tommy Lee Horn (Golden Horn x Dubawi).

Do Derby je prihlsench a 17 kobl a najlepie sa z nich jav Shining Sky (Pedro The Great x Dylan Thomas), druh z Ceny zimn krlovny a z Karpatskej ceny.
Rovnako vysoko vychdza aj v Britnii umiestnen Quiet Street, ktor vybehla dve slun znmky na 1000 metrov, ale na 1200 metrov bola dvakrt posledn a s kombinciou plemennkov Kodiac x Acclamation zrejme njde uplatnenie niekde inde.

Prehad prihlsench do eskho Derby poda hodnotenia turf.sk

turf.sk

Dvaja dokeji ditancovan, trner za mree

Hne na zaiatku roka sa bolo vynesench niekoko prsnych trestov nad astnkmi dostihovej prevdzky, ktor poruili zkony a dostihov pravidl.

V Austrlii priiel o licenciu popredn dokej Tommy Berry. Vaz viac ako 1500 dostihov, z toho 39 Gr.1, vrtane Australian Derby a Hong Kong Derby, v rozpore s austrlskymi pravidlami poas dostihov pouval mobiln telefn v priestore pre dokejov. Po telefontoch s Berrym stvkar, povolanm msiar, Zaid Miller vyhral 100 tisc austrlskych dolrov (64 000 ) a 15 tisc (9600 ) poslal na konto Berryho matky... Tommy Berry priiel o licenciu na jeden rok, Zaid Miller bol vylen z dostihovho portu na 15 mesiacov.

Vo Vekej Britnii bol dorieen prpad menej znmeho dokeja Dannyho Brocka, ktormu preukzali sedem prpadov takzvanho zatiahnutia a to dokonca aj v dostihu s dvomi tartujcimi (video). Do podvodu boli zapleten piati stvkari. tyria odmietli spolupracova s BHA a boli vylen z dostihovho portu, do ktorho sa bud mc vrti najskr o 15 rokov. Piatym bol syn a asistent newmarketskho trnera Charlieho McBridea, Brockov dlhoron priate Sean McBride, ditancovan na sedem rokov.
Danny Brock dostal ditanc na 15 rokov. Medzitm ukonil kariru a stal sa trnerom dostihovch chrtov, ale po zverejnen rozhodnutia BHA mu licenciu okamite pozastavil aj Greyhound Board of Great Britain.

V USA bol odsden al len dopingovho gangu okolo trnera Jorgeho Navarra. Kluscky trner Nick Surick, ktor sa v roku 2019 s 367 vazstvami vyplhal a na druh miesto rebrka trnerov a ktor vlastnil aj niekoko plnokrvnkov v prprave odsdench trnerov Navarra a Tannuzza, bol odsden do vzenia na p rokov a dva mesiace.

turf.sk

Dvojica plemennkov uhynula po toku viel

5. janura sa v indickom rebne Kunigal Stud Farm odohral kurizny incident - vely usmrtili dvoch plemennkov.

tok roja viel sa odohral na pastvinch krtko popoludn. Poda tamojieho veterinra tisce viel pokryli oba kone od hlavy a po chvost. Personl ani veterinri im nemohli pomc, pretoe plemennci sa zdivoili, nekontrolovane behali a skkali a v povetr sa vznalo mnostvo viel. Obaja napokon skolabovali a veterinri sa ich poksili zachrni, ale neuspeli, prv z nich uhynul ete v ten de veer, druh v piatok dopoludnia.

Kunigal Stud Farm patr medzi najvie indick rebny a uhynutmi plemennkmi boli 15-ron vaz Gr.2 Virginia Derby Air Support (Smart Strike) a 10-ron vaz Gr.3 Tattersall Stakes Sanus Per Aquam (Teofilo), ktor maj v Indii 200, respektve 75 potomkov.

turf.sk

Ponntos tret v Listed v Dubaji

YouTube - Ertijaal Dubai Dash

7. 1. 2023 Meydan City Najlep esk printr Ponntos vstpil do novho roka na dubajskom zvodisku Meydan, dobrm vkonom na tamojej Listed scne, ale ete predtm zaujal v paddocku a zskal cenu pre najlepie upravenho koa.

Zverenec Miroslava Nieslanika v Ertijaal Dubai Dash na 1000 metrov o 100 000 $ vyail z najniej zae a z tradine bleskurchlej tartovej reakcie, pod Antoniom Fresum sa ujal vedenia a v zvere ho porazili len godolphinsk favoriti, nesci o 3 kilogramy viac. V kvalitnom ase 56.17 zvazil Lazuli, s nskokom 1 1/4 dky pred stajovm kolegom Man Of Promiseom, ktor Ponntosa o krtku hlavu odsunul na tretie miesto s hodnotou 10 000 $ (9500 ).

turf.sk

Murzabajev prekvapil Japoncov

28. 12. 2022 Funabai Trojnsobn esk a tvornsobn nemeck ampin Bajuran Murzabajev, momentlne psobiaci v Japonsku, si v stredu pripsal svoje tretie vazstvo so tattom Gr.1, ke v Hopeful Stakes na 2000 metrov zvazil s outsiderom Dura Eredem.

Murzabajeva japonsk stvkari nebrali prli vne a i ke Dura Erede patril medzi 18 astnkmi do trojice kon, ktor sa umiestnili najvyie, na scne Gr.2, poslali ho na tra s neuveritenou stvkovou kvtou 90.6, ktor bola plne neadekvtna, pretoe v Gr.2 Tokyo Sports Hai Nisai Stakes dobehol len dku a krk za Gastriquem a Hearts Concertom, patriach s kvtami 7.9 a 9 do

YouTube - Hopeful Stakes

okruhu favoritov Hopeful Stakes.

Murzabajev a domci dokej Norihiro Yokoyama vyuili vlan vstupn tempo a usadili sa na prvch dvoch priekach. 600 metrov pred cieom vrazne zrchlili a na zaiatku roviny sa Dura Erede s Murzabajevom posunul do ela, ale vntornou stopou beiaci Top Knife s Yokoyamom sa tam vzpt vrtil. V poslednch dvesto metroch u obaja ldri zoslabli a i ke sa k nm pole rchlo blilo, udrali nskok 1 1/4 dky pred z konca poa zfalo finiujcim King's Reignom s Christophe Lemaireom. I ke sa zdalo, e zvazil Top Knife, cieov fotografia rozhodla o vazstve Dura Eredeho (Duramente) a Bajurana Murzabajeva, pre ktorho to bol finanne najcennej spech.
Bealo sa o 136 milinov jenov, teda 958 640 , priom Murzabajevovmi predolmi najbohatmi vazstvami boli Deutsches Derby o 650 000 a Oaks d'Italia o 317 700 . V Japonsku m Murzabajev zatia na konte p vazstiev z 18 tartov a 1.1 milina - na nemeckch drhach v tejto sezne vyjazdil 1.6 milina v 446 tartoch...

turf.sk

Oju Chosan ide do chovu, Arima Kinen pre favorita

24. a 25. 12. 2022 Funabai Na konci roka sa pozornos japonskch turfmanov zameriava na zvodisko Nakayama v meste Funabai vo Vekom Tokiu, kde sa kon Arima Kinen, dostih, ktorho tartov listinu hlasovanm zostavuj fanikovia.

YouTube - Oju Chosan retirement ceremony

Na zvodisku Nakayama sa behaj aj oba japonsk prekkov dostihy so tattom Gr.1. Druh z nich, Nakayama Daishogai na 4100 metrov, bol na programe na tedr de a s dostihovmi drhami sa tam lil legendrny Oju Chosan (Stay Gold), najbohat prekkov k histrie. Stvkari ho poslali na tra s kvtou 2.4 ako vysokho favorita, ale happy end sa nekonal a Oju Chosan dobehol a iesty. Napriek prehre sa dokal dstojnej rozlky a odchdza plni lohu plemennka do rebna Bando Bokujo svojho chovatea a majitea Naoyoiho Nagaimu.

Oju Chosan spolu odbehol 40 dostihov a zskal 20 vazstiev. Na prekkach v 32 tartoch 18-krt zvazil, z toho 9-krt v Gr.1 - Nakayama Grand Jump vyhral eskrt, Nakayama Daishogai trikrt a vybehal 915 milinov jenov (cca 6.5 milina ). Na rovine vyhral dva z smich tartov a vybehal 26 milinov jenov (183 000 ).

Arima Kinen na 2500 metrov o 765 milinov jenov (5.4 milina ) m v Japonsku podobn postavenie, ako Vek pardubick v esku - je tradciou, e ich sleduj a vsdzaj aj udia, ktor sa inak o dostihy nezaujmaj. V pomeroch 125-milinovho Japonska to znamen, e Arima Kinen je najviac vsdzan dostih na svete a obrat japonskho totaliztora na tento ronk dostihu bol 52 milird jenov, o je 368 milinov , alebo 8.9 miliardy eskch korn...

YouTube - Arima Kinen

Zujem japonskej verejnosti je podnieten i tm, e podobu tartovej listiny uruj samotn divci a tento rok bolo odovzdanch takmer 4.14 milina hlasov. Najviac hlasov, 368 304, dostal Titleholder, ktor vyhral vetky tri tohtoron japonsk tarty a prehral len v Prix de l'Arc de Triomphe. Za nm nasledovali obhajca vazstva Efforia (300 661), druh z Derby a vaz Tenno Sho Equinox (294 688), vaz Tokyo Yushun (Derby) Do Deuce (268 996), vaz Kikuka Sho (St Leger) Ask Victor More (209 788), populrna biela mliarka Sodashi (185 709) a tak alej.

Niektor kone sa Arima Kinen z rznych dvodov nezastnili a ako jasn favorit napokon odtartoval Equinox (Kitasan Black), ktor pod Christophe Lemaireom lohu ahko splnil a vyhral o 2 1/2 dky pred druhm zo St Leger Boldog Hosom. Tretia dobehla Geraldina a tabuu doplnili outsiderka Izu Jo No Kiseki a vlaaj vaz Efforia. Favorit hlasujcich Titleholder skonil deviaty a estv vaz Japan Cupu Vela Azul a desiaty.

turf.sk

Jason Servis priznal vinu

Jason Servis, posledn zo tvorice bvalch rovinovch trnerov, obvinench v rozsiahlej dopingovej kauze, priznal vinu. Zaiatkom roka 2020 bol obvinen zo sprisahania pri vrobe, distribcii a podvan falone alebo nesprvne oznaench ltok, zvyujcich vkon a z finannho podvodu. Servis svoju vinu dlhodobo popieral, ale pod archou dkazov sa rovnako ako vetci obvinen priznal, o pre neho znamen ni trest.

YouTube - Saudi Cup

Cel kauza sa zaala v marci 2020, pr dn po tom, ako Servisov zverenec Maximum Security vyhral 20-milinov Saudi Cup. FBI pozatkala 27 ud zapletench do vroby a distribcie nezistitench dopingovch prostriedkov a z rznych trestnch inov obalovala 30 osb, vrtane tyroch trnerov cvalovch kon a piatich trnerov kluskov. Vmenou za svedectv boli obvinenia zbaven piati obalovan, medzi nimi aj Servisov asistent, ktor vypovedal proti svojmu fovi.

Polovica obvinench u bola odsden a najvy trest dostal vrobca dopingu Seth Fishman - 11 rokov vzenia a nhradu kody 13.5 milina dolrov. Z odsdench cvalovch trnerov dostal najvy trest Jorge Navarro, ktor si odsed p rokov a mus zaplati 25.8 milina dolrov. Marcos Zulueta dostal trest 33 mesiacov a 47-tisc dolrov, Michael Tannuzzo 27 mesiacov a 15-tisc dolrov. Servisovi hrozia tyri roky, konen vku trestu by sa mal dozvedie v polovici mja 2023.
Okrem toho je ohrozen aj vazstvo Maximum Securityho zo Saudi Cupu, po ktorom bolo pozastaven vyplatenie 10-milinovej vaznej prmie. Uvidme, ako sa s tm saudsk Jockey Club vysporiada, pretoe Maximum Security nebol pozitvne testovan a o behan pod dopingom hovoria len svedectv.

turf.sk

Koom roka je op Opasan

Minul vkend boli vyhlsen vsledky koncoronch ankiet, na zklade ktorch sa niektor realizan tmy mu cti ukrivdene a zrejme dozrel as, aby boli po vzore eska zmenen pravidl.

YouTube - Vek cena Slovenska

Koom roka sa tretkrt stal reprezentant stajne Bormann Opasan. Zverenec Jozefa Chodra potvrdil poves jasne najlepieho slovenskho koa, ke v jedinom domcom tarte ahko vyhral Vek cenu Slovenska. Okrem toho priviezol druh a tretie miesto z Listed z Franczska, ale druh polovicu sezny kvli zraneniu vynechal. V ankete dostal 39 hlasov, druh a tretie miesto obsadili dvojnsobn klasick vazi Gasparini (22) a Shabana (13).

Opasan bol vyhlsen aj za najlepieho vytrvalca (38 hlasov) a najlepieho starieho rebca/valacha (52 hlasov). Druh z ankety o Koa roka Gasparini zskal titul v kategrii najlep trojron rebec/valach (63 hlasov).

Najviac hlasov v jednotlivch kategrich, 68 a 64, dostali najlep dvojron rebec/valach Calah a najlepia trojron kobyla Shabana. Titul najlepieho mliara obhjil vaz Ceny Scottish Rifla Ideal Approach (26), najlepou starou kobylou je vazka Bratislavskej mle Lady Mazie (29) a najlepou dvojronou kobylou Feschanda (52).

Kapitolou samou pre seba je kategria printrov. Bratislavsk Zvodisko sa rozhodlo s proti svetovmu trendu a proti printrom bojova. Z niekdajch iestich slovenskch jednotiek na 1000 a 1200 metrov pre trojron a starie kone zostala jedna jedin (!) a s mizncimi jednotkami zmizli aj triedov printri. Skuton hviezdu sme tu nemali niekoko rokov a napriek vlaajm nznakom sa ou nestal ani Jir Sun, ktor v jedinom slovenskom printrskom tarte skonil tvrt v Cene MPSR a neobhjil titul najlepieho printra, ktor s 33 hlasmi zskal slovensk odchovanec Gentleman Jack, tret z Ceny MPSR a druh z dvojkovej Prpravnej ceny. Jeden hlas dostal v ankete o najlepieho printra aj vaz Derby a St Leger Gasparini...
Najlep printr Gentleman Jack a jeho stajov kolega, vaz Jarnej mle Kaptain Joe, boli hlavnmi adeptami na titul najlepieho koa slovenskho chovu, ten ale prekvapivo zskala dvojkov vazka Blue Bay (35 hlasov).

V prekkovom odvetv sme mali dvojicu neporazench kon. Petarda vyhral debut v Topoiankach a Prtenky ampinov, a 59 hlasmi sa bol zvolen za najlepieho prtenkra. Swinging Thomas vyhral vetky tri bratislavsk tarty, Cenu Vertikla, Cenu eleznka a Vek starohjsku, ale titul najlepieho stplera zskal Fort Ryan (34 hlasov), ktor v tyroch tartoch dvakrt vyhral, raz nedokonil a vo Vekej starohjskej skonil druh.

Tituly najlep trner a jazdec obvykle zskavaj ampini. Tmi boli v uplynulej sezne Lubo Urbnek a Martin Laube, ktor na Slovensku dosiahli desa jednotkovch vazstiev. Pred Urbnkom sa to naposledy podarilo v roku 2012 Zuzane Kuboviovej, vtedy sa ale uskutonilo 29 jednotiek, tento rok len 23. Trnersk rekord je jedens jednotkovch vazstiev a vytvorili ho Frantiek Holk, Ladislav Kubita a Pavel Kala v rokoch 2002 a 2003, ke sa uskutonilo 36, respektve 31 jednotiek.
Martin Laube desiatimi jednotkovmi vazstvami vyrovnal rekord Duana Andrsa z roku 2001, ke bolo odbehnutch 35 jednotiek. Nevdan vsledky Urbnka a Laubeho ale v ankete nezavili a tituly zskali druh zo ampiontov, trner Marin tangel a dokej Jaroslav Lnek.

Udelen boli aj dve pecilne ceny. Cenu za mimoriadny prnos pre dostihy na Slovensku dostal trner udovt ebesta, bval dostihov tajomnk, ktor si na dchodku zaloil staju, zameran na vchovu mldee a hadanie dostihovch talentov. Jednm z jeho zverencov je 15-ron amatr Tom Roman, ktor vyhral 6 zo 60 odjazdench dostihov a s percentulnou spenosou 10% sa u vo svojej prvej sezne zaradil na rove mnohch dlhoronch dokejov a dostal cenu Objav roka 2022.

turf.sk

Japan Cup - 17 rokov nedobyt pevnos

27. 11. 2022 Tokio V 42. ronku Japan Cupu na 2400 metrov o 766 milinov jenov (5.3 mil. ) sa op potvrdila sila japonskho turfu, ke si dotovan prieky rozobralo p domcich kon s najnimi kurzami a zrodilo sa 17 japonsk vazstvo v rade.

YouTube - Japan Cup

Dostih rozbehol Unicorn Lion, prenasledovan Heart's Histoirem a franczskym Simca Millem, soldnym tempom 24.0 - 24.8 - 24.5 - 24.5, o je ale na japonsk pomery pomal a tak sa rozhodovalo v zverenom printe za 23.1 - 22.8. Tristo metrov pred cieom sa vedenia ujal druh favorit Danon Beluga, ale Yuga Kawada s nm v oblku iestou stopou preplil nstup a v rovine vemi rchlo zhasol. Lepie si zver naasovali zahranin jazdci a v poslednch 50 metroch 3/4-dkov vazstvo vybojoval Ryan Moore s reprezentantom stajne Carrot Farm Vela Azulom (Eishin Flash), ktor dva roky behval na strednch tratiach na piesku, kde patril medzi prevdzkov kone, ke zo 16 tartov vyail dve mal vazstv a vybehal 34.5 milina jenov. A tento rok to s nm jeho realizan tm sksil na trve a na 1.5-movch ditancich, a vsledkom bol ohromujci progres. Vela Azul pred Japan Cupom zskal na trve v piatich tartoch tri vazstv a 111 milinov jenov a v Japan Cupe si pripsal tvrt triumf a alch 404 milinov.

Druh a tretiu prieku obsadili vlaaj vaz Tokyo Yushun (Derby) a tret z Japan Cupu Shahryar (Deep Impact) s Cristianom Demurom a tret z Tokyo Yushun z roku 2020 Weltreisende (Dream Journey) s Damianom Laneom, obaja vo farbch stajne Sunday Racing, ktor, rovnako ako vazn staja Carrot Farm, patr do portflia rodiny Yoshidovcov.
tvrt miesto pri vroku 3/4 - krk - 1/2 obsadila majiteka japonskej Trojkoruny kobl z roku 2020 Daring Tact (Epiphaneia) s Tomom Marquandom, zmienen Danon Beluga (Heart's Cry) po kolzii nazbieral stratu 2 1/2 dky, ale udral piate miesto o krk pred neskoro toiacou franczskou Grand Glory.
al franczsky zstupca Onesto dobehol siedmy, nemeck Tnnes s Bajuranom Murzabajevom nedokzal na rchlej drhe uplatni svoj silov prejav a skonil bez ndejnejieho momentu deviaty a Simca Mille vycval na ptnste miesto.

Napriek nespechu Tnnesa sa nemeck chov do vsledku vrazne zapsal, pretoe otcom Vela Azula je vaz japonskho Derby Eishin Flash, ktor to v Japan Cupe skal tyrikrt a nikdy neskonil lepie ne smy. Eishin Flash je po King's Bestovi z nemeckej kobyly Moonlady (Platini), ktor v trningu Harro Remmmerta zskala tyri grupov vazstv, vrtane Gr.2 Deutsches St. Leger.
Matkou tretieho Weltreisendeho je bval zverenkya Ralfa Suerlanda, vazka Listed a tretia z Gr.1 Preis der Diana, polosestra Mandura Mandela (Acatenango), ktor v japonskom chove dala okrem Weltreisendeho aj dvojnsobnho vaza Gr.1 World Premiere (Deep Impact) a vaza Gr.2 a tvrtho z Derby World Ace (Deep Impact).

Pohad na listinu vazov Japan Cupu ilustruje systematick progres japonskho turfu. Japan Cup do roku 2000 vyhralo 12 cudzincov a 8 domcich kon, ale po roku 2000 sa skre otoilo na 2:20, ke zahranin vazstv zskali len Falbrav(2002) a Alkaased (2005). Aktulnu japonsk dominanciu najlepie ilustruje fakt, e od roku 2005, ke Alkaased a Ouija Board obsadili prv a piate miesto, a roku 2006, ke Ouija Board dobehla tretia, sa u 16 rokov nedokzali cudzinci umiestni medzi prvmi tromi a zskali len tyri tabuov umiestnenia - v roku 2009 bol Conduit tvrt a v rokoch 2013, 2017 a 2021 obsadili Dunaden, Idaho a Grand Glory piate miesta.

turf.sk

Jiina Andrsov zskala handicapov ampiont

Jazdeck ampiont zachytva, kto bol v priebehu sezny najspenej, ale kto je skutone najlep, to sa prejav v handicapoch, kde poda terie maj vetky kone rovnak ancu a o spechu rozhoduj kvality jazdca, kto rob najmenej chb, kto doke lepie odhadn tempo, lepie taktizova a astejie prerajtova sperov. Handicapov ampiont ukazuje, kto doke koom pomc k lepm vsledkom.

YouTube

eskou ampinkou sa stala Jiina Andrsov a tatistika z handicapovch dostihov ukazuje, e titul je v sprvnych rukch. Andrsov vinu svojich vazstiev, 16 z 28, zskala v handicapoch a stala sa ampinkou esko-slovenskch handicapovch dostihov, ale napriek tomu, e jej jazdeniu sa len mloo d vyta, v jednotkovch dostihoch dostva prekvapivo mlo anc a ak, tak v sedlch outsiderov.

Druh prieku obsadil David Lika s 12 a tret skonil Milan Zatloukal s 10 vazstvami. Po 9 vazstiev zskali Luk Charvt, Petr Foret, Vendula Korekov a Martina Havelkov, a o ich porad na tvrtej a siedmej prieke rozhodol poet tartov.

V rebrku poda spenosti s zahrnut jazdci so tartami vo viac ako 10% handicapov (t.j. od 18 tartov) a ldrom je s 26.5 percentami Luk Charvt, ktor sa vrtil do obehu vyzbrojen vekou trpezlivosou a ako jeden z mla tunajch jazdcov vie, e o vsledku sa nerozhoduje niekde v oblku, ale za ditannm medznkom.
Na druhej prieke je David Lika s 26.1% a prv pku dopaj Jaromr af (22.6%), Jaroslav Lnek (19%) a Jiina Andrsov (17.2%).

Handicapov ampiont 2022

Handicapov ampiont 2022 poda spenosti

turf.sk

Breeders' Cup: Flightline sa rozlil vazne

4. a 5. 11. 2022 Lexington Dostihy na takzvanom dirte boli bez eurpskych zstupcov a najvou hviezdou tohtoronho Breeders' Cupu bol neporazen Flightline (Tapit), ktorho sa po 19-dkovom vazstve v Pacific Classic u ani najprsnej americk komenttori neboja porovnva s legendrnym Secretariatom. Flightline sa predstavil v Breeders' Cup Classic na 2000 metrov o 6 milinov dolrov, kde na neho akal druh najvyie hodnoten americk k, vaz vlaajej Breeders' Cup Dirt Mile Life Is Good, na ktorom jeho realizan tm zapracoval, aby sa na 2000 metrovej trati neponhal tak, ako na mu.

YouTube - Breeders' Cup Classic

Life Is Good sa po tarte ujal vedenia a za neho sa okamite zavesil Flightline. Vypracovali si a 12-dkov nskok pred zvykom poa, vedenm Hot Rod Charliem a ke sa po 1200 metroch objavil medzias 1:07.98, len o 9 stotn sekundy pomal ne rekord drhy, bolo jasn, e obaja musia padn za vlas, ale Fligtline v oblku preiel do vedenia a bez ohrozenia si v ase 2:00.05 dobehol po 8-dkov vazstvo.

Zhada medziasu sa nsledne vysvetlila - fotobunku preal jeden z takzvanch outriderov, jazdeckch kon, ktor sa z bezpenostnch dvodov pohybuj pri vonkajom okraji drhy a medzias bol opraven na 1:09.62, o je i tak extrmna hodnota, ktor by v Breeders' Cup Sprinte staila na boj o tvrt miesto a s movm medziasom 1:34.58 by Life Is Good s vekou prevahou obhjil vazstvo v Dirt Mile.
Druh prieku v cieovej rovine vybojoval zozadu toiaci Olympiad, o pol dky pred jednm tempom idcimi Taibom a vazom Kentucky Derby Rich Strikom. Life Is Good sa v cieovej rovine zastavil a skonil a piaty, o bol jeho najhor vsledok a odchdza do chovu s pripacm poplatkom 100 tisc dolrov.
Hot Rod Charlie, jedin z vlaajch astnkov BC Classic, sa a do cieovej roviny dral na treom mieste a napokon vycval na ieste, priom na vaza strcal 15 dok - vlani bol tvrt, 4 1/2 dky od vaza Knicks Go.
Posledn dobehol Happy Saver a v dostihovej histrii zostane zapsan ako k, ktor sa k Flightlineovi dostal najbliie - v Metropolitan Handicape s nm prehral len o 6 dok.
V dostihu tartoval ete Epicenter, v ktorho sedle Joel Rosario od tartu nemal ni v rukch a po 800 metroch ho zastavil. Epicenter drhu opustil v amulancii, s bonou fraktrou kbovho hrboa a medziasom u m za sebou spen operciu.

Krtko po dostihu bolo oznmen to, o sa logicky dalo oakva, e Flightline odchdza do chovu a mono sa stane plemennkom s rekordnm vstupnm pripacm poplatkom. V pondelok po Breeders' Cupe bol v Keenelande 2.5-percentn podiel na Flightlineovi vydraen za 4.6 milina dolrov, o mu dva fiktvnu cenu 184 milinov dolrov.

V ostatnch dostihoch najviac pozornosti ptal 12-nsobn vaz Jackie's Warrior, ktor ale v Breeders' Cup Sprinte dopadol podobne, ako pred rokom v Del Mar. Spolu s outsiderom Super Ochom preplil tempo a skonil tret, ke ho zdolali Elite Power (Curlin) a C Z Rocket.
Najvia drma sa odohrala v Breeders' Cup Distaff na 1800 metrov, kde sa poslednm cvalovm skokom presadila Malathaat (Curlin), o nos a nos pred Blue Stripe a Clairiere, a zavila hattrick potomkov Curlina (Smart Strike), ktor v Breeders' Cup Dirt Mile otvoril godolphinsk Cody's Wish, pomenovan po ako zdravotne postihnutom chlapcovi Codym Dormanovi.
Dostihy dvojronch boli odbehnut u v piatok a v Breeders' Cup Juvenile Fillies na 1700 metrov rozhodla taktick jazda Tylera Gaffalioneho, ktor v sedle Wonder Wheel (Into Mischief) podbehol pole popri barire a jasne zvazil s nskokom troch dok. V Breeders' Cup Juvenile na 1700 metrov na tempo ako obvykle tlaili Baffertovci, Cave Rock a National Treasure, ale v cieovej rovine mal viac sl Pletcherov Forte (Violence) a pod Iradom Ortizom juniorom zavil jednotkov hattrick.

turf.sk

Breeders' Cup: Eurpa vs. Amerika, 6:1

4. a 5. 11. 2022 Lexington Len jedin domce vazstvo sa zrodilo v siedmich dostihoch Breeders' Cupu na trve a eurpske triumfy si podelili zverenci Charlieho Applebyho a Aidana O'Briena.

V Breeders' Cup Juvenile Turf Sprinte na 1100 metrov sa potvrdilo star pravidlo, e sa rozhoduje v prvch a v poslednch dvesto metroch. Po tarte sa dopredu ponhali z vonkajch boxov tartujce kone, Tyler's Tribe, Speed Boat Beach a American Apple, a do pasce sa chytila aj z boxu slo 12 odrajtovan The Platinum Queen. Tyler's Tribe s Kylee Jordanovou, jazdiacou len druh seznu, zastavil na prvej tvrke stopky na hodnote 21.65, o bol aleko najrchlej medzias celho Breeders' Cupu, take vodii pred zverom vycvali a Tyler's Tribe s krvcanm z nosa dokonca opustil drhu v konskej ambulancii. Presadili sa kone, ktor boli v prvej polovici dostihu na konci poa a ich jazdci sa sstredili na dobr zatoenie popri barire. Vazstvo vybojoval godolphinsk Mischief Magic (Exceed And Excel) s Williamom Buickom, pred kobylou Dramatised s Ryan Mooreom a jedinm domcim na tabuli, Private Creedom s Joelom Rosariom.

Trpezlivos slvila spech aj v Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf, kde po toku z hbky poa rozdielom triedy dominovala O'Brienova Meditate (No Nay Never) s Ryan Mooreom, napriek tomu, e oproti kobylm na alch iestich miestach nabehala naviac 25 a 58 stp (7.5 - 17.5 metra). Po druh prieku si koncom prila domca Pleasant Passage, tret honorr udrala kanadsk Cairo Consort, o hlavu pred britskou Midnight Mile, ktorej tok z poslednho miesta priiel prli neskoro.

YouTube - Breeders' Cup Juvenile Turf

Jednoznanou eurpskou zleitosou bol Breeders' Cup Juvenile Turf na 1600 metrov, kde sa predstavili dva eurpske kone a zviedli sboj o vazstva s jasnm nskokom pred domcimi. Favoritom bol godolphinsk Silver Knott a televznym komenttorom pripadalo absurdn, e by trner Charlie Appleby zskal ieste breederscupov vazstvo v rade, ale nakoniec mu chbal len nos, ke mal viac astia zverenec Aidana O'Briena Victoria Road (Saxon Warrior) s Ryan Mooreom.

Najvie prekvapenie tohtoronho Breeders' Cupu a zrove jedin americk vazstvo na trve, sa zrodilo v Breeders' Cup Turf Sprinte na 1100 metrov, kde systmom tart-cie zvazila pron zverenkya Brada Coxa Caravel (Mizzen Mast) s Tylerom Gaffalionem, odskakujca s totaliztorovu kvtou 44. Vlani bola v tomto dostihu s kvtou 18 posledn. A za ou sa zoradila eurpska trojica Emaraaty Ana, Creative Force a Highfield Princess.
V Breeders' Cupe sa s dostihovou karirou tradine li mnostvo kon a jednm z nich bol aj rchlik Golden Pal, ktor sa v poslednom tarte pred odchodom do coolmorskho Ashford Studu poksil sta sa po Goldikove (Mile 2008, 2009 a 2010) a Beholder (Juvenile Fillies 2012, Distaff 2013 a 2016) tretm trojnsobnm vazom Breeders' Cupu, ale podobne ako v Ascote zle odtartoval a skonil a desiaty, o bola v USA jeho prv prehra na trve. V Turf Sprinte sa siedmym miestom s dostihmi rozlila aj dvojnsobn vazka z Royal Ascotu, trningov kolegya Golden Pala z lotu Wesleyho Warda Campanelle, ktor de po dostihu vydrail syn Johna Magniera Michael Vincent za p milinov dolrov.

Do Breeders' Cup Filly & Mare Turf na 1900 metrov poslal Aidan O'Brien okrem vazky Oaks Tuesday aj Toy, ktor od tartu nhala vodiacu domcu favoritku In Italian a t napokon neodlala toku Tuesday (Galileo), ktor ju pod Ryanom Mooreom zdolala o dku, v rekorde drhy 1:51.88. O pol dky tretia skonila kanadsk Lady Speightspeare a tabuu doplnili britsk Nashwa a druh kanadsk reprezentantka Moira.

V Breeders' Cup Mile sa po dobre naasovanom toku zo stredu poa o 3/4 dky presadil zverenec Charlieho Applebyho Modern Games (Dubawi) s Williamom Buickom a po vazstvch vo vlaajom Breeders' Cup Juvenile Turf a nedvnej Woodbine Mile, nenaiel premoitea ani v treom tarte na americkom kontinente. Dobr formu kanadskch kon potvrdil outsider Shirl's Speight, ktor spolu britskm Kinrossom priiel vekm zverom a v poslednch metroch odsunuli na tvrt prieku niekdajieho argentnskeho ampina dvojroiakov, brazlskeho odchovanca Ivara. Tabuu doplnila franczska Malavath.
Tieom dostihu bolo zranenie trojnsobnho jednotkovho vaza Domestic Spendinga, ktor sa na drhe objavil po jeden a pol ronej prestvke a v polovici dostihu bol zadran so zranenm, pravdepodobne v oblasti panvy.

YouTube - Breeders' Cup Turf

V najbohatom dostihu na trve, v Breeders' Cup Turf na 2400 metrov o 4 miliny dolrov, sa predstavilo p eurpskych kon a dostih takmer kompletne ovldli, ke sa medzi ne zamieala len americk ampinka na trve War Like Goddess. Favoritom bol godolphinsk Nations Pride, ktor vyhral posledn dva americk tarty, ale stail len na piate miesto, ke dostih v rekorde drhy 2:26.35, napriek vekmu obiehaniu suvernne ovldol druh zverenec Charlieho Applebyho Rebel's Romance s Jamesom Doyleom.

tvorron Rebel's Romance (Dubawi) v poslednch dvoch tartoch vyhral Grosser Preis von Berlin a Preis von Europa, a po vazoch Arc Torquator Tassovi a Alpiniste je v krtkom ase tretm koom, ktor sa k vazstvu v jednom z najvznamnejch svetovch dostihov prepracoval cez nemeck jednotky.
O 2 1/4 dky druh O'Brienov trojroiak Stone Age a o 3/4 dky tretia War Like Goddess vyaili z dobrej pozinej jazdy Ryana Moorea a Joela Rosaria, a nechali za sebou do chovu odchdzajceho Mishriffa, s ktorm Frankie Dettori v oblkoch zvolil nezmyseln stopu a poda merania Trakusu oproti nim najazdil o 26 a 27 metrov viac. Tabuu doplnil zmienen Nations Pride pred Broomeom.

turf.sk

esk ampionty: Historick spech Jiiny Andrsovej

Prvkrt v histrii turfu nielen na zem bvalho Raksko-Uhorska, ale s najvou pravdepodobnosou na celom svete, zskala titul ampina rovinovch dokejov ena. Jiina Andrsov nazbierala 28 vazstiev a zskala titul s jasnm nskokom pred Milanom Zatloukalom a Vendulou Korekovou (po 23). tvrt skonil Petr Foret (19) a nadvldu ien v prvej pke doplnila Martina Havelkov (14).
ampiont trnerov, ktor je v esku ete od ias bvalho reimu veden poda potu vazstiev, zskal s 25 zsahmi Allan Petrlk. Poda zisku obsadili najvyie prieky Lubo Urbnek so ziskom 2.17 milina, Dalibor Trk s 2.1 a Allan Petrlk s 1.5 milinom korn.
Medzi majitemi s na najvych priekach najvie esk stajne, DS Pegas so ziskom 2.1 milina, Lokotrans s 1.9 a Rabbit Trhov tpnov s 1.5 milinom korn.

Na prekkach sa ampinom dokejov so 14 zsahmi stal Jan Odloil, ktormu k titulu pomohlo zranenie Jana Faltejska. Odloil v zvere sezny prevzal Faltejskove rit, s ktormi zaznamenal p vazstiev a o jednu iarku predstihol slovenskho dokeja Luka Matuskho.
Medzi trnermi najviac iarok (18) nazbieral Pavel Tma, ktorho zverenci si na eskch drhach od roku 2019 dria zzran dlhodob spenos takmer 50%. Poda zisku je vaka vazstvu vo Velkej pardubickej najvyie Lubo Urbnek s 2.3 mil. korn, pred Hanou Kabelkovou (1.397 mil.) a Pavlom Tmom (1.393 mil.).
Vaka obrovskmu nepomeru medzi dotciou Velkej pardubickej a ostatnch dostihov, vazstvo zrove uruje aj ampina majiteov, ktorm je staja Lokotrans so ziskom 2.3 milina, z oho dva milny s z Velkej pardubickej.

turf.sk

Handicap versus zisk

Ke bola po rozdelen esko-Slovenska v roku 1993 kontituovan slovensk dostihov autorita a bol vytvoren slovensk Dostihov poriadok, bola zaveden jedna dleit zmena oproti starmu eskoslovenskmu aj novmu eskmu Dostihovmu poriadku. Bol zmenen systm elimincie a prestali sa miea hruky s jablkami - v cench sa na Slovensku vyrauje poda zisku, v handicapoch poda handicapu. Pokraovanie...